Жерге орналастырудың негізгі міндеттері шаруашылық жүргізудің әртүрлі нысандары үшін оңтайлы ұйымдастыру-аумақтық жағдайлар жасау болып табылады. Бұл, өз кезегінде, бөлінетін жер (оның сандық және сапалық сипаттамалары) мен Қор қарусыздану, еңбекті қамтамасыз ету, техникалық жарақтандыру және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының басқа да параметрлері арасындағы тепе-теңдікті және теңдестіруді қамтамасыз етуді, сондай-ақ жерге орналастыратын объектінің қалыпты жұмыс істеуі үшін жағдай жасауды талап етеді.

Осыған орай, Жерге орналастырудың тиімділігі экономикалық, әлеуметтік және экологиялық болып бөлінуі тиіс. Тұтастай алғанда, жерге орналастырудың әсері — экономикалық, әлеуметтік және экологиялық, оған қол жеткізу жерге орналастыру әрекеттерінің нәтижесі болып табылады, аумақты ұйымдастыруды жетілдіру және аумақты ұйымдастыру мен өндірістің қазіргі жай-күйімен салыстырғанда жерді пайдалану нәтижесімен сипатталуы тиіс.

Экономикалық тиімділік аумақты ұйымдастырудың өндірісті ұйымдастыруға әсер етуіне байланысты және керісінше, алынған нәтиже мен осы техникалық немесе шаруашылық шешімді жүзеге асыруға жұмсалған шығындар арасындағы арақатынаста көрінеді. Бұл ретте экономикалық тиімділік өнімнің шығуымен, өндірісті оңтайландырумен, оны аумақтық орналастырумен, жерді неғұрлым қарқынды пайдаланумен байланысты қызметкерлердің табыстары мен кәсіпорындардың пайдасының өсуімен сипатталады.

Жерге орналастырудың әлеуметтік тиімділігі, негізінен, жер учаскелері мен жер үлестеріне заңды құқықтарды іске асыру кезінде азаматтарды әлеуметтік қорғауды, жер пайдалану мен жер иеленудің тұрақтылығын, ауылдық тауар өндірушілердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды жерге орналастыру әрекеттерімен қамтамасыз етумен байланысты және адамдардың өмір сүру және қоғамдық өндірістің әлеуметтік жағдайларын жақсартуға бағытталған.

Жерге орналастырудың экологиялық тиімділігі жерге орналастыру іс-шараларының қоршаған табиғи ортаға әсері және жерді пайдалану сипаты арқылы көрінеді және қоршаған ортаны жақсартудан, бұзылған табиғи ландшафтар мен табиғи ресурстарды сақтау мен молайтудан көрінеді.

Жерге орналастырудың тиімділігі екі жағынан қарастырылуы тиіс: халық шаруашылығы және шаруашылық есептегі (коммерциялық). Халық шаруашылығы әсері жерді пайдалану мен қорғаудың федералдық және өңірлік мақсатты бағдарламаларын, Ресей Федерациясы субъектілерінің, әкімшілік аудандар мен басқа да муниципалдық құрылымдардың жерге орналастыру схемаларын, жерді қайта бөлу схемалары мен жобаларын әзірлеу, арнайы жер қорларын қалыптастыру, жерге орналастырудың жаңа объектілерін құру және қолданыстағы объектілерін ретке келтіру жобаларын жасау кезінде анықталады. Жерге орналастырудың шаруашылық есептегі (коммерциялық) тиімділігі нақты ауыл шаруашылығы ұйымының, шаруа (фермер) қожалығының аумағын ұйымдастырудың шаруашылық ішіндегі жерге орналастыру жобасында белгіленген, сондай-ақ жұмыс жобаларымен белгіленген жекелеген немесе іс-шаралар кешенін іске асырудың оларды өндірудің тиімділігіне әсерін көрсетеді.

Шаруашылық ішіндегі жерге орналастырудың экономикалық тиімділігі:

шаруашылық ішіндегі бөлімшелерді, өндірістік орталықтар мен магистральды жолдарды орналастыру кезінде — өндірістің жыл сайынғы шығындарын және әртүрлі шығындарды (құрылыс, құрылыс салу үшін);

алқаптар мен ауыспалы егістерді ұйымдастыру кезінде — таза кіріс өсімінде;

ауыспалы егістер, көп жылдық екпелер мен жемдік алқаптар аумағын орналастыру кезінде-өндірістік процестерді орындауға арналған шығындарды азайту және өндіріс шығындарын болдырмау.

Шаруашылық ішіндегі жерге орналастыру жобасының экономикалық тиімділігін бағалау кезінде техникалық-экономикалық, агроэкономикалық және экономикалық көрсеткіштер есептеледі.

Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасының техникалық көрсеткіштері, ең бастысы, жобада жасалған аумақты ұйымдастырудың кеңістіктік шарттарын және жердің техникалық қасиеттерінің сипаттамасын (жер бедерін, топырақтың механикалық құрамын, кедергілердің болуын, дақылдардың-техникалық жай-күйін, контурлардың мөлшерін және т.б.) бағалау үшін қызмет етеді.

Жерге орналастыру жобалау процесінде техникалық көрсеткіштер жобаны жасау кезінде агрегаттар қозғалысының жұмыс бағытындағы жол берілетін еңістер, жоларалық учаскелердің шекті ені, шаруашылық ішіндегі бөлімшелерге бекітіліп берілетін жер массивтерінің ұсынылатын өлшемдері, ауыспалы егістің оңтайлы алаңдары, танаптар, жұмыс учаскелері, мал айдау қашықтықтары бойынша ғылыми негізделген нормативтердің қолданылуын көрсетеді. Бұл ретте жобаның техникалық көрсеткіштері жерге орналастыру жобалау нормаларының қалай ұсталғанын, қазіргі жағдаймен салыстырғанда жер иелену мен жер пайдаланудың кеңістіктік жағдайлары жақсартылғанын, мүмкін нұсқалардың кемшіліктері мен артықшылықтары қандай екенін айтуға мүмкіндік береді.

Жобаның агроэкономикалық негіздемесі аумақты ұйымдастыру белгіленген өндірісті кеңейту талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі, сондықтан агроэкономикалық негіздеменің көрсеткіштері негізінен шаруашылық ішіндегі жерге орналастыру жобаларының ұйымдастыру-шаруашылық жағын сипаттайды және жұмыс күшінің, жемнің, тыңайтқыштардың, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен бөлудің әртүрлі баланстарының жүйесін білдіреді. Агроэкономикалық негіздеме сондай-ақ өндірісті және оның салаларын орналастыру мәселелерін шешуді, шаруашылықтың ұйымдық-өндірістік құрылымын негіздеуді, ауыспалы егісті енгізуді қамтиды, бұл да тиісті көрсеткіштермен көрсетіледі.

Экономикалық негіздеме аумақты ұйымдастырудың ең жақсы нұсқасын анықтау, қолданыстағы жағдаймен салыстырғанда жобалық шешімдердің тиімділігін анықтау және ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын оның тиімділігін сипаттайтын құндық көрсеткіштермен жабдықтау мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте экономикалық көрсеткіштер экономиканың жақсаруы және әртүрлі салалардың өнімдері өндірісінің өсуі бойынша күтілетін нәтижелерді салыстыру, өндірістік процестерді ұтымды ұйымдастыру үшін осы жақсартуларды шығындарды тудырған.

Шаруашылық ішіндегі жерге орналастырудың әлеуметтік тиімділігі жобаның құрамдас бөліктері мен элементтері бойынша сараланады. Шаруашылық ішіндегі бөлімшелер мен өндірістік орталықтарды орналастыру кезінде ол::

шаруашылық ішіндегі бөлімшелердің жер массивтерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуде;

өндірісті басқару және оны басқару жағдайларын жақсарту, кәсіпорындарда өндірісті дұрыс ұйымдастыру, бұл еңбек өнімділігін арттыруға әсер етеді;

өндірістік орталықтарды дұрыс орналастыру, тұрғын үй, мәдени-тұрмыстық және өндірістік құрылысты дамыту перспективаларын айқындау, көші-қон процестерінің сипатын нысаналы өзгерту есебінен халықтың өмір сүру және жұмыс жағдайын жақсартуда.

Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын әзірлеу — бұл алдыңғы жобалық шешімдерді кейіннен нақтылай отырып, жалпыдан жеке меншікке біртіндеп көшу арқылы жүргізілетін бірыңғай кешенді міндет.

Курстық жоба екі бөлікке бөлінген:курстық жобаның бірінші бөлігі аумақтың табиғи жағдайларын және осыған сәйкес ауыл шаруашылығы кәсіпорны жерлерінің оңтайлы құрылымын ескере отырып, жерді пайдалануды ұйымдастыру міндеттерін қарастырады.Екінші бөлім-бірінші жалғасы. Ол ауыспалы егіс аумағының, жем-шөп алқаптарының және көптеген екпелердің ішкі құрылысы мәселелерін шешеді және жер алқаптарының экспликациясы жасалады.Курстық жұмыс келесі мәселелерді шешеді: — дайындық жұмыстары; — өндірістік бөлімшелерді, шаруашылық орталықтарын орналастыру; — шаруашылықішілік магистралды жолдар мен орман жолақтарын орналастыру;
1. Саратов облысы Энгельск ауданының «Безымянское» АҚ Ауыл шаруашылығы кәсіпорнын шаруашылықаралық жерге орналастыру

1.1 Ауыл шаруашылығы кәсіпорны аумағының құрылысын бағалау

Шаруашылықтың жер пайдалану жоспары бойынша аумақтың жинақылығын, алыстығын, бөлінуін, алқапты қорғауды анықтаймыз. Муниципалдық білімнің (ауданның) картасын пайдалана отырып, шаруашылықаралық тасымалдаудың орташа өлшемді қашықтығын, көліктік шығындарды анықтаймыз және жоғарыда аталған шарттардың шаруашылық экономикасына әсер ету дәрежесін анықтаймыз. Жер пайдаланудағы кемшіліктерді анықтай отырып, оларды жою бойынша жобалық ұсыныстарды береміз, шаруашылық аумағында жерді пайдалануда шектеулер тізілімін жасап, олардың шекараларын жер пайдалану жоспарына енгіземіз.

Ауыл шаруашылығы кәсіпорнын жер пайдалану оның нақты параметрлері бойынша, ұтымды немесе орташа аудандық көрсеткіштермен салыстырғанда бағаланады.

Ұтымды (кеңістіктік қатынаста) ауыл шаруашылығы жер пайдалану деп өндірістік шығындарды төмендетуге, еңбек өнімділігін арттыруға, оңтайлы агротехникалық мерзімде дала жұмыстарын жүргізуге, тұрақты агроландшафтты құруға ықпал ететін жер алқаптарының, сондай-ақ жермен тығыз байланысты өндіріс құралдарының өлшемдері мен орналасуын түсінеді.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің және Жерді пайдаланудың тиімділігі жалпы немесе тауарлық өнімнің құндық деңгейі, өндірістік шығындардың деңгейі, 1 га егістікке немесе 100 га ауыл шаруашылығы алқаптарына таза табыс бойынша, сондай-ақ Еңбек өнімділігі бойынша айқындалуы мүмкін. Бұл көрсеткіштердің барлығы жерді пайдаланудың кеңістіктік жағдайларына байланысты, олар сипатталатын:

шаруашылық аумағының жалпы ауданы, алқаптардың құрамы мен сапасы, сыртқы шекаралардың орналасуы;

аудан орталығына, ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сақтау және қайта өңдеу пункттеріне, көлік магистральдарына қатысты орналасқан жері;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *