Этнология-Жер планетасын Мекендейтін халықтар (грек-этностар бойынша) туралы ғылыми білім саласы. Дәл осы халықтар мәдениет, мемлекет және адамзат үшін маңызды басқа да құндылықтарды құрды және құрады. Халықтар арасындағы өзара қарым-қатынас пен ынтымақтастық барлық адамзат ұмтылатын елдер арасындағы бейбіт және тату көршілік қатынастарға ықпал етеді.

Олардың арасында 1 млн.астам адам бар және өте аз (бір мың адамнан кем) бар. Сонымен қатар, әлемдік өркениет пен мәдениетті дамытудың жалпы қорына өз үлестерін қосып келеді, олардың барлығы да назар аударып, құрметке лайық болуға тиіс.

Халықтану жер шарын мекендейтін барлық халықтарды зерттейді. Әлемнің қазіргі заманғы халқы 6 млрд. астам адамды құрайды. Әлеуметтік (қоғамдық) тіршілік ретінде адамдар әр түрлі ұжымдар мен қоғамдастықтарға бірігеді.

Адамдарды біріктірудің ең Тарихи ерте тәсілдерінің бірі-қоғамның этникалық нысаны. Этникалық қауымдастықтар немесе этностар (синонимдер ретінде халық ұғымын да қолдануға болады) белгілі бір аумақтарда тарихи қалыптасқан және бірдей тілдермен, мәдениетпен, сондай-ақ оларға кіретін адамдар өздерінің қауымдастықтарына тиесілі және басқа да ұқсас жиындардан айырмашылығы бар деген санамен біріктірілген адамдардың тұрақты көптігі болып табылады. Этностардың тән ерекшеліктері, олардың тілдері, мәдениеті және өзге де қасиеттері ұрпақтан-ұрпаққа беріледі.

Халықтану халықтардың тіршілік әрекетінің әр түрлі жақтары мен көріністерін зерттейді. Халықтарды зерттеу үшін халықтардың қалай және қашан пайда болғанын, немен тамақтанатынын, не киінетінін, балаларды қалай тәрбиелейтінін, басқа халықтармен қалай қарым-қатынас жасайтынын, қандай да бір этникалық қауымдастықта қандай әдет-ғұрыптар бар екенін білу қажет. Басқаша айтқанда, этнологияның басты назарында мынадай мәселелер бар::

* Халықтардың пайда болуы немесе этногенез;

* Халықтардың даму тарихы немесе этникалық тарихы;

* Этностардың материалдық және рухани мәдениетінің (қоныстар, тұрғын үйлер, тамақ, киім, әшекейлер, халық ауыз әдебиеті, халық өнері);

* Халықтардың салт-дәстүрлері, киімдері, нанымдары және т.б.

Қазіргі әлемде болашақта қандай да бір халықтардың ықтимал дамуы туралы білім үлкен маңызға ие болып отыр, этносаралық қарым-қатынастарға қатысты, әсіресе ірі қалаларда болжамдардың құндылығы өсуде.

Өз жұмысының мақсаты мен этнография аспектілерін ғылым ретінде зерттеуді қоямын. Этнология пәні мен әдістерін зерттеу, ғылымның қалай дамығанын және осы ғылымның дамуына қандай алғышарттар ықпал еткенін қадағалау. Ресейде этнография қалай дамығанын көру.

Этнография ғылым ретінде

§1.1 этнография объектісі, пәні, қызметі және негізгі зерттеу әдістері

Этнология-бұл этникалық топтардың қалыптасуы мен даму процестерін, олардың бірегейлігін, олардың мәдени өзін-өзі ұйымдастыру формаларын, ұжымдық өзара байланыс пен мінез-құлық заңдылықтарын, жеке тұлға мен әлеуметтік ортаның өзара байланысын зерттейтін ғылым.

Ғылымның анықтамасы

Дәстүрлі түрде ғылыми пәндерді білдіретін терминдердің болуы грек графосы (жазу) оны грек логосы (түсінік, ілім) арқылы белгіленген ғылымдардан ерекшеленетін сипаттау ғылымы ретінде анықтайды, сондықтан теориялық болып табылады. Бұл ғылым сөзінің тамырында логос – этнология, сондай – ақ графо-этнография бар екенін көрсетеді, бұл ғылым өте қызықты және өз объектісін, яғни халықты зерделеудің көптеген әртүрлі тәсілдері бар.

Кейбір кеңес зерттеушілері ұсынған «этнография» атауының «этнологияға» өзгеруі немесе сол «этнология» этнографиясының теориялық аспектілерінің негізінде бөлінуі ақталмаған және терминологиялық анықтыққа ықпал етпейді, өйткені «этнография» термині «халық (этнос) – сипаттама (графо)» емес, «Халықтану» деген мағынаны білдіреді, бұл «этнология»терминінің орыс аудармасы болып табылады.[1]

Дегенмен, 1973 жылдан бастап Халықаралық конгрестердің атауында «этнографиялық» деген сөз «этнологиялық»деген сөзбен ауыстырылды. Бірақ мәні бірдей қалды.

Этнография білімнің дербес саласы ретінде бір жарым ғасыр бұрын пайда болды. Уақыт өте келе, егер этнографиялық материалдар адамзаттың жазбаша тарихында жинақталғанын ескерсек, этнографиялық ғылымның өзі анықтаудың кейбір, ал кейде елеулі өзгерістері орын алды. Мұндай жағдай этнография міндеттері, әдістері мен объектілерінің белгісіздігінің салдары ретінде қабылданбайды, тек этнографиялық зерттеулердің тұрақты және прогрессивті өзгеретін деңгейінің көрінісі болып табылады. Мұндай жағдай бірегей емес; мұндай нәрсе дәл және табиғи ғылымдарда да орын алады.

Егер Кеңес этнографы Л. Я. Штернбергтің 20-шы жылдары берген қоғамдық ғылымдардың бірі ретінде этнографияның бірнеше ерекше анықтауынан көңіл аударсақ, қазіргі әдебиет анықтаудың екі түрін біледі: энциклопедиялық (кеңес энциклопедиясының басылымдарында қамтылған) және әдістемелік (жалпылама және оқу жарияланымдарында жазылған). Бұрынғы энциклопедиялық басылымдарда кеңес ғалымы С. П. Толстовтың этнография анықтамасы берілген.:

«Этнография, әлемнің әр түрлі халықтарының мәдени және тұрмыстық ерекшеліктерін тікелей бақылау арқылы зерттейтін, тарихи өзгерістер мен осы ерекшеліктердің дамуын, шығу тегі (этногенез), орналасу (этникалық география) және халықтардың мәдени-тарихи қарым-қатынасы мәселелерін зерттейтін тарихи ғылым» [2] .

М. Г. Левин 1957 ж. «Үлкен Кеңес энциклопедиясы» екінші басылымында этнография туралы былай жазды: «Этнография – әлемнің әртүрлі халықтарының тарихи дамуындағы мәдени-тұрмыстық ерекшеліктерін зерттейтін, осы халықтардың шығу тегі мен мәдени-тарихи өзара қарым-қатынасының мәселелерін зерттейтін, олардың орналасу мен қозғалу тарихын қалпына келтіретін тарих саласы».

Көруге болады, мұндай анықтама С. П. Толстовтың анықтамасынан аз ерекшеленеді.

1976 жылы «кеңестік тарихи энциклопедияда» Ю. В. Бромлей мен С. А. Токарев ғылым анықтамасын беруден қашады, тек оны зерттеу объектісі, пәні мен әдісі ғана айтады. Олар былай деп жазады: «Этнография… қоғамдық ғылым, оның негізгі зерттеу нысаны халықтар – этностар, сондай-ақ этникалық (этнографиялық) қауымдастықтардың басқа да типтері… Этнография халықтардың (этникалық қауымдастықтардың) өмір сүру салтының ұқсастығы мен айырмашылықтарын, олардың шығу тегі (этногенез) мен қоныстануын, сондай-ақ мәдени-тарихи өзара қарым-қатынасты зерттейді. Этнографияның негізгі пәні халықтардың күнделікті тұрмыстық мәдениетінің тән, дәстүрлі ерекшеліктерін құрайды.…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *