Аумақтар маркетингі мазмұнының ерекшелігін қызығушылық тудыратын аумақтар — тіпті немесе оның ішінде болу өлшемі бойынша неғұрлым тиімді анықтау. Сыртқы субъектілер аймақтың әл-ауқатына көбінесе мүдделі, себебі бұл игіліктің бір бөлігін (физикалық ресурстарды, «ми», арзан жұмыс күшінің еңбек өнімдерін, қаржы қаражатын іске асыру мүмкіндіктерін және т.б.) осы аумақтан тыс жерлерге алып, оның әл-ауқатын жеке және өзінің (яғни өзге де) аумағының әл-ауқатына айналдырғысы келеді. Ішкі субъектілер өзінің жеке амандығын туған өңірінің, өзінің «Отанының»игілігімен байланыстырады. Осы екі позицияның әрқайсысы аумақ үшін қызықты болуы мүмкін, бірақ анық әр түрлі болуы мүмкін, сондықтан тұтынушылардың осы екі категориясына деген көзқарас әр түрлі болуы тиіс.

Негізгі субъектілеріне маркетинг кез-келген қызмет саласында өндірушілер жатады сол немесе өзге де өнімнің (онда-және т.б.), оның тұтынушылары (сатып алушылар, пайдаланушылар) және делдалдар. Маркетингтік қатынастар мен іс-қимылдарға басқару органдары, экономиканың тұтас салалары (мысалы, сауда), бұқаралық ақпарат құралдары, Оқу және ғылыми мекемелер, ұйымдар мен олардың жүйелері қатыса алады. Маркетингтік қатынастардың ең белсенді қатысушылары дәстүрлі түрде өнім өндірушілер, ал өзіне ерекше назар аударатын субъектілер — тұтынушылар болып табылады.

Нысаналы топтар (нарықтар), «аумақтарды тұтынушылар» бірқатар белгілер, өлшемдер бойынша жіктелуі мүмкін. Олардың ішіндегі ең ірілерін «резидент емес резиденттер» (аумақтық тиесілілік, тұрақты тұру, орналасу критерийі) және «жеке тұлғалар — заңды тұлғалар» (заңды мәртебе критерийі) жұптары құрайды. Сонымен бірге мыналарды ескеру қажет: аумақтарды тұтынушылар белгілі бір жағдайларда одан әрі ілгерілеуге немесе керісінше, аумақтарды жылжытпауға мүдделі субъектілер бола алады.

Резидент-жеке тұлғалар-бұл кез келген аумақтың негізгі кадрлық әлеуеті. Сонымен бірге олар-саяси маркетингтің басты нысаны, себебі электорат болып табылады. Аумақта тұру мерзімі бойынша онда туған және тұрақты тұратын, басқа аумақтарда туған, бірақ ұзақ уақыт осында тұратын және жаңа резиденттер деп аталатын адамдар бөлінуі мүмкін.

Резидент емес-жеке тұлғалар осы аумақ шегінде болу мерзімі, оның мақсаты, сабақ түрі және т. б. бойынша жіктелуі мүмкін. Салыстырмалы тұрақты құрамы бар басқа да маңызды санат-осы аумақ шегінде ұзақ мерзім ішінде оқитын немесе уақытша жұмыс, Жұмыспен қамту мақсатында келген адамдар (әр түрлі мамандар) түрлі деңгейдегі жұмысшылар). Ерекше санат-бұл келуші іскер адамдар: кәсіпкерлер (өндірушілер мен саудагерлер), әлеуетті инвесторлар, көрмелер мен жәрмеңкелерге келушілер, іссапарға жіберілген тұлғалар. Жеке (ең алдымен, бұл контингентті жоспарлау қиындықтарына байланысты) қонаққа келетін адамдар, басқа да жеке істері бойынша саяхатшылар бөлінуі мүмкін.

Заңды тұлғалар— аумақтарды тұтынушылар қатарында корпорациялардың, холдингтердің, қауымдастықтардың және т.б., әсіресе сыртқы экономикалық қызметке бағдарланған кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар, орталық кеңселер мен өкілдіктер болуы мүмкін. Салалардың негізгі топтары-өндіруші өнеркәсіп (мысалы, концессиялар негізінде), қайта өңдеу салалары, байланыс кәсіпорындары, қаржы мекемелері, қонақ үй желілері және басқа салалар, бизнес пен нарық инфрақұрылымының өкілдері.

