Экологиялық қауіпсіздік туралы реферат

Заңға сәйкес экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ұлттық қауіпсіздіктің негізгі алты бағытының бірі болып табылады. Бұл саладағы негізгі құжат Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы болып табылады. Соңғы жылдар бойы оны іске асыру елдегі экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік берді.Теңқұқықтық принципіне негізделген атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттіктің (АЭЖХА) қамқорлығымен ядролық отын банкін құру әрбір елге […]

Read More

Қазақстанның ұлттық экологиялық мәселелері

Экологиялық апат аймақтары. Қазақстанның үлкен бөлігі құрғақ аймақта орналасқан және оның шамамен 60% аумағы әртүрлі деңгейде шөлдену үдерістеріне ұшыраған. Алдын ала есептеу бойынша, жайылымды жерлердің құлдырауынан, егістіктер эрозиясынан, екінші қайтара тұздану мен басқа себептерден болған шығындар 300 миллиард теңгені құрайды. Табиғи экологиялық жүйелердің бұзылуы, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің құлдырауы болған және жағымсыз экологиялық жағдайдың салдарынан […]

Read More

Әлемдік мұхит мәселелері

Әлемдік мұхит Жердің барлық теңіздері мен мұхиттарының жиынтығы бола отырып, планета тіршілігіне үлкен әсер етеді. Мұхит суларының орасан көлемі планета климатын құрайды, атмосфералық жауын-шашындардың көзі болып табылады. Одан оттегінің жартысынан көбі түседі және ол атмосферадағы көмірқышқылды реттейді, өйткені оның артығын сіңіруге қабілетті. Әлемдік мұхит түбінде минералдық және табиғи заттардың орасан көлемінің жиналуы мен түрленуі орын […]

Read More

Атмосфераның жаһандық экологиялық мәселелері

Табиғи ортаның жаһандық өзгерістерінің маңызды экологиялық салдарларына жататындар: Жер атмосферасында булы газдардың ұлғаюы есебінен болып жататын климаттың өзгеруі. Азонды бұзатын заттар (АБЗ) шығындыларының есебінен Жердің азон қабатының бұзылуы. Ормандардың жойылуы мен құлдырауы, топырақ эрозиясы, су қоймаларының ластануы, өсімдіктер мен жануарлар түрлерін дайындау есебінен биотүрліліктің жоғалуы. Жердің топырақты-өсімдікті қабатының бұзылуы есебінен жерлердің шөлге айналуы және азып-тозуы. […]

Read More