Кəсіпкерлік қызметінің мазмұны

Кəсіпкерлік үнемі өсіп отырған сұранысты қанағаттандыру жəне пайда түсіру үшін тауар өндіру мен қызмет көрсету өндірісін ұйымдастыру үдерісі, сондай-ақ осы үдерісті басқару қызметі ретінде өзінің тарихы мен даму динамикасы бар. Əрбір адамның бақытты жəне табысты болғысы келеді. Əрекетшіл, осы өмірде əлдебір нəрсеге қол жеткізуді қалайтын адамдар үшін бұл ұғымдар бір ғана нəрсені білдіреді – алға […]

Read More

«Мемлекет жəне кəсіпкерлік» пəнін оқыту

«Мемлекет жəне кəсіпкерлік» пəнін оқыту қажеттілігі, анықтамасы, мақсаты, теориялық жəне əдістемелік негіздері Нарықтық экономика жағдайында экономикалық кадрлардың кəсіби білім жүйесінде жəне оларды дайындауда жаңа тəсілдерді енгізуді қажет етеді. Мамандарды дайындау үдерісі, олардың нарық заңдары мен талаптарына сəйкес келетін пəндер бойынша білім алуды ұсынады. Осы жағдайларда жоғарғы оқу орындарында «Экономика», «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» салаларына мамандар […]

Read More

Аймақтардың əлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу

Аймақтардың əлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерінің сипаты жəне оларды мемлекеттік реттеудің маңызы Кез келген ел экономикасы үшін аймақтық деңгейде, олардың даму ерекшеліктері негізінде, мемлекеттік реттеудің маңыздылығы өте жоғары. Аталмыш маңыздылықтың басты сипаты ел аймақтарының даму деңгейлерінің əртүрлілігінде болып табылады. Осы негізде мемлекеттің аймақтарға қатысты ұстанымдары мен реттеу механизмдерін қолдану бағыттарының таңдалуы да өзекті мəселе болып табылады. Республиканың […]

Read More

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Қазіргі əлемнің сипатты ерекшелігіне интеграциялану мен жаһандану, өзара əркет пен өзара тəуелділік үрдістері жатады. Ешбір мемлекет жеке дара өзге елдермен байланыссыз, əлемдік шаруашылық бірліктерінен оқшауланған күйде дами алмайды. Жаһандану жағдайындағы əлемдік шаруашылық жүйесінде халық-аралық сауда алдыңғы қатарлы маңыздылыққа ие болып отыр. Елдің халықаралық саудаға қатысуы, сыртқы сауда операцияларын жəне дербес сыртқы сауда саясатын жүргізуі – […]

Read More

Нарық экономикасы және ауыл шаруашылығы

Нарық экономикасы жағдайында Қазақстандағы ауыл шаруашылығының қалыптасуы «Уикипедия» ашық энциклопедиясынан алынған мəліметке қарағанда: «Ауыл шаруашылығы – материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен жəне өнеркəсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан жəне мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына балық аулау, аңшылық жəне омарта […]

Read More

Инвестиция жəне инвестициялық саясат түсінігі

Ұдайы өндіріс жүйесінде инвестициялар өндірістік ресурстарды жаңарту мен ұлғайтуда, сəйкесінше, жоғарғы экономикалық қарқынды қамтамасыз етуде базалық рөлге ие болады. «Инвестиция» термині латынның investire – «жұмылдыру» сөзінен алынған. Инвестициялар дегеніміз табыс табу мақсатында материалдық жəне материалдық емес активтерді өндіру үдерісіне физикалық (материалды-заттай) жəне ақшалай нысандарда тікелей жəне жанама түрде капитал салуды білдіреді. Инвестиция экономикалық дамудың жоғарғы […]

Read More

Қазақстанның өнеркəсіптік саясаты

Мемлекеттің өнеркəсіптік саясаты жəне оның Қазақстанның индустриалды-инновациялық стратегиясын жүзеге асырудағы рөлі Экономикалық өсуге мемлекеттің құрылымдық саясатының ықпалы айтарлықтай болатынын анықтадық. Өнеркəсіп өндірісі ЖІӨ жəне экспорт жəне ішкі пайдалану үшін жасалатын тауар массасын жасаудың негізгі көзі болып табылады. Нарық экономикасы жетілген елдердің тəжірибесі көрсеткендей, өнеркəсіп құлдырау кезінде ынталандыру шаралары қажет екенін аңғартады. Əлемдік тəжірибеде мемлекеттік өнеркəсіп […]

Read More

Экономикалық өсудің мақсаттары, типтері, факторлары

Экономикалық өсу: негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудің мемлекеттік іс-шаралары Экономикалық өсу — əлеуметтік мəселелерді үйлесімді шешудің негізі, адамдардың тұрмыс деңгейінің көтеріліп, табыстарының молаюының қайнар көзі. Экономикалық өсу экономиканың үдемелі қозғалысын, оның алға басуын жəне дамуын көрсетеді. Экономиканың үдемелі қозғалысының тереңде жатқан себептері — ол қоғамдық өндіріс пен оның мақсаты — адамның қажеттілігін қамтамасыз ету […]

Read More