Жергілікті өзін-өзі басқарудың қызметін қамтамасыз ету

Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму Стратегиясы қағидаларынан біздің еліміздегі жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің негізгі тұжырымдамалық бағыты айқындалады. Жоғарыда аталған өзекті мəселелерді ескере отырып, көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу бойынша шаралар қолданылады: 1) жергілікті қоғамдастықтың жиналыстары (жиындар) арқылы жергілікті маңыздағы мəселелерді шешуге тұрғындардың қатысуын, қызығушылығын жəне жауапкершілігін ынталандыру жолымен ауылдар (селолар), кенттер, аудандық […]

Read More

Жергілікті мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқарудың қазіргі жағдайы

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту экономикалық гүлдену, əлеуметтік əл-ауқат пен қазақстандық қоғамның қалыптасуының бірден бір шарты болып табылады. Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-экономикалық жаңғыру – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы əзірленді, онда жергілікті «өзін-өзі басқаруды дамытудың, жергілікті жерлердің дамуы мəселесін шешуге азаматтардың қатысуын ұлғайтудың […]

Read More

Жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңнама

«Жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңның жергілікті өзін-өзі басқаруға қатысты бөлігі былайша нақтыланған: — жергілікті қоғамдастық — шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын жəне жұмыс істейтін тиісті əкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы; — жергілікті қоғамдастық жиналысы – жергілікті қоғамдастық жиыны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілдерінің осы Заңда […]

Read More

Бюджеттер деңгейлерінде шығыс шығатын өкілеттіктерді шектеуді құқықтық реттеу

Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіліктердің аражігін ажырату жəне бюджетаралық қатынастарды жетілдіру жөнінде көзделген шараларды жүзеге асыру мемлекеттік басқарудың, бюджет саласының қызмет ету негіздерін қозғайды, маңызды заңнамалық өзгерістерді енгізуді, мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлері арасындағы құқықтық жəне қаржылық өзара қарым-қатынастарды дəйекті жəне жүйелі нақтылауды талап етеді. Егеменді Қазақстанның бюджеттік құрылысы 1991 жылғы «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі туралы» […]

Read More

Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқару

Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқарудың қалыптасуы Нарық жағдайына дейінгі жергілікті басқарудың қалыптасуы. Қазақтың басқару тамыры көшпелі тұрмыс салты туындаған кездегі рулық жəне тайпалық қауымның қалыптасу дəуірінде жатыр. Ру үлкендері мен тайпа көсемдері құрылтайлар мен көшпенділердің жиындарында сайланатын болған. Оларға дауларды реттеу, əскер бөлімшелерін құру жəне басқару уəкілеттіліктері берілді, рулық қауым кең автономия мен […]

Read More

Жергілікті өзін-өзі басқарудың аралас жəне де басқа моделдері

Аралас модель Скандинавия елдерінің моделдері Прибалтика елдерінің моделдері Ресейдегі жергілікті өзін-өзі басқару Аралас модель. Германиядағы жергілікті басқарудың IX — XII ғасырға апаратын терең тарихи тамыры бар. Германияның жергілікті өзін-өзі басқару институттары, əрине басқару ерекшелігін ескере отырып өзгерді жəне жетілдірілді, осыған байланысты мамандар мыналарды ажыратады: полициялы мемлекет жағдайында абсолютизм мерзіміндегі басқару кезеңі; — либералды «құқықтық мемлекет» […]

Read More

Жергілікті өзін-өзі басқарудың Еуропалық Хартиясының мəні

Европа кеңесі 1985 жылдың 15 қазанында өзін-өзі басқарудың Еуропалық Хартиясын қабылдады, онда «өзін-өзі басқару деп өзін-өзі басқару органдарының мемлекеттік істердің басым бөлігін регламенттеу жəне өз жауапкершілігімен жергілікті халықтың мүддесіне қарай Заң аясында əрекет ете отырып, оны басқару құқығы мен нақты қабілеттілігі ұғынылады». Бұл құқық еркін, жасырын, тең, тікелей жəне жалпыға бірдей дауыс беру арқылы сайланған […]

Read More

Жергілікті өзін-өзі басқару институттары

Жергілікті өзін-өзі басқаруды конституциялық құрылыстың бір негізі, қоғам мен мемлекетте билікті ұйымдастыру жəне жүзеге асырудың конституциялық принципі ретінде мойындау жекелеген басқару жүйесін орнатуды болжайды. Жергілікті өзін-өзі басқару ел конституциясымен мойындалған кезде, біз мына институттарды мойындауға тиіспіз: 1) жергілікті өзін-өзі басқару азаматтық қоғамның дербес институты ретінде, халық билігінің маңызды нысаны; 2) жергілікті өзін-өзі басқару негіздері, оның […]

Read More