Субъектілер — аумақтың нақты және әлеуетті тұтынушылары неге мүдделі? Ең жалпы түрде — осы аумақтың бәсекелестік артықшылықтарын тиімді пайдалану: Өмір үшін, бизнес үшін, қысқа мерзімді болу үшін. Неғұрлым нақты бұл: нарықтың көлемі мен төлем қабілеті бар сұраныстың шамасы, инфрақұрылымның дамуы, аумақтың мәдени және сауықтыру әлеуеті, жайлылық, бай шикізат ресурстары және жұмыс күшінің әртүрлі сипаттамалары (мысалы, дайындық пен мамандықтың белгілі бір бейіндері, біліктілік деңгейі, жұмыс күшінің арзандауы) және т. б. болуы мүмкін.

Әдетте, барлық елді мекендер өз тұрғындары үшін жұмыс орындарын құру және қосымша бюджеттік табыс алу үшін экономикалық базисті күшейтуге тырысады. Аумақтың өндірістік күштерді орналастыру өлшемдеріне: инвестициялық климатқа, өмір сүру сапасына, қол жетімділікке, еңбек ресурстарының сапасына және т.б. сәйкестігі алғы шарт болып табылады. Біріншіден, қолда бар кәсіпорындар, кем дегенде, қалаған кәсіпорындар қолдау табады. Екіншіден, олардың сыртқы экспансиясы бар. Үшіншіден, жаңа кәсіпорындардың негізі жеңілдетіледі. Төртіншіден, басқа жерлерден кәсіпорындар мен өндіріс тартылуда, сонымен қатар қазіргі уақытта аумақтың қызығушылығы дәстүрлі (ауыр өнеркәсіп, автомобиль жасау) қазіргі заманғы, таза салаларға (ғылымды қажетсінетін, жоғары технологиялық өндірістер) ауысуда.

Отандық шетелдік және халықаралық нарықтар-бұл мақсатты рыноктардың төртінші тобы. Осы нарықтардағы өңірдің белсенділігі қаланың немесе өңірдің одан тыс жерлерде орналасқан басқа аумақтарға,жеке және заңды тұлғаларға қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіру қабілетін көрсетеді. Өз тауарлары мен қызметтерін әкетпей, өңірде қажетті не өндіруге болмайтын немесе тиімсіз болатын заттарды әкелу мүмкін емес. Сондықтан әрбір аймақ өзінің аумағында орналасқан фирмаларды олардың өнімдерін мүмкіндігінше кең өткізуге, мысалы, олардың тауар маркаларын жылжытуға итермелейді. Өңір имиджінің өзі көбінесе шетелдік сату көлеміне оң немесе теріс әсер етеді.

Өңірлер маркетингінің бастапқы және айқындаушы функцияларының бірі —бұл басқа өңірлер арасында, сондай-ақ халықаралық өткізу нарықтарында олардың позициялануы. Ол аймақтар мен Орталыққа осы өңірдің қандай қызмет бағыттары мен өткізу нарықтарында отандық экономика Көшбасшысының рөлін атқаратын орынды екенін, серіктестік режимінде қандай әрекет ететінін, ал қайсысынан кететінін көруге көмектеседі. Мұндай позициялау жетекші бәсекелес өңірмен салыстырғанда нақты өткізу нарықтарында тауарлардың жетекші топтарын сату көлемі арасындағы пропорцияларды анықтауды, сондай-ақ нарықтық және әлеуметтік инфрақұрылымның даму деңгейін ескере отырып, олардың жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімінің және өңірлік тауарды сату құрылымындағы сату үлестерінің деңгейіне байланысты нақты нарықтардағы белсенді күш-жігердің перспективаларын айқындауды көздейді.

Нарық сегментінің тартымдылығы, мысалы, нарықтың осы сегментінде — басқа өңірде, елде жалпы алғанда мүдделі өңір қоғамдастығында — елдер тобына, ТМД — ға, Ресей Федерациясына жалпы алғанда оның өсу қарқынына жан-жақты жалпы өнімнің өсу қарқынының қатынасы (жалпы қоғамдастықтағы ЖҰӨ-нің өсу қарқыны-ортасы) ретінде бағаланады.

Осы өңірдің нарықтық үлесі нақты тауарға немесе тауар тобына нарықтың осы сегментінің жетекші бәсекелесі – аймаққа қатысты есептеледі (ортасы — жетекші бәсекелестің үлесіне тең үлес).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *