Омыртқалылар туралы слайд (презентация)

Слайд омыртқалылар дүниесімен таныстыра отырып, көрнекі суреттермен құрылысына басым назар аудартады. Кембрий мұхиттарында пайда болғаннан бері қазіргі кездегі алуантүрлі омыртқалылар фаунасының тарихына жарты миллиардтан астам уақыт өтті. Бұлардың эволюциясының бастапқы этаптары жайында деректер аз. Олардың алғашқы формалары және тікелей тектері жүмсақ денелі организмдер болуы сөзсіз, осыған орай қазба қалдықтары сақталмаған. Қазба қалдықтарының сақталуына тек сүйектер, […]

Read More