Халықаралық кооперативтік қызметті дамытудың төртінші кезеңі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталды және XX ғасырдың 90-шы жж.басына дейін жалғасты. Осы уақыт ішінде ол капитализмнің жалпы дағдарысының екінші кезеңін, әлемнің капиталистік және Социал-стикалық әлемдік жүйелерге бөлінуін, олардың арасындағы «суық соғысты», шиеленістің қатары мен 80-ші жылдардағы «суық соғыстың» өршуінің жаңа кезеңін бастан кешірді. Еуропа кооперациясы бұл кезеңде күрделі дағдарыс болды. Социализм лагерінде ұлттық кооперативтік орталықтарды жою және олардың мүлкін беру болды. Капитализм лагерінде кооперация монополиялардың басталуын, ұлттық кооперативтік ұйымдардың ГФР, Голландия, Австрия, кейбір басқа елдерде банкроттығын және қайта құрылуын бастан кешірді. Нәтижесінде Еуропаның барлық елдерінде бөлшек және көтерме тауар айналымындағы кооперативтік сектордың үлесі күрт қысқарды, кооперативтік қозғалыстың әлеуметтік базасы дами бастады, ал кооперация басшылығы мүше-пайшылардан ажыратылған элитаға айнала бастады.

Халықаралық кооперативтік қозғалыстың төртінші кезеңін екі кіші кезеңге бөлу қажет: 1) 1945 ж. – 50-ші жж. соңы және 2) 60-шы жж. басы – ХХ ғасырдың 80-ші жж. аяғы. Егер бірінші кіші кезеңнің мәні әлемдік капитализмнің оны қамтыған жалпы дағдарыстан шығуға ұмтылысы болса, онда 60-шы жж. басынан бастап батыс елінің кең таралған ғылыми-техникалық революциясының негізінде постиндустриялық даму дәуіріне кіре бастады. Халық шаруашылығында және осы елдер халқының әлеуметтік құрылымында басты құрылымдық ілгерілеулер басталды. Ғылыми-техникалық прогресс, жаңа ресурс үнемдеуші технологиялар, электроника, информатика, атом энергетикасы, жаңа жасанды материалдар мен жаппай өндіріс экономикалық дамудың локомотивіне айналды. Өмір сүру деңгейі күрт көтерілді және кооперация жұмысының шарттары өзгерді. Соғыстан кейінгі кезең кооперативтік бірлестіктердің халықаралық ұйымдар жүйесіне қосылуымен басталды. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) құрылды, ал оның құрамында – кооперация мәселелерімен айналысатын экономикалық және әлеуметтік кеңес (Экос) өзінің алғашқы қарарларында «Жер реформасы» (1951 ж.) және «аз дамыған елдердің экономикалық дамуы» (1954 ж.) Ауыл шаруашылығын дамытуда кооперацияның аса маңызды рөлін мойындады. Кооперацияны дамыту мәселелері БҰҰ Бас ассамблеясында да бірнеше рет талқыланды.
БҰҰ-ның кооперацияны қолдауға арналған дәйекті желісі БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелеріне елеулі әсер етті, олардың қызметі де кооперативтік бағдарламалар мен даму жобаларын көтермелеуге бағдарланады. Олардың қатарына мыналар жатады: Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО), даму бағдарламасы (БҰҰДБ), білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйым (ЮНЕСКО), өнеркәсіптік даму жөніндегі ұйым (ЮНИДО), күрделі Даму Қоры (ФРООН).

Кооперацияны дамытуда халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) ерекше рөл атқарады, ол 1919 жылы өзінің маңызды алғашқы күнінен бастап кооперативтік қоғамдарды ХЕҰ мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін ұйымдар тізіміне қосты. ХЕҰ жанында тұрақты түрде кооперативтік бөлім жұмыс істейді.
ХХ ғасырдың 60-шы жылдары ХКА – ның бастамасымен кооперативтерге көмек көрсету және көмек көрсету Біріккен комитеті (Қопа)-әлемдегі жалғыз халықаралық кооперативтік ұйым құрылды, оған үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдар, оның ішінде БҰҰ Хатшылығы, ХЕҰ, ФАОиМКА, сондай-ақ Дүниежүзілік кредиттік одақтар кеңесі және жұмысшы плантациялар, ауыл шаруашылығы және аралас кәсіптер халықаралық федерациясы кіреді. Комитет БҰҰ мекемелері мен халықаралық үкіметтік емес ұйымдар арасындағы байланыстырушы орган ретінде жұмыс істейді.

1974 жылы кооперативтік несие және жинақ бойынша халықаралық өзара іс-қимыл комитеті құрылды. Бұл ұйым бүкіл әлемде кредиттік — жинақ операторларын дамытуға және олардың қызметін халықаралық деңгейде үйлестіруге жәрдемдесудің өз мақсаты бар.
1963 жылы құрылған өңірлік халықаралық кооперативтік ұйым-Америка кооперативтері ұйымы (ОКА) ХКА – ның ұжымдық мүшесі болып табылады.
Халықаралық ұйымдар жүйесінде кооперацияның қатысуы соғыстан кейінгі кезеңде айтарлықтай және елеулі болды. Ұлттық қозғалыстарды Халықаралық ұйымдарға біріктіру кооперативтердің Қазіргі әлемдегі ұстанымы мен әсерін, олардың қоғамның саяси және әлеуметтік-экономикалық өміріне әсерін объективті түрде күшейтеді. Бұл қозғалыстың бірлігі мен беделін нығайтудың дәлелі ғана емес, сонымен қатар оның демократиялануының, халықтың қалың жіктері үшін пайдалылықты арттырудың, бейбітшілік пен прогресс істерінің дәлелі.
ХКА-ның халықаралық қызметінің нақты нәтижелері туралы айта келе, 25 жылдық қызметінің нәтижесінде ХКА-ға кейбір елдердің кооперативтік ұйымдарын қабылдау кезінде саяси себептер бойынша кемсітушілік саясаты бұзылды деп атап өту қажет. Ұзақ уақыт бойы альянста жас тәуелсіз елдердің өкілдерін кеңесші дауыс құқығымен қарапайым бақылаушылар (мүше — корреспонденттер) жағдайына қойған үш тең құқылы мүшелік санаты болған, ал шешуші дауыс құқығына ең алдымен батыс елдерінің кооперативтік басшылары ие болды. Бір Англия ХКА басқарушы органдарында Азия, Африка және Латын Америкасының барлық елдеріне қарағанда көп дауыс алды. Орталық Одақ өкілдерінің күш-жігерінің арқасында 1972 жылы Варшавадағы ХКА XXV конгресі кемсітушілік категорияларды жойып, ХКА-ға мүшеліктің бірыңғай шарттарын енгізді. Дамушы елдердің кооперативтік ұйымдары бірден Альянстың жалпы санының жартысынан астамын құрай бастады. Сондай-ақ мүшелік жарналардың сомасын анықтау жүйесінде демократтық өзгерістер жүргізілді және баға комитетінің өкілдік жүйесі жетілдірілді.
Орталық одақ «үшінші әлем» елдеріндегі кооперациялық даму бағдарламаларын жүзеге асыруға ықпал етті. Мұндай жәрдемдесудің негізгі бағыты жас мемлекеттерге ұлттық кооперативтік кадрларды дайындауда көмек көрсету болып табылады. Ол үшін 1961 жылы Мәскеу кооперативтік институтында Шетелдік кооператорлар факультеті ашылды.
50-ші жылдардың басынан бастап монополиялармен күресу қажеттігі кооперативтік өмірдің өткір мәселесі болды. Қоғамның экономикалық және саяси өмірінде үстемдік ете отырып, олар кооперативтік қозғалысты әлсіретуге, кооперативтерді жоюға немесе өз мүдделеріне бағындыруға тырысты. 1951 жылы ХКА ххш Конгрессі монополиямен күрес туралы арнайы қарар қабылдады. Ұлттық кооперативтік ұйымдар, сондай-ақ ХАҚҰ органдары монополияларға қарсы әрекет етуге бағытталған белгілі бір қадамдар жасады.

Монополияларға қарсы күрес екі бағыт бойынша жүргізілді және жүргізілуде:
1. Саяси қарсы әрекет. Монополияға қарсы күреске қоғамның әлеуметтік топтарының, ең алдымен, еңбекшілердің монополияларының қызметінен зардап шегетіндерді тарту желісі бойынша дамыды. Монополиялармен күрес Халықаралық кооперативтік қозғалыстың басты мақсаттарының бірі ХКА XXIV конгресімен ресми түрде жарияланды. Орталық одақтар мен социалистік елдердің кооперациялық бірлестіктері буржуазиялық мемлекеттегі монополиялардың бас қорғаушысын көрді және кооперативтік қозғалысты халықаралық коммунистік қозғалыстың одақтасына айналдыруға тырысты. Ол үшін ХКА-ның барлық тұжырымдамаларында монополистік капиталмен кооперацияның күресін күшейту қажеттілігі мәселелері көтерілді, монополиялардың махинациялары мен қылмыстарын ашу, қымбат өмір сүруге қарсы күрес, еңбекшілердің денсаулығын қорғау және т.б. жөніндегі компаниялар дамыды.
2. Экономикалық қарсы әрекет. Ол өзіне кірді:
а) шағын және орта кооперативтерді біріктіру және ірі өңірлік бастауыш қоғамдарды құру, Германия, Швеция, Швейцария сияқты елдерде көтерме қоғамдар мен кооперативтік одақтарды жалпыұлттық тұтыну кооперативі үлгісіндегі бірыңғай орталық ұлттық ұйымға біріктіру. Австралияда «Концум-Австрия» кооперативіне 16 аймақтық тұтыну қоғамының 14-і енді;
б) бәсекелестік күрестің нақты учаскелерінде монополияларға қарсы іс-қимыл жасау үшін халықаралық кооперативтік бірлестіктер құру. Мәселен, 1947 жылы мұнай монополияларына қарсы әрекет ету мақсатында. АҚШ, Швеция, Канада, Да-нии, Бельгия, Англия, Франция, Египет, Иран, Жапония, Норвегия және басқа елдердің кооперативтік ұйымдары орталығы Нью-Йоркте халықаралық кооперативтік мұнай компаниясы құрылды. Ол өз мүшелері үшін мұнай және мұнай өнімдерін сатып алуды жүзеге асырды, мұнайды қайта өңдеу бойынша бірнеше ірі зауыттарды салды және ірі табыстарға қол жеткізді. Швецияда ОК мұнай кооперативтік компаниясы барлық түрдегі кооперативтік ұйымдармен одақта өз мүшелерін Данияда, Норвегияда, Швейцарияда мұнай өнімдерімен жабдықтау үшін кооперативтік қауымдастық құрды; в) меншікті қаржы ресурстарын жұмылдыру, пай жарнасының ең төменгі мөлшерін арттыру, жарналар санына шектеулерді алып тастау, дивидендтерді қолға беруді тоқтату және оларды пай жарналары немесе салымдар есебіне есепке алу, облигациялар, акциялар шығару, арнайы жинақ қорын құру.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *