Сертификаттау ережесі туралы

Сертификаттау саласында жұмыстарды жүргізу ережелердің белгілі бір жүйесімен сипаттауға болады, бұл әртүрлі елдерде және жүйелерде сертификаттауды ұйымдастырудың бірыңғай тәсілдерін іске асыруға мүмкіндік береді. 1. Сертификаттау органы немесе аккредиттелген сынақ зертханасы ретінде, егер олар белгіленген тәртіппен тіркелген және сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге лицензиясы болған жағдайда, өздері сертификаттайтын өнімді дайындаушылар (сатушылар, орындаушылар) және тұтынушылар (сатып алушылар) болып […]

Read More

Сертификаттау схемалары

Сертификаттау сертификаттау жүйесінде белгіленген схемалар бойынша жүргізіледі. Сертификаттау схемасы-өнімнің, қызметтердің, сапа жүйесі мен персоналдың сәйкестігін бағалау кезінде үшінші тараптың іс-қимылының құрамы мен реттілігі. Өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін дәлелдеу тәсілдері ретінде: * Сынақ; * Өндірісті тексеру; * Инспекциялық бақылау; * Сәйкестік туралы декларацияны қарау • Әдетте, сертификаттау жүйесі бірнеше схемаларды қарастырады. Дәлелдемелердің бір немесе бірнеше тәсілдерінің […]

Read More

Шетелден әкелінетін өнімді сертификаттау тәртібі

Тұтынушының қауіпсіздік құқығы тек отандық ғана емес, сондай-ақ импортталатын өнімнің міндетті сертификациясымен қамтамасыз етіледі. Беларусь Республикасы үшін импортталатын өнімді сертификаттаудың өзектілігі қауіпсіздік саласындағы тұтынушылар мен Беларусь нарығының мүдделерін қорғаумен ғана емес, сонымен қатар ішкі нарықтағы жалпы сатулардағы импорттық тауарлар үлесінің айтарлықтай ұлғаюымен де байланысты. Беларусь Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын өнім республикаға әкелу кезінде […]

Read More

Өндіріс құралдарын сертификаттау

Өндіріс құралдарына немесе өндірістік мақсаттағы тауарларға ұйымдар мен мекемелерге оларды шаруашылық қызметте пайдалану мақсатында сатуға арналған тауарлар жатқызылады. Өнімнің осы класына, мысалы, технологиялық жабдықтар, отын-шикізат тауарлары, жеке қорғаныс құралдары және т. б. жатады. Электр жабдықтарын міндетті сертификаттау жүйесі тұрмыстық электр құралдарын, радиоэлектрондық аппаратураны, кинофототехниканы, өнеркәсіптік электрохимиялық жабдықты, медициналық техниканы, трансформаторларды, электр қозғалтқыштарды, ақпараттық техниканы және […]

Read More

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасының картасы

Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасының картасы (Деңгей картасы) оның техникалық жетілдірілуін көрсете отырып, жаңадан игерілетін, жаңғыртылатын өнімге техникалық құжаттаманың құрамына кіреді. Ол өнімді әзірлеудің орындылығын негіздеу, оны өндіріске қою (өндірістен және пайдаланудан алу) немесе жаңғырту үшін, сертификаттау және бәсекеге қабілеттілікті айқындау, негізгі көрсеткіштердің үздік әлемдік үлгілерге сәйкестігін талдау кезінде, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу кезінде пайдаланылады. Деңгей […]

Read More

Сапаны техникалық бақылау түрлері

Техникалық бақылау-өнімнің немесе өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. Өнімді әзірлеу сатысында техникалық бақылау тәжірибелік үлгінің ЕСКД-да (конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі) баяндалған техникалық тапсырмаға, техникалық құжаттамаға, ресімдеу ережелеріне сәйкестігін тексеру болып табылады; дайындау сатысында ол сапаны, жинақтылықты, орауды, таңбалауды, ұсынылатын өнімнің санын, өндірістік процестердің барысын қамтиды; пайдалану сатысында пайдалану және жөндеу құжаттамасы талаптарының сақталуын тексеруден тұрады. […]

Read More

Өнім сапасын статистикалық және кіріс бақылау

Статистикалық қабылдау бақылауы-бұл бұйым сапасының белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру үшін математикалық статистика әдістерін қолдануға негізделген өнім сапасын іріктеп бақылау. Оның негізгі міндеті бұйымдардың ақаулы даналарымен ластануы өндірістің қалыпты барысы үшін нормативтік құжаттамамен регламенттелген деңгейден асатын партияларды жарамсыз ету болып табылады. Статистикалық бақылау практикасында ақаулы бұйымдардың бас үлесі белгісіз және оны бұйымдардың кездейсоқ іріктелуін бақылау нәтижелері […]

Read More

Бақылау нәтижелерін талдау

Өнімнің өндірістік және тұтыну сапасына арнайы статистикалық бақылаулар нәтижелері корреляциялық талдау әдістерімен өңделеді. Өнімнің сапасын бақылау нәтижелерін статистикалық-математикалық өңдеу келесі кезеңдерден тұрады: Өнімнің сапасы туралы ақпарат дайындау; Табу алгоритмдерін жасау, теңдеулерді және корреляция коэффициенттерін есептеу; Алынған корреляция теңдеулерінің сенімділігі мен дәлдігін бағалау. ЭЕМ-де математикалық-статистикалық өңдеу үшін өнімнің сапасы туралы ақпаратты дайындау бастапқы ақпараттың қолайлылығын анықтау, […]

Read More