Зайырлылық және зайырлы мемлекет ұғымы

Зайырлылық, зайырлы мемлекет: ұғымы, мәні, сипаты. Зайырлы мемлекет және дін. Зайырлы әдеп негіздері «Зайырлылық» сөзінің мәні мемлекеттің діннен, діннің мемлекеттен бейтараптылығы және ар-ождан бостандығы. Зайырлылық сипаты — ізгілік пен қажеттілік. Өркениетті елдер зайырлылық дәстүрін таңдауда. Зайырлылық азаматтарға дін мәселесінде еркіндік береді. Зайырлы мемлекет — азаматтардың дін ұстану еркіндігі мен діни мекемелердің мемлекеттен бөлінуін білдіреді. Дін […]

Read More

Реформирование органов предварительного следствия РК

Реформирование органов предварительного следствия Республики Казахстан: уголовно-процессуальные и иные правовые версии Нами не преследуется цель описания истории следственных органов; в данной работе мы раскрываем отдельные узловые этапы их становления и развития с тем, чтобы проследить путь, который привел к созданию Государственного следственного комитета Республики Казахстан (далее — ГСК). Заметим, что в течение десятилетий в соответствующие периоды, […]

Read More

Экономикалық үдерістегі мемлекеттің рөлі

Нарықтық қатынастардың құрылымында мемлекет тарапынан нарықтық экономиканы реттеу зор рөл атқарады. Халық шаруашылығының экономикалық қан тамыры іспетті, осы нарықтық байланыстар арқылы өндірістің «қан айналымы» жүзеге асады. Оның өміршең өндірістің табиғатына, экономикалық-əлеуметтік жағдайына байланысты, дегенмен нарықтың біраз дербестігі болады, сондықтан да олар ұдайы өндірістің барлық сатыларына, түпкі нəтижесі мен тиімділігіне айтарлықтай əсер етеді. Жалпы нарық мəселесі төңірегінде […]

Read More

Қазақстанда жүргізілген жекешелендіру

ХХ ғасырдың 80-жылдарының аяғында 90-жылдардың басында шаруашылықты жүргізудің социалистік жүйесі бұзылып, жүйе элементтерін өзгерту нəтижесінде нарықтық қатынастар өмірге ене бастады. Бастапқыда социалистік құрылым шектерінде қайта құру жүргізілді, оның барысында ол құрылымның экономикалық негізі – өндіріс құралдарына қоғамдық меншік сақталуында еді. Кейіннен жеке меншікке, кəсіпкерлікке рұқсат берілді, сыртқы сауда монополиясы жəне валюталық монополия жойылды. Содан кейін […]

Read More

«Мемлекет жəне кəсіпкерлік» пəнін оқыту

«Мемлекет жəне кəсіпкерлік» пəнін оқыту қажеттілігі, анықтамасы, мақсаты, теориялық жəне əдістемелік негіздері Нарықтық экономика жағдайында экономикалық кадрлардың кəсіби білім жүйесінде жəне оларды дайындауда жаңа тəсілдерді енгізуді қажет етеді. Мамандарды дайындау үдерісі, олардың нарық заңдары мен талаптарына сəйкес келетін пəндер бойынша білім алуды ұсынады. Осы жағдайларда жоғарғы оқу орындарында «Экономика», «Мемлекеттік жəне жергілікті басқару» салаларына мамандар […]

Read More

Ұлттық экономикадағы мемлекеттік сектор

Мемлекеттік сектордың мəнін анықтауда оның экономикалық тиімділігі мəселесі басты болып табылады. Шектелген экономикалық ресурстарды пайдалану олардың тиімді пайдаланылуын алға қояды. Шаруашылық субъектілер қызметтерінің экономикалық тиімділігі ұлттық экономиканың, саланың, аймақ пен кəсіпорынның дамуының соңғы экономикалық нəтижесімен анықталатын жалпылама көрсеткіштер жүйесі арқылы сипатталады. Ол алынған нəтиженің табиғи немесе құндық көрсеткіштері мен кеткен шығындардың қатынасы арқылы ажыратылады. Бір […]

Read More

Нарық экономикасына мемлекеттің араласуы

Нарықтық тетіктердің мүмкіндіктері шексіз емес екендігі алдын айтылған болатын. Ол заманауи қоғамның əлеуметтік-экономикалық мəселелерінің барлығын шешуге кепілдік бере алмайды. Сондықтан, нарық нəтиже бере алмайтын немесе бұл нəтиже тиімді болмайтын салаларға мемлекеттің араласуы қажет болады. Нарықтық экономикаға мемлекеттің араласу шегі туралы ойды еркін бəсеке нарығынан немесе «таза капитализмнен» бастаған жөн. Мұндай экономикада шаруашылық қызметінің абсолют еркіндігі […]

Read More

Орталықтан басқарылатын экономиканың тиімсіздік мəселелері

Соңғы уақытта орталықтан басқарылатын экономиканың ұлттық үлгілері біртіндеп жойыла бастады. Жоспарлы шаруашылықтың əлемдік тəжірибесін қорытындылайтын болсақ, саяси себептерден басқа социалистік орталықтан басқарылатын экономиканың тиімсіздігін сипаттайтын келесі аспектілерді ажыратуға болады. Біріншіден, экономиканы дамытуға бағытталған мемлекеттік жоспарлар көбінесе волюнтаристік əдіспен құрылған, олар заң күшіне ие болғанымен заманға сəйкес болып орындалмады. Осындай жүйе тұрақты экономикалық өсуді қамтуға, техникалық […]

Read More