Бұл бөлімде ТҚК, диагностикалау, ТР және ЕО жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін анықтау қажет. Қызмет көрсету мен жөндеудің әрбір түрі бойынша жұмыстарды жүргізу тәсілін (әмбебап немесе мамандандырылған посттарда, ағынды желілерде), жұмыстарды қоса атқаруды (егер ондай бар болса) атау және жұмысты ұйымдастырудың қандай да бір әдісін неге таңдағанын негіздеу.

ТҚК бекеттері өзінің технологиялық мақсаты бойынша әмбебап және мамандандырылған болып бөлінеді. Әмбебап постыда осы әсердің барлық немесе көптеген операцияларын орындайды, ал мамандандырылған тек бір немесе бірнеше операцияларды орындайды. Әмбебап немесе мамандандырылған бекеттерді қолданудың орындылығы ең алдымен өндірістік бағдарлама мен өндіріс режиміне байланысты. Бұл машиналар жеке посттарда немесе ағынды желілерде ұйымдастырылуы мүмкін.

ТҚК әдісін таңдау үшін негізгі критерий ретінде ТҚК тиісті түрінің тәуліктік (ауысымдық) өндірістік бағдарламасы қызмет ете алады. ТҚК ағындық әдісі орынды болатын ең төменгі тәуліктік (ауысымдық) бағдарлама жағдаймен ұсынылған және ТҚК-1 үшін 12-15 технологиялық үйлесімді машиналарды және ТҚК-2 үшін 5-6 құрайды. ТҚК-1 және ТҚК-2 кіші бағдарламасы Жеке мамандандырылған және әмбебап посттарда жүргізіледі.

Жобаланатын кәсіпорында ҚС диагностикалауы жеке немесе ТҚ және ТР-мен қатар жүргізілуі мүмкін. Д ұйымының нысаны кәсіпорындардың қуатына, жылжымалы құрамның түріне, оның әр түрлі ауытқуына, қолданылатын диагностикалау құралдарына, өндірістік алаңдардың болуына байланысты.

Машиналар саны 150 – 400 бірлік және 5-10 бекетке ТҚС бар орта кәсіпорындар үшін Д-1 және Д-2 бекеттері бөлек болуы қажет. Шектеулі өндірістік алаңдарда, сондай-ақ Д-1 ағынды желілерінде ТҚК-1 ұйымдастыру кезінде ірі көлемді КС үшін ТҚК-1 бірге жүргізу ұсынылады. Д-2 диагностикасы – жеке посттарда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *