Мәдениет құрылымы және оның негізгі элементтері

Мәдениетті кең тұрғыда қарастыра отырып, онда адамның тіршілігінің материалдық және рухани құралдарын бөлуге болады. Басқаша айтқанда, мәдениет тұрады элементтерін құрайтын белгілі бір бірлігі: материалдық және рухани мәдениет. Сол және басқалары адамның өзі құрған.Бұл бірлікте рухани мәдениет шешуші рөл атқарады. Бұл ретте сөз қоғам өмірінің материалдық жағының рөлін алып тастау немесе төмендету туралы болмайды. Мәдениет-бұл рухани […]

Read More

Тарихи-философиялық процестің бірлігі

Философияда тарихи-философиялық үдерістің бірлігі тұжырымдамасын ұстанушылар мен ерекше, ерекше және тұйық, оқшауланған мәдениеттердің көзқарастарын ұстанатын адамдар арасында даулар ұзақ уақыт бойы жүргізіледі. Әлемдік тарихи-философиялық үдерістің бірлігі тұжырымдамасының әділдігі үшін объективтілікке — табиғатқа, қоғамға және ойлауға тән жалпыға ортақ әртүрлі фактілер куәландырады, демек, философиялық білімнің кез келген ұлттық нысанының мазмұны болмыстың пәндік нысандарының заңдылықтарын ұғыну арқылы […]

Read More

Диалектикалық материализм философиясы

Диалектикалық материализм — марксистік партияның дүниетанымы, Маркс пен Энгельс ілімі. Маркс пен Энгельс философиясы оның табиғат, адам қоғамы мен ойлау құбылыстарын зерттеу әдісі диалектикалық, антимафизикалық болып табылатындығымен сипатталады,ал әлем туралы түсінік және философиялық теория дәйекті ғылыми-материалистік болып табылады.Диалектикалық әдіс және философиялық материализм бір-біріне өзара еніп, біртұтас бірлікте және тұтас философиялық дүниетанымды құрайды. Диалектикалық материализм, Маркс […]

Read More

Ежелгі антикалық философия туралы

Ол ежелгі грек полистерінде (мемлекеттер-қалаларында) демократиялық бағдарлауда және өзінің мазмұнының бағытталуында пайда болды, философиялық әдіспен философиялаудың Ежелгі Шығыс тәсілдерінен де, Гомер мен Гесиод шығармаларына тән әлемнің мифологиялық түсіндірулерінен де ерекшеленді. Әрине, ерте грек философиясы мифологиямен, сезімтал образдармен және метафорикалық тілмен тығыз байланысты.Алайда, ол бірден әлемнің және оның өзін шексіз ғарыш ретінде сезімдік бейнелердің арақатынасы туралы […]

Read More

Классикалық кезеңнің антикалық философиясы

Ежелгі грек философиясының даму шыңы б.з. д. V-дің екінші жартысынан бастап IV ғ. соңына дейін шамамен келеді. Персами соғыстары Эллин әлемінің орталығына континентальды Грецияның қалалары айналуына алып келеді. Б.з. б. V ғ. екінші жартысында олардың арасында жетекші рөлді Афиндер жаулап алады, олар сонымен қатар барлық басты грек қалалары мен колонияларын біріктіретін теңіз Одағының гегемоны болады. […]

Read More

Шағын қысқартылған мектептер

Платон Сократтың жалғыз шәкірті емес (бірақ оның үйірмесінің ең түпнұсқа ойшылы болса да), ол мұғалім қайтыс болғаннан кейін оның рухында философиялық ойлауды дамытқан. Сократ философиясының көрнекті ізбасары Ксенофонт (ОК.425— 354 б. з.). Диоген Лаэртский хабарлағандай, Ксенофонт пен Платон арасында белгілі бір бәсекелестік болды. