Ер адамдардағы орта жастағы дағдарыс

Өмірінің орта кезеңінде ер адамдардың организмі қартаю үдерісіне байланысты өзгерістерді бастан өткере бастайды. Кейбір адамдарда жасқа байланысты өзгерістер депрессия немесе айналадағылармен қарым-қатынастың қиындауы сияқты көңіл күй проблемаларына себеп болуы мүмкін.Әйелдерден айырмашылығы — ер адамдардың организмі менопаузадағыдай айқын физиологиялық өзгерістерге ұшырамайды және өз жеке басына қайта баға беруге себеп болуы мүмкін. Алайда өмірінің осы кезеңінде организмнің […]

Read More

Менопаузаны қалай өткеру керек

Менопауза дегеніміз — әйелдерде етеккір оралымының (цикл) тоқтаған кезі. Әйелдер оны әртүрлі қабылдайды: кейбіреулерде ол елеусіз басталса, енді бірінде жағымсыз сезімдермен қатарласа жүреді. «Менопауза» термині — бұл гректің екі сөзінің біріктірілімі: menses (кезеңдер) және pausis (тоқтау), ол әйел өмірінде етеккір оралымы кезеңінің ақырына жеткенінен хабар береді. Шамамен елу жасында оның аналық бездері (әйелдің ұрпақ өрбіту организмі) […]

Read More

Орта жастағы адамдардағы ерекшеліктер

Орта жастағы адамдар қарттықтың жақындағанын және организмдегі өзгерістерді алғаш рет ұғына бастайды. Осы жастың қаржылық тұрақтылық, өзіне сенімділік, ой-өрісі кең және өмірді танып білу сияқты жағымды жақтары да бар. Адам өмірінің «орта жас» аталатын кезеңі — 40 жастан 65 жасқа дейінгі уақыт аралығы. Осы жасқа жеткен адамдар алғаш рет уақыт өте келе сыртқы әлпетіндегі немесе есте […]

Read More

Что такое афтозный стоматит?

Афтозный стоматит — один из форм заурядной реакции организма, направленной на устранение различного рода раздражителей на слизистой оболочке полости рта, обусловленная образованием афт, то есть образованием мелких язвочек молочного оттенка, окаймлённые красной оболочкой. Язвы, как правило, округлой или овальной формы могут иметь место как точечные высыпания, так и массовые.Главными признаками заболевания считаются присутствие жжения, и […]

Read More

Инсульт. Симптомы и лечение

В современном мире люди регулярно подвергаются постоянному стрессу и переутомлению, что может привести к развитию серьезных заболеваний. Нехватка времени и отговорки дают возможность любым поражениям развиваться и вызывать тяжелые осложнения.Довольно распространенным заболеванием является инсульт, в процессе которого нарушается нормальное кровообращение в тканях головного мозга. В результате повреждаются и начинают отмирать нервные клетки. Такое нарушение может […]

Read More

Инфаркт ауруы

Инфаркт жайлы айтар болсақ, миокард инфарктінен бастағанымыз абзал. Миокард деген сөз қазақша «жүрек еті» деп, ал инфаркт — «сығылысу», «тығыздану» деп аударылады. Ол жүректі қоректендіріп тұрған қан тамырларының бірінің ішіне қан ұйып қалып, тамырдың бітелуі салдарынан өлеттенуі. Ол кенет пайда болады. Жүрек бұлшық етіне қан бармай, барса да кірден қойылып, жолы бітелген сайын бұлшық ет […]

Read More

Туберкулезный менингит у детей: симптомы, течение, прогноз

Туберкулезный менингит заключается в высыпании милиарных бугорков, особенно по ходу мозговых сосудов, которое ведет к воспалению и образованию студенистых экссудатов, особенно на основании мозга, и к развитию острой воспалительной головной водянки.Одновременно происходит общее высыпание милиарных бугорков и в других местах тела, что, однако мало или даже нисколько не влияет на клиническую картину болезни.Рассеивание туберкулезных бацилл […]

Read More

Начало половой жизни после родов

Появление ребенка в семье резко меняет привычный устрой. Перемены затрагивают все стороны жизни мамы и папы малыша, в том числе сексуальную жизнь. Можно с уверенностью сказать, что послеродовой секс ощутимо отличается от секса до беременности и даже во время нее. Паре необходимо время, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам и при этом получать максимальное удовлетворение во […]

Read More