Қылмыстық процеске қатысушылар және оларды жіктеу ұғымы

Кез келген қоғамдық қатынастарда, оның ішінде құқықтық қатынастарда олардың субъектілері (немесе қатысушылары) қатысады. Бірқатар мамандардың қатысушылар мен процессуалдық қарым-қатынастар субъектілерінің ұғымдарын ажырату әрекеттері сәтті аяқталды. Сондықтан осы оқулықта қылмыстық процестің «қатысушылары» және «субъектілері» терминдері ұқсас, тең мағыналы ретінде пайдаланылады. Заң шығарушының пікірінше, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар-қылмыстық процеске қатысатын адамдар (ҚІЖК-нің 5-бабының 58-тармағы). Аталған тұлғалар […]

Read More

Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылар қорғау жағында

Қылмыстық процеске қатысушылардың арасында қорғаушы жағында күдіктінің, айыпталушының іс жүргізу мәртебесіне ие жеке тұлғалар және олардың қорғаушылары ерекше орын алады.Күдікті-жеке тұлға: 1) ҚІЖК-нің 20-тарауында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған;; 2) ҚІЖК-нің 91 және 92-баптарында көзделген тәртіппен қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған; 3) ҚІЖК-нің 100-бабына сәйкес айып тағылғанға дейін бұлтартпау […]

Read More

Иные участники уголовного судопроизводства

Қылмыстық процестің өзге қатысушыларының арасында қылмыстық оқиға мен алдын ала тергеу және сот талқылауы процесіне қатысты әртүрлі қылмыстық іс жүргізу мәртебесі бар куәгер, сарапшы, маман, аудармашы және куәгер маңызды орын алады. Куә-қылмыстық істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мәліметтердің болуы туралы болжамға байланысты жауап алуға шақырылған жеке тұлға (ҚІЖК 56-бабы).Куә қылмыстық сот ісін жүргізуде адамға […]

Read More

Лауазымды және өзге де адамдарға қарсылық білдіру негіздері

Қылмыстық істің мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу және қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін білікті қорғау қажеттілігі, егер олардың объективтілігіне, бейтараптығына немесе оларда тиісті кәсіби біліктілігі бар екендігі күмән туындаса, лауазымды және өзге де адамдарды қылмыстық процестен алып тастауға себепші болады. Лауазымды және өзге де адамдарға қарсылық білдіруді мәлімдеудің негіздерін […]

Read More

Белгілеудің гносеологиялық негіздері объективті ақиқат

Қылмыстық сот ісін жүргізуде зерттеуге жататын қылмыс құрамы белгілері бар әрекет қылмыстық істі тергеу және сотта қарау процесіне қатысты өткен оқиғаны білдіреді. Осыған байланысты заңдық маңызы бар қылмыс жасаудың нақты мән-жайларын анықтау қылмыстық сот ісін жүргізуде ерекше нысаны қылмыстық іс жүргізу дәлелдеуі болып табылатын ретроспективті тану жолымен жүзеге асырылады. Дәлелдеу теориясының, қылмыстық іс жүргізу танымының […]

Read More

Қылмыстық процестің сатылары

Қылмыстық сот ісін жүргізу белгілі бір жүйеге сатылар мен кейбір басқа да құрылымдық бөлімшелердің көмегімен келтірілген, өйткені оның шеңберінде теориялық тұрғыдан 200-ге жуық іс-әрекет жүзеге асырылуы және қылмыстық іс жүргізу шешімдерінің аз саны қабылдануы мүмкін.Қылмыстық процестің сатысы-құқықтың тиісті жүйесі үшін оның өзіндік ерекшелігімен сипатталатын салыстырмалы дербес және қажетті бөлігі: 1) мақсаттары мен міндеттері; 2) қылмыстық […]

Read More

Қылмыстық іс жүргізу заңының және қылмыстық сот өндірісінің құрылымы

Қылмыстық іс жүргізу заңының құрылымы қылмыстық сот ісін жүргізу құрылымымен өзара байланысты ғана емес, соңғысын да анықтайды. Қылмыстық іс жүргізу заңы жалпы және ерекше бөліктерге бөлінеді. Қылмыстық іс жүргізу заңының жалпы бөлігін ҚІЖК-нің 1-139-бабы реттелетін рәсімдер құрайды. Қылмыстық іс жүргізу заңының осы бөлігінде қылмыстық сот ісін жүргізудің қағидаттары мен мақсаты белгіленеді; қылмыстық процеске қатысушылар ұғымдары […]

Read More

Жемді жіктеу

Мал шаруашылығында шаруашылықтың азыққа деген жалпы қажеттілігін есептейді, ал азықтың жұмсалуын есепке алу бірнеше азықтық құралдар тобы бойынша жүргізіледі. Әдетте өсімдік құнарландырылған, көлемді (ірі, жасыл, шырынды) жемдерді (сурет), сондай-ақ жануар тектес жемдерді бөліп алады.Өсімдік жемдерін өндірістік топтауҚұнарлы азықтар азықтық бірліктердің немесе 1 кг азықтың алмасу энергиясының ең көп болуымен ерекшеленеді. Ол әдетте 0,6 азықтан асады. […]

Read More