Курстық жұмыс __ беттен, 1 қосымшадан, 12 деректерден тұрады.

Негізгі сөздер: репродукция, түрлілік, рас, экотип, род, түрі, сорт, мәдениет, генофонд, ареал, тәжірибе, әдістер, гибрид, гибридизация, өзгергіштік, формалар, іріктеу, ұрпақтық, популяция, эволюция, полиморфизм.

Зерттеу нысаны: балқарағай( Larix Mill) туысы.
Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттері: балқарағайдың селекциясы бағытының даму тарихымен танысу, осы бағытты шешудің әдістемелік тәсілдерін меңгеру, теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін және негізгі жетістіктерін сипаттау, осы саладағы перспективаларды қарастыру.

Қорытындылар: Беларусь Республикасы жағдайында жапырақты екпелер құру, егер материалдық сипаттағы шығындар ғана емес, сондай-ақ қаралып отырған текті селекция, генетика және репродукция саласындағы ғылыми зерттеулер талап етілетін жақсартылған отырғызу материалын пайдаланса, шаруашылық және экономикалық тиімді болуы мүмкін.

Мазмұны
Кіріспе
1 Заманауи селекцияның міндеттері, әдістері мен негіздері
1.1 селекцияның және тұқым шаруашылығының биологиялық негіздері

1.2 орман селекциясы әдістері

1.2.1 Аналитикалық селекция

1.2.2 синтетикалық селекция

1.3 биоалуантүрлілікті сақтау

2 балқарағай селекциясы
2.1 селекция бағыты

2.2 селекцияға арналған Бастапқы материал

2.2.1 Самырсын Сукачева

2.2.2 еуропалық балқарағай

2.2.3 Сібір балқарағай

2.2.4 Даур балқарағай

2.2.5 поляк балқарағай

2.2.6 Каяндердің Балқарағай

2.2.7 Куриль Балқарағай

2.2.8 Ольгин балқарағай

2.2.9 балқарағай

2.2.10 жапон балқарағай

2.3 балқарағай селекциясының әдістері мен нәтижелері

2.4 балқарағайдың шаруашылық-құнды нысандарының көбеюі

Қорытынды

БИБЛИОГРАФИЯ

Қосымша

Кіріспе
«Селекция»сөзі лат. «selectio», бұл аудармада «таңдау, іріктеу»дегенді білдіреді. Селекция-өсімдік сорттарын және олардың гибридтерін, Жануарлар тұқымдарын алудың жаңа жолдары мен әдістерін әзірлейтін ғылым. Бұл сондай-ақ адам үшін қажетті қасиеттері бар жаңа сорттар мен тұқымдарды шығарумен айналысатын ауыл шаруашылығы саласы: жоғары өнімділік, белгілі бір сапасымен, ауруларға сезімтал емес, өсу жағдайларына жақсы бейімделген.

Селекция — салыстырмалы түрде жас және дамып келе жатқан ғылым, оның ішінде оның тармағы — орман ағаш түрлерінің селекциясы. Орман шаруашылығы генетикасыз және селекциясыз, ал бұрын — орман дақылдарсыз, тіпті ғылыми орман шаруашылығысыз болған уақыт болды. Бірақ бәрі өзгереді. Ғасырлар бойы орман шаруашылығының ең үлкен жетістіктері генетика мен селекцияға елеулі көзқарас тән елдерде байқалады. Швеция, Финляндия, Германия, басқа да дамыған елдердің орман селекционерлерінің жетістіктері барлығына белгілі. Екінші буындағы орман тұқымы плантацияларын және түрлі ағаш тұқымдарының жоғары өнімді плантациялық екпелерін құруды қамтитын жетістіктер генетика мен селекцияның нәтижелерін қолданумен байланысты. Сондықтан отандық және шетелдік тәжірибе өте маңызды.

Орманды уақтылы және сапалы қалпына келтіру орман пайдаланудың тұрақтылығы мен сарқылмайтын принципін қамтамасыз етудің, орман флорасының биоәртүрлілігін және ормандардың генетикалық әлеуетін сақтаудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. Жыл сайын Беларусьте шамамен 40 мың га жаңа орман пайда болады.

Жасанды орманды қалпына келтіру және орман өсіру кезінде дәстүрлі негізгі орман құраушы тұқымдылар – қарағай, шырша, емен және басқа да қатты жапырақты тұқымдылар болып табылады. Бастысы ретінде басқа да жергілікті түрлер (қайың, Қандағаш, жөке) қолданылады. Соңғы уақытта еуропалық балқарағайдың реинтродукциясы бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде.

Республиканың ормандарды молықтырудың генетикалық-селекциялық негіздерінің басым бағыттары:

— Орман тұқым базасын дамыту және жетілдіру;

— орман ағаш тұқымдарының селекциясы;

— генетикалық орман ресурстарын сақтау.

Тұрақты орман тұқымы базасын (ПЛСБ) дамыту және жетілдіру орман шаруашылығы кәсіпорындарын орман ағаш тұқымдарының бағалы тұқымдарымен қамтамасыз етуге тиіс. Болашақ ормандарын құру кезінде ПЛСБ объектілерінен тұқымның 50% — ын және үздік табиғи екпелерден 50% — ын пайдалану жоспарланып отыр.

Бұл үшін тұқым шаруашылығының екі бағытын дамыту көзделеді: популяциялық және плантациялық. Популяция селекциясының орман тұқымы базасы-артықшылығы бар екпелер, орман тұқымы қаумалдары, тұрақты орман тұқымы учаскелері. Популяциялық бағытты күшейту үшін селекциялық шаруашылық тұқымдық сүрекдіңдерді бөлу көзделеді.

Клондық плантациялық тұқым шаруашылығы тұқым шаруашылығын селекциялық негізге ауыстырудың негізгі бағыты болып қабылданды.

Орман селекциясын дамытуда негізгі міндет ағаш өсімдіктерінің тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігін басқару жолымен ормандардың сапасын жақсарту және өнімділігін арттыру болып табылады. Ол мақсаты сорттық тұқым алу және оларды пайдалануды аудандастыру болып табылатын Орман тұқым шаруашылығымен байланысты.

Бұл мақсаттарды іске асыру селекцияның мынадай әдістерін пайдалануды көздейді: жаппай, топтық, жеке, аралас және мутациялық селекция, оқшауланған жасушалар мен тіндерді өсіру.

Алқаағаштардың сандық және сапалық белгілерін жақсартуға бағытталған іріктеу кезінде басты бағыт дақылдарда салыстырмалы сынақ кезінде анықталған перспективалы популяциялардың селекциялық белгілері бойынша артықшылықтарды пайдалануға негізделген популяциялық селекция болып табылады.

Ағаштар мен сүректің сапалық белгілерін жақсартуға іріктеу кезінде, өсірудің қысқа циклы кезінде сүрек массасын ұлғайту жеке селекцияны пайдалану жоспарлануда.

Селекцияның екі бағытында ұрпағын сынау бойынша тәжірибе салу көзделеді.

Селекциялық жұмыстарды ғылыми қамтамасыз етудің басты сәті ормандарды генетикалық жақсартудың ұзақ мерзімді бағдарламасын әзірлеу болып табылады.

Орман генетикалық ресурстарын сақтау жөніндегі іс-шараларда екі негізгі бағыт бөлінеді: in situ (яғни табиғи екпелерде) және ex-situ (яғни популяцияның табиғи өсуінен тыс) популяциялар мен түрлердің гендік қорын сақтау. Негізгі бағыт ретінде бірінші бағыт қарастырылады, өйткені ол тек қана орман түрлері популяциясының тектік қорын толық көлемде сақтауға мүмкіндік береді.

Осы міндеттерді шешу республикада құрылған орман селекциялық-тұқым шаруашылығы орталығы мен оның филиалдарының, сондай-ақ орман институты жанынан ұйымдастырылған орман тұқымдарының гендік Банкінің базасында жүзеге асырылатын болады.

1 Заманауи селекцияның міндеттері, әдістері және негіздері.

Өсімдіктердің кез келген сортының немесе жануарлардың тұқымының негізі-ата-баба. Оның құндылығы генотипте жоғары өнімділікке немесе басқа да қажетті қасиеттерге негізделген көптеген гендерді жинақтаудан тұрады. Фенотип пен генотипке ұқсас атақты ата-бабадан ұрпағы жануарлар мен өсімдіктердің сызықтарын құрайды. Олар мақсатты іріктеу арқылы қолдау табады.

Селекция орман ағаштарын жақсарту әдісі ретінде орман өсірудің пайда болуынан басталады. Орманды қалпына келтіру ауқымының ұлғаюына қарай тұқымдардың шығу тегі көбірек көңіл бөле бастады. Көптеген отандық және шетелдік орман өсірушілердің еңбектерімен генетика және селекция әдістерін орман өсіру практикасына енгізу жөніндегі негізгі тұжырымдамалық ережелер қалыптасты. Селекция әдістерімен алқаағаштардың өнімділігін, діңдері мен сүректің сапасын айтарлықтай жақсартуға, басқа бағалы өнімнің (шайыр, таннид, жаңғақ және т.б.) шығуын арттыруға, орман отырғызудың ортаның қолайсыз факторларына, зиянкестер мен ауруларға төзімділігін көтеруге болады. Қосымша өнім алудың экономикалық тиімділігі ғылыми зерттеулер жүргізуге, тәжірибе салуға және селекциялық объектілерді құруға арналған шығыстарды бірнеше рет жабады. Бірқатар елдердің мамандары ағаштың өсуін 2-5% — ға арттыру кезінде де селекция жөніндегі жұмыстарды жүргізуді экономикалық тұрғыдан орынды деп таниды.

XIX ғ. аяғы мен XX ғ. бірінші жартысында орман селекциясына отандық ғалымдар үлкен үлес қосты: М. К. Турский, А. П. Тольский, М. М. Орлов, В. Д. Огиевский, З. С. Курдиани, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Қазақ Тілі С.Мағлұмат П.П. П.Автордың Аты-Жөні Және.Орыс Сукачев және басқалар.

1.1 селекцияның және тұқым шаруашылығының биологиялық негіздері

Орман өсімдіктерін жақсартудың биологиялық негізі селекция әдістері ағаш тұқымдарының түрішілік полиморфизмі болып табылады. Ағаш өсімдіктері түрлерінің өзгергіштігі тұқым қуалайтын қарпыздардың (генотиптің) және қоршаған орта жағдайларының (экологиялық факторлар) әсерінен қалыптасады. Олардың бірлескен әрекеті ағаштың сыртқы түрін (фенотипін) және қасиеттерін тудырады. Селекционерлер үшін тұқым қуалайтын факторлармен және түрдің генотиптік құрылымын бейнелейтін өзгергіштік нысандары аса қызығушылық тудырады.

Түрі осындай иерархияда түрішілік таксондарға бөлінуі мүмкін: кіші түрі — климатип — топырақ экотип — популяциясы — нысаны — дарақ — клон.

Эволюция мен селекцияның негізі қарапайым популяция немесе микропопуляция болып табылады. яғни, » белгілі бір аумақты мекендейтін, бір-бірімен еркін айқасатын және басқа жиынтықтардан бөлек белгілі бір дәрежеде дарақтардың жиынтығы.

Әр түр әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларда өсетін микропопуляциялардың үлкен санының жиынтығын білдіреді. Ортаның белгілі бір жағдайларына орайластырылған және осы жағдайларда өмір сүруге тұқым қуалайтын бейімделген биотиптерден тұратын микропопуляциялар тобын экотиптер ретінде бөліп алады: географиялық (климатиптер), топырақ (эдафотиптер), жоғары әлеуетті фитоценотикалық және т. б. Бір экотипті құрайтын микропопуляциялар әртүрлі тұқым қуалайтын түрлердің (морфологиялық, фенологиялық және т.б.) және биотиптердің болуы және арақатынасы бойынша өзара тең емес болуы мүмкін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *