Қаралып отырған салада басқарудың экологиялық және әлеуметтік мәні тұтастай алғанда және мемлекеттік, әсіресе табиғи ресурстарға билік етуге, оларды ұтымды пайдалануға және қоршаған ортаны зиянды әсерлерден қорғауға қатысты заңнама талаптарын дәйекті іске асыру жолымен адамның және азаматтың экологиялық құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы қамтамасыз етілетіндігімен айқындалады.

Ең алдымен басқару шеңберінде (содан кейін – құқық қорғау органдарының көмегімен) қоршаған орта құқығы қойылған мақсаттарға және оның тиімділігіне қол жеткізіледі.

Осы саладағы басқару субъектілері туралы мәселе басқару түрлері туралы мәселемен тығыз байланысты. Табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқаруды қоғамдық құрылымдар, заңды тұлғалар, мемлекеттік және муниципалдық органдар жүзеге асырады. Тиісінше, қоғамдық, өндірістік, салалық (ведомстволық) және мемлекеттік басқаруды бөліп көрсетуге болады. Муниципалдық органдар РБ Конституциясына сәйкес мемлекеттік болып табылмаса да, бірақ оларға мемлекеттік-билік өкілеттіктері беріледі, осыған орай олардың басқару қызметі қаралып отырған салада басқарудың жеке түріне бөлінбейді.

Экологиялық заңнамаға сәйкес табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді аталған субъектілер әртүрлі, тиісінше басқарудың қандай да бір түрі шеңберінде жүзеге асырылатын басқарудың мазмұны да әр түрлі болғандықтан орындайды. Ол бірқатар басқару функцияларынан тұрады. Басқару функциясы қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету бойынша қызметтің тұрақты бағыты болып табылады. Мұндай функцияларға жатады:

— қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы саласында басқару органдарының жүйесін құру;

— заңға тәуелді нормошығармашылық;

— табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқару жөніндегі қызметті үйлестіру;

— табиғи ресурстарды басқару (басқару) ;

— табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғауды жоспарлау және қоршаған ортаның жағдайын жақсарту;

— Экологиялық нормалау;

— экологиялық сараптама;

— экологиялық лицензиялау;

— экологиялық сертификаттау;

— экологиялық аудит;

— қоршаған ортаның жағдайын бақылау;

— жекелеген табиғи объектілердің және қоршаған ортаның жай-күйін және пайдалануын, сондай-ақ зиянды әсерлерді есепке алу;

— табиғат объектілерін пайдалану мен қорғауды бақылау;

— табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау құқығы туралы дауларды әкімшілік тәртіпте шешу.

Барлық басқару субъектілері аталған функцияларды жүзеге асырмайтыны анық. Мысалы, экологиялық нормалау, лицензиялау, сертификаттау сияқты функциялар Мемлекеттік басқару шеңберінде ғана орындалады. Функцияларды неғұрлым толық жүзеге асыру үшін басқару қызметінің тиісті субъектілеріне заңнама талаптарына сәйкес қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі барабар құқықтар мен міндеттер беріледі немесе берілуі тиіс.

2. Есеп № 1.

Аңшылар қоғамының мүшесі Богданович қорықтың аумағында қарумен және басқа да аңшылық құрал-жабдықтармен күтпеген жерден қасқырмен соқтығысқан. Аңшы аңшы аңды атып, бірақ қорықты күзетпен ұстады. Сонымен қатар, аң аулау ережелеріне сәйкес қасқырларды жою – аңшылардың міндеттерінің бірі, ол ешқандай ережелер мен шарттармен шектелмейді.

Түсінікке анықтама беріңіз және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамын көрсетіңіз. Ерекше қорғалатын аумақтар туралы заңдарды бұзғаны үшін жауапкершілік түрлерін сипаттаңыз. Богдановичті қандай жауапкершілікке тарту керек?

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-ерекше экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени, эстетикалық және өзге де маңызы бар бірегей эталондық немесе өзге де бағалы табиғи кешендер мен объектілері бар, толық немесе ішінара шаруашылық айналымнан алынған, оларға қатысты күзет пен пайдаланудың ерекше режимі белгіленген жер учаскелері (олардың үстіндегі атмосфералық ауаны және жер қойнауын қоса алғанда).

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың санаттары мен түрлері ерекше қорғауға жататын табиғи кешендер мен объектілердің ерекшеліктеріне, белгіленген күзет және пайдалану режиміне, сондай-ақ олардың жұмыс істеуін Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты айқындалады.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мынадай санаттары белгіленеді::

— қорығы;

— ұлттық парк;

— қорықша;

— табиғат ескерткіші.

Қорықтар мен ұлттық парктер Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып табылады.

Қаумалдар табиғат ескерткіштері республикалық немесе жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болуы мүмкін.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен объектілер туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды мақсатсыз пайдалануға кінәлі тұлғалар

табиғи аумақтар мен объектілерді, оның ішінде:

— шекараларды өз бетімен өзгерту, ерекше қорғалатын аумақтар мен объектілердің жерлерін бөлу;

— ерекше қорғалатын табиғи аумақтар шегінде жүзеге асыру

және объектілерді, олардың қорғау аймақтарын, тыйым салынған шаруашылық қызметтің;

— жануарлар мен өсімдіктер дүниесін пайдалану тәртібін бұзу;

оларды қорғау ережелерін бұзу;

— осы рұқсаттарды пайдалануға арналған рұқсаттардың талаптарын бұзу ;

аумақтарды және объектілерді;

— табиғи кешендердің бүлінуі, зақымдануы және жойылуы,

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен объектілердің құрамына енгізу үшін резервке қойылған объектілерді қоспағанда, — Беларусь Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Қорықтар мен ұлттық парктер заңды

және жеке тұлғаларға талап қою туралы бұзу арқылы келтірілген залалды өтеу

белгіленген режимнің

Тапсырманың шарты бойынша аңшы қорық аумағында мылтықпен және басқа да аңшылық құрал-саймандарымен болған. Қорықтардың белгіленген тәртібіне сәйкес қорықтардың аумағында мылтығы немесе басқа да қаруы бар болуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Қорықтардың аумағында тек қорықтардың қызметкерлері ғана қарумен бола алады. Қорықтың аумағында Богдановичтің қаруы бар болғаны үшін айыппұл, сондай-ақ аң аулау құқығынан айыру және қару алу құқығынан айыру түрінде әкімшілік жауапкершілікке тарту керек.
3. Есеп № 2.

Азамат Лебедев жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін жеке меншікке берілген жер телімінде тоған қазып алған. Ауыл шаруашылық жұмыстарын жүргізу барысында Аққулар минералды тыңайтқыштарды сақтау ережелерін орындамаған, соның нәтижесінде су қоймасы ластануға ұшыраған. Азамат Лебедев суды ластағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, алайда өзінің іс-әрекетін су айдыны оның меншігінде екенін дәлелдеп, өз кінәсін мойындады.

Жеке меншік иелерінің өз учаскелерінде тоған салуға құқығы бар ма? Маған жауапкершілікке тарту Лебедева?

Беларусь Республикасының Жер туралы Кодексінің 64-бабына, 6-тармағына сәйкес жер пайдаланушылар, жер иеленушілер және жер учаскелерінің меншік иелері белгіленген тәртіппен суару, құрғату және басқа да мелиорациялық жұмыстарды жүргізуге, тоғандар мен өзге де су айдындарын салуға құқылы. Минералды тыңайтқыштарды сақтау ережелерін сақтамағаны үшін Азаматтарға Беларусь Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінде көзделген әкімшілік жаза қолданылады. Сондай-ақ судың құрамы мен қасиеттерін бұзатын ластаушы заттардың (тұрмыстық, өндірістік қалдықтардың, сарқынды сулардың) түсуі жолымен, оның ішінде ақаулы тазарту құрылыстарын пайдалану, минералдық тыңайтқыштар мен басқа да препараттарды тасымалдау, сақтау, пайдалану ережелерін бұзу салдарынан су объектісін ластағаны үшін. Азамат Лебедевті жауапкершілікке тарту заңды, себебі Беларусь Республикасының Жер туралы Кодексіне сәйкес өзінің жер учаскесінде тоған салу құқығына ие болғанына қарамастан, ол қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында құқық бұзушылыққа жол берген. Жер құқық қатынастарында тұрмайтын, бірақ жерді пайдалану мен қорғау ережелерін бұзуға жол берген тұлғалармен бірге жер құқық бұзушылықтары үшін жер құқығы бар субъектілер (жер иеленушілер, жер пайдаланушылар және жер иелері) жауапты болады. Әкімшілік жаза ретінде ескерту және айыппұл қарастырылған.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *