Қайта өрлеу дәуірінің өтпелі сипатына байланысты осы тарихи кезеңнің хронологиялық шеңберін белгілеу өте қиын. Егер сипаттарға негізделсе (гуманизм, антропоцентризм, христиан дәстүрінің модификациясы, антикалық жаңғыру), онда хронология мынадай болады: Проторенессанс (XIII – XIV ғғ.соңы), ерте жаңғыру (XV ғ. соңы – XVI ғ. алғашқы үш онжылдықтар), кейінірек жаңғыру (XVI ғ. ортасы мен екінші жартысы).

Әртүрлі елдерде Қайта өрлеу өнерін дамытудың хронологиялық шекаралары толық сәйкес келмейді. Тарихи жағдайларға байланысты Еуропаның солтүстік елдерінде қайта өркендеу итальянмен салыстырғанда кеш келеді. Дегенмен, осы дәуірдің өнері, жеке формалардың әр түрлілігі кезінде, аса маңызды жалпы сипатқа ие – шындықты шынайы бейнелеуге ұмтылу. Өткен жүзжылдықта Қайта өрлеу дәуірінің алғашқы тарихшысы Якоб Буркхард «адамзат әлемінің ашылуы» деп анықтады.

«Возрождение «термині (Ренессанс) XVI ғасырда пайда болды. Сонымен қатар Джордано Вазари-суретші және итальяндық өнердің бірінші тарихнамасы, әйгілі «өмір сүрудің» авторы, ең танымал кескіндемешілер, ваятельдер мен сәулетшілер (1550 г) Италияның өнерінің «қайта жаңғыруы» туралы жазған. Бұл ұғым ортағасырлық дәуірдің классикалық мәдениеттің жарқын өркениетінің өлімінен кейінгі өшпес варварлығы мен надандық кезеңі болып табылатын сол кезде кеңінен таралған Тарихи тұжырымдаманың негізінде пайда болды. Сол кездегі тарихшылар антикалық әлемде бір кездері гүлденген өнер жаңа өмірге алғаш рет қайта жаңғырды деп ойлады. Егер батысеуропалық орта ғасырларды зерттеу үшін ең көрнекті ел Франция болса, Қайта өрлеу дәуірінде мұндай ел Италия бола алады. Сонымен бірге, Италиядағы «Возрождение» термині бастапқы мағынаға ие болды – антикалық мәдениет дәстүрлерінің қайта жаңғыруы, ал қалған елдерде жаңғыру гуманизм қалыптасуымен және жеке тұлғаның өзіндік санасының өсуімен белгіленген бейбіт бастауды күшейту жағына готикалық мәдениеттің тікелей жалғасы ретінде дамыды.

Қайта өрлеу эстетикасы бұл дәуірде қоғамдық өмірдің барлық салаларында: экономикада, идеологияда, мәдениетте, ғылым мен философияда жасалатын орасан зор төңкеріспен байланысты. Осы уақытқа қала мәдениетінің өркендеуі, Ұлы географиялық ашылулар, адамның ой-өрісін кеңейтіп, Қолөнерден мануфактураға көшу жатады.

Өндірістік күштердің революциялық дамуы, өндірісті тартып алған феодалдық сословиелік және цехтық қатынастардың ыдырауы жеке тұлғаның босауына алып келеді, оның еркін және әмбебап дамуына жағдай жасайды. Мұның бәрі дүниетанымның сипатына әсер етпейтіні сөзсіз.

Қайта өрлеу дәуірінде Орта ғасырлық көзқарастар жүйесінің түбегейлі сыну процесі және жаңа, гуманистік идеологияның қалыптасуы орын алады.

Гуманистік ой адамды ғаламның орталығына қояды, адам тұлғасының шектелмеген даму мүмкіндіктері туралы айтады. Ренессанстың философиялық және эстетикалық санасына терең зерттелген адам тұлғасының қадір-қасиетінің идеясы. Сол уақыттың көрнекті суретшілері оның оптимизмін және ынтасын шатастырды.

Осыдан, Қайта өрлеу қайраткерлерінің жан-жақты және жан-жақты мінез-құлқын бейнелейтін тұлғаның толық дамуы. «Бұл болды, – деп жазды Ф. Энгельс, — сол уақытқа дейін адамзат өмір сүрген барлық дәуірден ең озық төңкеріс, Титандарға мұқтаж және титандарды ой күші, құмарлығы мен сипаты, көпжақты және ғылым бойынша тудырған дәуір».

Бұл кезеңде реалистік дүниетанымның қалыптасуының күрделі процесі жүріп жатыр, антикалық әлемнің табиғатына, дініне, көркем мұрасына жаңа көзқарас қалыптасады. Әрине, Қайта өрлеу мәдениеті діни дүниетанымды түбегейлі еңсереді және дінмен бұзады деп санауға қате болар еді: дінге теріс көзқарас дінге деген қызығушылықты қайта жандандырумен және әртүрлі мистикалық идеялармен жиі ұштасады. Сонымен қатар, Ренессанс дәуірінде мәдениет пен өнерде зайырлы бастаудың күшеюі, секуляризация және тіпті дінді эстетизациялау жүріп жатыр.

Қайта өрлеу мәдениеті мен өнерін зерттеушілер дүниенің ортағасырлық суретінің күрделі сынуы өнерде орын алатынын айқын көрсетті. «Готикалық натурализмнен» бас тарту, соның негізінде канондар мен геометриялық схемалар жатқан ортағасырлық шығармашылық әдіс тірі табиғаттың дәл қайта жаңғыруына, сезімдік тәжірибе мен адам қабылдауына сенімнің қалпына келуіне, көзқарас пен түсініктің бірігуіне негізделген жаңа көркем әдісті жасауға әкеледі.

Ренессанс өнерінің негізгі тақырыбы адам, адам оның рухани және дене күші үйлесімінде. Өнер адамның жеке басының қадір-қасиетін, адамның әлемді тануға шексіз қабілетін дәріптейді. Адамға деген сенім, тұлғаның үйлесімді және жан-жақты дамуы осы уақыт өнерінің айрықша ерекшелігі болып табылады.

Қайта өркендеу көркем мәдениетін зерттеу бұрыннан басталды, оның зерттеушілері қатарында Я. Буркхардттың, Г. Вельфлиннің, М. Дворжактың, Л. Вентуридің, Э. Панофскийдің және т.б. атақты есімдері бар.

Өнер тарихы сияқты, Қайта жаңғыру эстетикалық ойының дамуында XIV, XV, XVI ғасырларға сәйкес келетін үш басты кезеңді бөліп көрсетуге болады. XV ғасырға Николайдың, Альбертидің, Леонардо да Винчи, Марсилио Фичино мен Пико делла Мирандолдың эстетикалық теориялары жатады, және XVI ғасырда эстетикалық теорияға Джордано Бруно, Кампанелла, Патрици философтары елеулі үлес қосады. Белгілі бір философиялық мектептерге байланысты осы дәстүрден басқа, өнердің жекелеген түрлерін – музыканы, кескіндеме, сәулет және поэзияны дамыту тәжірибесі негізінде пайда болған практикалық эстетика де болды.

Ренессанс эстетикасының идеялары тек Италияда дамыды деп ойлаған жөн. Осыған ұқсас эстетикалық тұжырымдамалар Еуропаның басқа елдерінде, әсіресе Францияда, Испанияда, Германияда, Англияда таралғанын байқауға болады. Осының барлығы Ренессанс эстетикасының жалпыеуропалық құбылыс болғанын көрсетеді,алайда, әрине, осы елдердің әрқайсысында мәдениеттің дамуының ерекше жағдайлары эстетикалық теорияның дамуына тән таңбалар қойды.

1. Ерте жаңғыру эстетикасы ерте гуманизм эстетикасы ретінде
Қайта өрлеу дәуірінің эстетикалық теориясының пайда болуы мен дамуына ортағасырлық діни идеологияға қарсы шыққан және адам тұлғасының жоғары құндылығы идеясын негіздеген гуманистік ой үлкен әсер етті. Сондықтан, Ренессанстың эстетикалық ойының негізгі бағыттарын сипаттай отырып, XV ғасырдың итальяндық гуманистерінің мұрасын айналып өтуге болмайды.

Қайта өрлеу дәуірінде «гуманизм» термині, әдетте, оған бүгінгі күнге қарағанда, бірнеше өзге мағынаға ие болды. Бұл термин «studiahumanitatis» ұғымына байланысты, яғни білім берудің схоластикалық жүйесіне қарсы тұрған пәндерді зерделеуге байланысты және өзінің дәстүрлерімен антикалық мәдениетпен байланысты болды. Олардың қатарына грамматика, риторика, поэтика, тарих және моральдық философия (этика) кірді.

Қайта өрлеу дәуіріндегі гуманистер өзін studiahumanitatis оқыту мен оқуға арнағандарды атады. Бұл термин тек кәсіби ғана емес, сонымен қатар дүниетанымдық мазмұнға да ие болды: гуманистер ортасында адам мәселесі, оның жер бетіндегі мақсаты тұрған білімнің жаңа жүйесін жасаушы және жасаушы болды.

Гуманистер қатарына әртүрлі мамандық өкілдері қатысты: Филельфо, Поджио Брачолини, Витторино да Фельтре, Леонардо Бруни; философтар – Лоренцо Валла, Пико делла Мирандола; Жазушылар – Петрарка, Боккаччо; Суретшілер – Альберти және басқалар.

Петрарканың Франческа шығармашылығы (1304-1374) және Джованни Боккаччо (1313-1375) кейінгі ойшылдар дамыған тұтас және жүйеленген дүниетанымның негізін салған итальяндық гуманизмнің дамуындағы ерте кезең болып табылады.

Петрарка ерекше күшпен антикалық, әсіресе Гомерге қызығушылық тудырды. Сол арқылы ол барлық Ренессанс үшін тән болатын ежелгі ежелгі дәуірдің қайта жаңғыруына бастау алды. Сонымен бірге Петрарка ортағасырлық эстетика негізінде жатқан өнерге қарама-қарсы жаңа көзқарасты қалыптастырды. Петрарка үшін өнер қарапайым қолөнер бола бастады және жаңа, гуманистік мағынаға ие болды. Бұл тұрғыда Салютатиден полемика ұсынатын «Инвектива» Петраркасының трактаты өте қызықты, ол медицинаны поэзияға қарағанда анағұрлым жоғары өнермен мойындау керектігін дәлелдеген. Бұл ой Петрарканың күн наразылығын қозғайды. «Киелі рухтылық, – деп жырлайды ол, – мырзаға бағынамын, еркін өнер-механикалық». Поэзияға қолөнерге деген көзқарасты жоққа шығара отырып, Петрарка оны еркін, шығармашылық өнер ретінде түсінеді. «Бақытты және бақытсыз тағдырдың дәрігерлік құралы» Петрарканың трактаты кем дегенде қызығушылық тудырады, онда өнер және ләззат саласына қатысты ақыл-ой мен сезімнің күресі бейнеленген, және де, сайып келгенде, жер мүдделеріне жақын сезімді жеңеді.

Жаңа эстетикалық принциптерді негіздеуде басқа көрнекті итальяндық жазушы Джованни Боккаччо кем емес рөл атқарды. «Декамерон» авторы «тіл құдайлары генеалогиясы»теориялық трактатына, өз өмірінің еңбегімен, санаған басты жұмысына ширек ғасырға арнады.

«Поэзияны қорғау» деп жазылған осы көлемді шығарманың XIV және XV кітаптары оған ортағасырлық шабуылдарға қарсы ерекше қызығушылық тудырады. Қайта өрлеу дәуірінде үлкен танымалдылыққа ие болған бұл кітаптар «поэзия апологиясы»атты ерекше жанрын бастады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *