Қор нарығының мәні туралы мәлімет қазақша

1. Қор нарығының тұжырымдамасы, оның құрылымы мен түрлері. Қор нарығының тұжырымдамасы. Қор нарығы — сатып алушыларды (сұраныстың дайындаушыларын) және сатушылармен (жеткізушілермен) қор құндылықтарын, яғни бағалы қағаздарды біріктіретін мекеме немесе механизм. Қор нарығының және бағалы қағаздар нарығының ұғымдары сәйкес келеді. Анықтауға сәйкес, осы нарықта айналымға түсетін тауарлар бағалы қағаз болып табылады, өз кезегінде осы нарықтағы қатысушылардың […]

Read More

Бағалы қағаздар жинағы реферат

1. Мүліктік құқықты куәландыратын құжат, осы құжаттың түпнұсқасын ұсынған кезде ғана жүзеге асырылатын, бағалы қағаз деп танылады. Қауіпсіздік сертификаты басқа адамға тек қана қауіпсіздікті беру жолымен тағайындалуы мүмкін. Бағалы қағаздары, чектер, вексельдер, акциялар, коносамент, жинақ сертификаттар және бағалы қағаздар ретінде заңға сәйкес шығарылған басқа да құжаттар болып табылады. 2. Бағалы қағаздар жеткізуші, бұйрық немесе номинал […]

Read More

Тартылатын тіректері бар жартылай батпалы платформалар

Жалпы алғанда тұрақты платформалардың бағасы су тереңдігіне байланысты квадрат пен куб арасындағы дəрежемен өседі. Əсіресе су тереңдігі 300 м асқанда платформалардың бағасы күрт өседі. Бұл жағдайда тұрғызу бағасын азайту үшін ТЖБП-ны қолданады. Осымен бірге ол су тереңдігі 200 м кем, қоры аз кен орындарында да қолданылады. ТЖБП-ның кұрылмасы теңіз түбіне арнайы тартылатын құрылғымен бекітілген, жартылай […]

Read More

Тұрақты теңіз платформалары

Бұрыңғы КСРО-да бірінші металдан жасалған қадалық тұғырнама конструкциясын инженер Н.С. Тимофеев ұсынған. Тұғырнаманың қадалары қазу тəсілімен түсіріліп, теңіз түбіне цементтелінеді. Сонан кейін, аралық құрылымдар жиналып, құрылыс орнына түсіріледі. 1940 жылы инженер Б.А. Рачинский теңіз тұғырнамасының жоғарғы құрылымының ірі блокты конструкциясын ұсынды. Мұндай блоктар цементтелген қадалар үстіне монтаждалады. Зауытта дайындалатын ірі блокты элементтерді қолдану кұрылыс уақытын […]

Read More

«Білім экономикасының» теориялық негіздемесі

Нарықтық қатынастарды дамытуға бағытталған Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша біздің елде зайырлы (ізгілендірілген), демократиялық, құкықтық, әлеуметтік қоғам құрудамыз. Мұндағы «әлеуметтік қоғам» дегенді адамға қажеттінің бәрін істеуге, қарым-қабілетін барынша дамытуға жағдай жасау деп түсіну керек. Бұл -Тәуелсіз Қазақстанның дамуындағы жаңа қағидат. Егеменді еліміздің бұл Ата заңындағы тағы бір айтарлықтай ерекшелік — мемлекеттік ортақ идеологиясыз, көппартиялық қоғам құру. […]

Read More

Сущность и социально-экономическая природа кооперации

Кооперация является одной из самых распространенных экономических категории. В узком смысле – как необходимое сотрудничество людей в процессе их трудовой деятельности – она возникла давно и уходит своими корнями вглубь в историю человеческого общества, закономерно развиваясь и совершенствуясь вместе с ним. Но как массовое социально-экономическое явление и коллективная форма организации производства, кооперация получила широкое распространение […]

Read More

Мемлекеттік кəсіпкерлік жəне төрешілдік

1970-жылдардың басынан бері қарай іс жүзінде дамыған мемлекеттердің барлығында дерлік – Ұлыбританияда, АҚШ-та, Францияда, Жапонияда Скандинавия елдерінде «əкімшілік реформалау» атауына ие болған дəуір, яғни мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет саласындағы барлығын тегіс қамтитын жəне негізді өзгерістер дəуірі басталды. Мемлекеттік қызметті реформалау Ұлыбританияда неғұрлым қарқынды жүргені белгілі, мұнда 1970-жылдардың өзінде-ақ əкімшілік етуден менеджментке көшу байқалады. Үкімет […]

Read More

Шағын жəне орта кəсіпкерлікті қолдау

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев «…Еңбек етуші халықтың 60 пайызы шағын жəне орта бизнесте жұмыс істеген кезде Қазақстан тұрақтылыққа қол жеткізетін болады» — деген сөзі кəсіпкерлікті өмірге енгізудің формуласы деп санауға болады. Шағын кəсіпкерлік қашанда қалыптасу кезеңінде мемлекеттік жəне қогамдық қолдауға зəру. Осы саладағы мемлекеттік шаралардың орталық орнын шағын нарықтық инфрақұрылымды дамыту алады. Нарықтық экономикасы […]

Read More