Өнімді өндіру және сату барысында өндірушілер белгілі бір шығындарды көтереді. Нарық жағдайында барлық шығындар бағасымен өтеледі. Алайда, бұл шарт орындалмаса жағдайлар туындайды:

игіліктер төлемсіз тұтынылады
барлық шығындар бағаға енгізілген емес
Кейбір сатып алу-сату мәмілелері сатушы да, сатып алушы да болып табылмайтын үшінші тұлғалардың мүдделерін қозғайды. Үшінші тұлғалар қосымша шығындарды көтере алады немесе пайда ала алады. Бұл жағдайда нарықтық баға тауар туралы сенімді ақпаратты бере алмайды.

Сыртқы әсерлердің нәтижесі ресурстарды тиімді жұмсау емес және объективті баға белгілеу болып табылады.

Сыртқы әсер (экстерналия) — бұл үшінші тұлғаларға әсер ететін игіліктердің бағасында көрсетілмеген нарықтық мәмілелердің шығындары немесе пайдасы.

Негізгі ерекшеліктері:

Үшінші тұлғалардың әл-ауқатына әсер етеді.
Сыртқы әсерді жасау немесе тұтыну төленбейді.
Жеке, сыртқы және қоғамдық шығындарды ажыратады:

Жеке шығындар-бағаға енгізілетін өндірушінің шығындары.
Сыртқы шығындар — бұл үшінші тұлғалардың шығындары.
Қоғамдық шығындар — жеке және сыртқы шығындардың сомасы.
Жеке, сыртқы және қоғамдық пайданы ажыратады:

Жеке пайда-бұл тұтынушы үшін пайдалылық.
Сыртқы пайда — үшінші тұлғалар үшін пайдалылық.
Қоғамдық пайда — Жеке және сыртқы пайда сомасы.

Республика экономикасының нарықтық қатынастарға көшуі кезінде өндіріс шығындарының құндық бағасы ерекше рөлге ие болады. Өзін-өзі реттеудің нарықтық тетігінің жұмыс істеу нәтижелілігінің шешуші критерийі өнімді өндіру мен өткізуге арналған шығындарды төмендету болып табылады, өйткені өндірушінің табысы (сату көлемімен және баға деңгейімен қатар) өнімнің өзіндік құны бойынша бәсекеге қабілеттілігімен де айқындалады. Сондықтан шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларында өзіндік құн көрсеткіші нарықтық тетіктерге тән компонент, кәсіпорындағы өндіріс шығындарын басқару құралы ретінде маңызды мәнге ие.

Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құны өнім өндіру процесінде шикізатты, материалдарды, отынды, энергияны, негізгі қорларды, Еңбек ресурстарын пайдалануға байланысты кәсіпорындардың ағымдағы шығындарын, сондай-ақ оны өндіру мен өткізуге арналған басқа да шығындарды ақшалай нысанда көрсететін объективті экономикалық санат болып табылады.

Қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының қазіргі уақытта ескірген, тозған және қуаты бойынша жеткілікті жүктелмеген өндірістік қорлары бар, бұл дамыған шет елдермен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуге жұмсалған шығындардың шамамен 1,3-1,5 есе ұлғаюына алып келеді.

Өнім өндірісінің өзіндік құнының шамасына «шикізат және негізгі материалдар» мақаласы негізгі әсер етеді, оның үлес салмағы өнімнің түріне байланысты 60-тан 80% — ға дейінгі диапазонда өзгереді (ет-сүт өнеркәсібі үшін), ал жеміс-көкөніс консервілерін өндіру кезінде 50% — ға жуықты құрайды.

Сонымен қатар, өзіндік құнға шикізаттың құны әсер етеді. Қайта өңдеу кәсіпорындарының өнімдері өндірісінің өзіндік құнының өзгеруі негізінен кәсіпорынның өндірістік шығындарымен емес, мемлекеттің ауыл шаруашылығы өнімдеріне сатып алу бағасының өсуін шектеу жөніндегі саясатымен байланысты. Үкімет белгілеген әлеуметтік маңызы бар ет-сүт өнімдері үшін рентабельділік пен көтерме-босату бағаларында шектеулер оларды өндіру көлемін қысқартатын көптеген кәсіпорындарда олардың өндірісін шығынды етті. Бұл бөлшек саудадағы кейбір өнімдердің тапшылығына әкеледі.

Осылайша, қайта өңдеу кәсіпорындарындағы өнім өндірісінің өзіндік құнын негізінен әкімшілік сипаттағы шаралар (рентабельділікті шектеу және көтерме-босату бағаларын, шығындарды нормалау және т. б.) есебінен тұрақтандыру туралы айтуға болады, алайда бұл біздің республиканың нарығына белгілі бір көлемде жіберілген импорттық өнімдермен бәсекелестік шеңберінде нарықтық сипаттағы шаралармен жүзеге асыруға болатын.

Ескірген технологиялармен және жабдықтармен, елеусіз инвестициялармен, өндірістік қуаттардың төмен жүктелуімен және басқа да теріс факторлармен энергия ресурстарына бағаның өсуіне байланысты өңдеуші кәсіпорындардың отандық өнімі бәсекеге барынша төмен болып отырғандығын атап өткен жөн.

Өзіндік құнды одан әрі тұрақтандыру және оны біртіндеп төмендету үшін мемлекеттің белгілі бір инвестициялық, кредиттік, салық саясатын жүргізуі және ет және сүт өнімдері нарығында бәсекелестік орта құру арқылы өзіндік құнды реттеудің нарықтық тетігін пайдалану қажет.

Бұдан басқа, ет-сүт және жеміс-көкөніс-консерві өнеркәсібі кәсіпорындарына өнім өндірісінің өзіндік құнын төмендету үшін негізгі калькуляциялық баптар бойынша шығындарды азайту, өндіріс пен басқарудың тиімді құрылымын белгілеу, қуаттардың жүктемесін ұлғайту, энергия, ресурс үнемдейтін және қалдықсыз технологияларды енгізу бойынша жұмыстарды жүргізу маңызды.

Целлюлоза-қағаз комбинаттарының өндірістік процесінің сөзсіз жанама өнімі — диоксид деп аталатын химиялық қосылыс. Ғалымдар қоршаған ортаға түсіп, диоксид обыр ауруының, туа біткен ақаулардың ықтималдығын арттырады, басқа да проблемалардың туындауына әкеледі деп санайды.

Қағаз өндіруге байланысты қоршаған ортаны диоксидпен ластау қоғамдық проблема болып табылады ма? Егер сіз сұраныс пен ұсыныс күштерінің көмегімен шектеулі ресурстарды нарықтық бөлуді қарастырсаңыз, сұраныс пен ұсыныс тепе-тең болған кезде ресурстар әдетте тиімді бөлінетініне көз жеткізіңіз. Нарықтың «көрінбейтін қолы» тек жеке мақсаттарды көздейтін сатып алушылар мен сатушыларды нарыққа алып келеді, онда қоғам алатын жалпы пайда да барынша артады. Бұл көзқарас экономикалық теорияның он қағидаттарының біріне негізделген: әдетте нарық-экономикалық қызметті ұйымдастырудың жақсы тәсілі. Біз дәл осы «нарықтың көрінбейтін қолы» қағаз рыногында жұмыс істейтін фирмаларға тым көп диоксидті тастауға мүмкіндік бермейтіні туралы қорытынды жасауға тиіспіз бе?

Нарықтар әр түрлі функцияларды жақсы орындайды, бірақ барлығымен емес. Кейбір жағдайларда нарықтарға ресурстарды тиімді бөлу мүмкін емес, сонда үкімет көмекке келуі мүмкін.

Фиаско нарығы сыртқы әсерлердің жалпы санатына (экстерналий) кіреді. Сыртқы әсер — экстерналия) — бір адам қызметінің екіншісінің әл-ауқатына әсері. Егер мұндай әсер қолайсыз болса, ол теріс сыртқы әсер деп аталады,әйтпесе — оң сыртқы әсер. Сыртқы әсерлер әсер еткен жағдайда нарық қызметінің нәтижелерінде қоғамның мүдделері сатып алушылар мен сатушылардың әл-ауқаты шегінен тыс созылады, олар нарықтың әсер ету саласындағы басқа адамдардың әл-ауқатын да қамтиды. Сатып алушылар мен сатушылар тұтыну көлемі немесе ұсыныстар туралы шешім қабылдай отырып, сыртқы әсерлерді елемейді, экстерналий жағдайында нарықтық тепе-теңдік тиімді емес. Яғни нарықтық тепе-теңдік жалпы қоғамның ортақ игілігін барынша арттыруға мүмкіндік бермейді. Қоршаған ортаға диоксидтің шығуы, мысалы, теріс сыртқы әсер. Қағаз өндіруші фирмалар өзімшіл пікірлерді басшылыққа ала отырып, қоршаған ортаны ластаудың толық құнын ескермейді, олар үкімет араласқанға дейін шығарындылардың көлемін барынша арттыруға ұмтылады.

Сыртқы әсерлер, оларға қарсы әрекет ететін үкімет саясаты сияқты әртүрлі нысандарды қабылдайды. Міне, бірнеше мысал:

Жағымсыз сыртқы әсер автокөлік қозғалтқыштарының шығарындылары болады, өйткені улы ауамен миллиондаған адамдардың тыныс алуына тура келеді. Үкімет ластау проблемасын шешіп, автомобильдік газ шығару стандарттарын белгілей және бензинді тұтынуға қосымша салық сала отырып, автомобильшілер санының азаюына алып келеді.
Тарихи ғимараттарды қалпына келтіру-оң сыртқы әсердің мысалы, өйткені олардан өтіп бара жатқан немесе өтіп бара жатқан адамдар сұлулықтан ләззат алады. Бірақ мұндай ғимараттардың иелері оларды қалпына келтіруден толық пайда алмайды, және, демек, оларды бұзуға қабылдауға мүдделі. Көптеген жергілікті әкімшіліктер тарихи ғимараттарды бұзудың ерекше ережелерін белгілей отырып және қалпына келтірумен айналысатын иелеріне салық төлемдерін кейінге қалдыра отырып, мәселені шешуге тырысады.
Нәзік иттер теріс сыртқы әсерлерді жасайды, себебі көршілерге шу кедергі келтіреді. Иттердің иелері шудың толық шығындарына ие емес, сондықтан иттің ұясын тоқтату үшін ерекше күш жұмсамайды. Жергілікті әкімшіліктер мәселені «отандастарымыздың тыныштығын бұзуға» тыйым салатын ережелерді енгізу арқылы шешеді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *