Қылмыстық сот ісін жүргізуде оған қатысушыларды тиісті мінез-құлыққа мәжбүрлеу шараларының тобы бар, ол күдіктіні ұстауға да, процессуалдық бұлтартпау шараларына да, дәлелдемелерді жинауға, тексеруге және бағалауға бағытталған тергеу әрекеттеріне де қатысы жоқ. Мәжбүрлеу тәсілдерінің, құралдарының, шараларының бұл тобы Заңда қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеудің өзге де шараларының атауын алды. Бұл мәжбүрлеу шаралары белгіленген құқықтық рәсімді қамтамасыз ету және үкімді тиісінше орындау мақсатында қылмыстық процеске қатысушыларға қолданылады (ҚІЖК-нің 111-бабы).

Қылмыстық іс жүргізу заңы іс жүргізу мәжбүрлеудің өзге де шараларының үш блогын реттейді.
Бірінші блок тек күдіктіге және айыпталушыға қолданылатын процессуалдық мәжбүрлеу шараларын құрайды:
1) лауазымынан уақытша шеттету;
2) мүлікке тыйым салу.
Екінші блок жәбірленушіге, куәға, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге, сарапшыға, маманға, аудармашыға және (немесе) куәгерге, сондай-ақ алқабиге ғана қолданылатын шараларды қамтиды. Бұл блокта тек ақшалай өндіріп алу ғана бар.
Үшінші блок қылмыстық сот ісін жүргізудің көрсетілген барлық қатысушыларына сирек жағдайларда қолданылатын процестік мәжбүрлеу шараларынан тұрады:
1) келу туралы міндеттемелер;
2) жетек.

Келу туралы міндеттеме-күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің және куәнің қылмыстық процесті жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының шақыруы бойынша уақтылы келуге және оларға тұрғылықты жерін ауыстырғаны туралы дереу хабарлауға жазбаша міндеттемесі.
Келу туралы міндеттемені іріктеп алған кезде қылмыстық процестің тиісті қатысушыларына оның жетелеу және (немесе) 2500 сомға дейінгі мөлшерде ақшалай жаза қолдану түріндегі бұзылуының салдары түсіндірілуге тиіс.
Күштеп әкелу-күдіктіні, айыпталушыны, жәбірленушіні немесе куәні қылмыстық процесті жүзеге асыратын лауазымды адамдардың шақыруы бойынша дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда тергеу органдарына немесе сотқа мәжбүрлеп жеткізу.
Осы мәжбүрлеу шарасын қолдануға адамдардың алынған шақыру бойынша келмеу себептерінің дәлелсіздігін көрсететін анық мәліметтердің болуы негіз болып табылады. Лауазымды адамдардың шақыруы бойынша белгіленген мерзімде келуге кедергі келтіретін себептер болған кезде заңда санамаланған процеске қатысушылар бұл туралы оларды дереу хабардар етуге тиіс.
Анықтаушының, тергеушінің және судьяның қаулысы немесе соттың оны орындау алдында алып келу туралы ұйғарымы алып келуге ұшырайтын адамға хабарланады. Құжатпен танысу тиісті адамның қолымен куәландырылады. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларды қоспағанда, қылмыстық процеске қатысушыны түнгі уақытта күштеп әкелуге болмайды. Бұл жағдайда кейінге қалдыруға болмайтын мән-жайлар құжатта нақты түрде тұжырымдалуы тиіс.

Айыпталушының, күдіктінің, жәбірленушінің және куәнің қылмыстық процесті жүзеге асыратын лауазымды адамдардың шақыруы бойынша келмеуінің дәлелді себептері болып танылады.:
1) тиісті мемлекеттік органға немесе оның лауазымды адамына белгіленген уақытта келу мүмкіндігінен айыратын ауру;
2) олардың қылмыстық процесті жүзеге асыратын лауазымды адамға келу туралы шақыру қағазын немесе өзге де хабарламаны уақтылы алмауы;
3) мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар тағайындаған мерзімде келу мүмкіндігінен айыратын өзге де мән-жайлар (табиғи апат, апат, карантин және т. б. жағдайлары).
Лауазымды адамдарға мәжбүрлеп жеткізуге жатпайды:
1) 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған адамдар;
2) жүкті әйелдер;
3) денсаулық жағдайы бойынша өзінің болатын орнын қалдыра алмайтын науқастар, оны дәрігер куәландыруға тиіс.
Алып келуді анықтау органдары анықтаушының, тергеушінің қаулысы негізінде, сондай — ақ сот қызметінің белгіленген тәртібін қамтамасыз ету жөніндегі сот приставтары-судьяның немесе соттың шешімдері негізінде жүргізеді. Алып келу туралы шешімде келмеген адам, келмеген адамды тиісті мекемеге жеткізу орны мен уақыты туралы, алып келуді жүзеге асыруға тиісті милиция органы немесе сот приставы туралы мәліметтер жазылады. Адамдарды алып келуді анықтау органы немесе сот приставы оны жүзеге асыру тәртібі туралы нұсқаулықтарға (ҚІЖК-нің 113-бабы) сәйкес жүзеге асырады.
———————————
«Жетекті жүзеге асыру тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы» Ресей ІІМ 2003 жылғы 21 маусымдағы N 438 Бұйрығы // атқарушы биліктің федералдық органдарының нормативтік актілер Бюллетені. 2003. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 1999 жылғы 3 тамыздағы N 47 бұйрығы. Сот приставтарының сот төрағасының, судьяның немесе сот отырысында төрағалық етушінің өкімдерін орындау және сот қызметінің белгіленген тәртібін қамтамасыз ету және атқару қызметіне қатысу жөніндегі міндеттерді орындау кезінде сот приставтарының лауазымды тұлғалармен және азаматтармен өзара іс-қимыл жасау тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы «N 226 қаулысы // атқарушы биліктің федералдық органдарының нормативтік актілерінің бюллетені. 1999. N 34 — 35.

Қызметінен уақытша шеттету-судьяны лауазымды адамның өзінің функционалдық міндеттерін белгілі бір уақытқа орындауына тыйым салу.
Күдіктіні немесе айыпталушыны қызметінен уақытша шеттету қажет болған кезде тергеуші тергеу органы басшысының келісімімен, сондай-ақ анықтаушы прокурордың келісімімен алдын ала тергеу жүргізілетін жердегі сот алдында ҚІЖК-нің 114-бабының 5-бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, тиісті өтініш жасайды. Судья қызметінен шеттету туралы өтініш келіп түскен сәттен бастап 48 сағат ішінде оны қарауға және шешімдердің бірін қабылдауға міндетті.:
1) айыпталушыны мемлекеттік қызметтен уақытша шеттету туралы;
2) адамды қызметтен шеттету туралы өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы.
Күдіктіні, айыпталушыны қызметінен уақытша шеттету туралы қаулыны судья олардың жұмыс орны бойынша жібереді.
Ресей Федерациясының Бас прокуроры РФ субъектісінің жоғары лауазымды тұлғасын айыпталушы ретінде тартқан және оған ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін айып тағылған жағдайда РФ Президентіне көрсетілген тұлғаны лауазымынан уақытша шеттету туралы ұсыныс жібереді. РФ Президенті 48 сағат ішінде аталған тұлғаны қызметінен уақытша шеттету немесе осы ұсынысты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдауы тиіс.
Лауазымынан уақытша шеттетілген күдіктінің, айыпталушының ай сайынғы жәрдемақыға құқығы бар, ол ҚІЖК-нің 131-бабының 8-тармағына сәйкес төленеді.
Бұл мәжбүрлеу шарасы бір мезгілде екі жағдай болған кезде күдіктіге немесе айыпталушыға қолданылады. Олардың біріншісі адамның күдікті немесе айыпталушы болуы тиіс (ҚІЖК-нің 46 және 47-баптары). Екінші шарт адамның лауазымды адам мәртебесіне ие болуы тиіс. Лауазымды адам ұғымының анықтамасы ҚК 285-бабына ескертпеде берілген. Бұл анықтамадан жеке және корпоративтік кәсіпорындардың қызметшілері лауазымды адамдарға жатпайды және қызметінен шеттетілмейді.
Күдіктіні немесе айыпталушыны қызметінен шеттету мақсаты лауазымды адамның кедергі келтіруге бағытталған іс-әрекеттерін ескерту қажеттігі болып табылады.:
1) ақиқатты анықтау;
2) келтірілген зиянды өтеу;
3) лауазымдық ережені пайдалана отырып, қылмыстық іс-әрекетті жалғастыру.
Лауазымнан шеттету оны қолданудың негіздері мен мақсаттары жойылған кезде күшін жояды. Бұл іс жүргізушілік мәжбүрлеу шарасының күшін жою туралы шешім анықтаушының, тергеушінің қаулысымен ресімделеді (ҚІЖК-нің 114-бабы).
Мүлікке тыйым салу-мүліктің меншік иесіне немесе иесіне арналған тыйым салудан, оған билік етуге және қажет болған жағдайларда осы мүлікті пайдалануға, сондай-ақ оны ықтимал алып қою мен жауапты сақтауға беруден тұратын іс жүргізу әрекеті.
Мүлікке тыйым салу ҚК-нің 104.1-бабының 1-бөлігінде көрсетілген жағдайларда азаматтық талап қою, басқа да мүліктік өндіріп алу немесе мүлікті ықтимал тәркілеу бөлігінде үкімнің орындалуын қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады.
Аталған мақсатқа жету үшін тергеуші тергеу органы басшысының келісімімен, ал анықтаушы прокурордың келісімімен күдіктінің, айыпталушының немесе заң бойынша олардың қылмыстық әрекеттері үшін материалдық жауапты адамдардың мүлкіне тыйым салу туралы сот алдында өтініш жасайды. Егер ол күдіктінің, айыпталушының қылмыстық іс-әрекеттері нәтижесінде алынды деп пайымдауға жеткілікті негіздер болса не қылмыс қаруы ретінде не терроризмді, ұйымдасқан топты, заңсыз қарулы құралымды, қылмыстық қоғамдастықты (ұйымды) қаржыландыру үшін пайдаланылса немесе пайдалануға арналса, басқа адамдардағы мүлікке тыйым салынуы мүмкін.
АІЖК-не сәйкес өндіріп алуға болмайтын мүлікке тыйым салуға болмайды.
———————————
<1> РФ СЗ. 2002. N 46 қаулысымен. Ескерту. 4532.

Аудандық немесе гарнизондық (флоттық) соттың судьясы өтінішті алғаннан кейін оны ҚІЖК-нің 165-бабында белгіленген тәртіппен жеке-дара қарайды. Ықтимал тәркілеуді қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу туралы мәселені шешу кезінде судья осындай шешім қабылдауға негіз болған нақты мән-жайларды көрсетуге тиіс.
Мүлікке тыйым салу куәгерлердің міндетті түрде қатысуымен жүргізіледі. Осы іс жүргізу әрекетін жүргізу кезінде маман қатыса алады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *