Төңкеріске дейінгі Қазақстандағы адам құқығы

Қазақстан аумағында бірнеше мыңдаған жылдар бұрын билік ру ақсақалдары, содан кейін тайпа басшыларының (б.з.д. VII-III ғғ.) қолында болған рулық ұйымдар пайда болды. Мұндай билік көшпелілер құрылтайларында бекітілді және тайпалар арасындағы дауларды шешу құзіреттілігіне ие болуға ұмтылыс жасап отырды. Жер және мал тайпалық-рулық ұйымның, ал жайылымдық жерлер қауымдастықтың қарамағында болды. Қазақстан аумағындағы рулық ұйымдасу мен көшпелі […]

Read More

АҚШ құрылуы кезеңіндегі адам құқығы

Америкалықтар алғашында адам құқығы туралы сөз қозғаған жоқ, бірақ өздері жоғары бағалаған бостандық туралы айтты. Көптеген отаршылдар жаңа әлемге, дінге бостандық іздеу үшін аттанды. XVII ғасырда Еуропада сөз бостандығы, өзін-өзі басқару болмады. Бірақ америкалық отаршылдар Ұлыбританиямен байланыстырып тұрған саяси байланысты үзу уақыты келгенде оларда дәстүр мен заңдылық жүйесінің құрылып, діни сенім бостандығын тану, сөз еркіндігі, […]

Read More

Француз ағартушылары адам құқығы туралы

Адам құқығының қазіргі кезеңде даму идеясының негізін құрайтын қағидаттар мен талаптар XVIII ғасырда француз ағартушылары Монтеське, Дидро, Вольтер, Гольбах, Гельвеций, Руссо еңбектерінен жарқын көрініс тапты. Оларға бостандық, тең құқылық, жекеменшік, биліктің қауіпсіздігі ұғымдары, «заңмен тыйым салынбағанның бәріне рұқсат ету», биліктің бөліну қағидаты, кінәсіздік презумпциясы жатады. XVIII ғасырда француз ағартушыларының пікірінше, либерализм теориясымен қамтылған, қабылданған заңдар […]

Read More

Феодализм дәуіріндегі адам құқығы мәселелері

Еуропада феодализм жеке тұлғалар топтарын қамти отыра, әлеуметтік-экономикалық жүйе ретінде дамыды. Топтар (патрицилер, феодалдық сеньор, дворян өкілдері) құқықтарының көлемі қоғамдық жағдайға байланысты анықталды. Бұл кезеңде адамдар кез келген топтың өкілі ретінде қалыптасып дамыды. Адамдардың құқықтары мен міндеттері көбінесе өзі жататын топтың құқықтары мен міндеттеріне сәйкес келеді. Құқық белгілі бір топқа тән пайда болып, қалыптасқан еркіндік […]

Read More

Антикалық дәуірдегі азаматтардың құқықтары

Адам құқығы туралы ой-пікірлер құлиеленушілік қоғамда қалыптасты. Б.з.д. V-ІV ғғ. Афиныда азаматтың принцип пайда болды, яғни полисте құқықты иелену талабының бірі — азаматтық. Азамат деп Афины азаматы немесе азаматшасынан туылған адам танылды. Кәмелетке толған (20 жас) афинылық ер азамат Афины мемлекетінің жоғары органы Халық жиналысының жұмысына белсенді қатысуға құқылы болды. Азаматтардың құқығын ежелгі грек демократиясы […]

Read More

Адам құқығы білім саласы ретінде

Адам құқығын білім саласы ретінде оқып-үйрену үшін алдымен негізгі ұғымдарды анықтап алуымыз қажет. Адам құқығы саласындағы алғашқы маңызды ұғымдардың бірі — XX ғасырдан белгілі демократия ұғымы. Қазіргі кезде кез келген саяси қозғалыстар бағдарламаларына өз елдерінде демократияны орнатуды басты мақсат ретінде енгізеді. Әлем бойынша демократияның алуан түрлі анықтамасы кездеседі, қазіргі тілде «демократия» сөзінің бірнеше мағынасы бар. […]

Read More

Наука как – социальная природа научного познания

Наука изучает не только окружающую действительность, но и сама себя с помощью комплекса дисциплин, куда входят философия и история науки, логика и методология науки, психология научного творчества, социология знания и науки, науковедение и др. вкладывает в человеческий капитал. Поэтому необходимо исследовать общие закономерности научно-познавательной деятельности, структуру и динамику научного знания, его уровни и формы, его […]

Read More

Лаңкестік және радикалды бағыттағы діни ағымдардың теріс әсері

Еліміздің тәуелсіз, егеменді ел болғанына жиырма жылдан асып, шет елдердің көпшілігіне үлгі тұтарлық жағдайда болуы баршамызды қуантады. Тоқсаныншы жылдары жас мемлекетіміздің осындай жетістіктерге жететініне ешкім де сенбеді. Көпшілгі, «көп ұлтты, көп тілді, көп дінді мемлекет ішінен−ақ дауласып құриды» − деп болжаған. Бірақ, Елбасымыздың дұрыс саясатының және халқымыздың татулығы мен біртұтастығының арқасында бұл болжамдар орындалмады. Дегенмен, […]

Read More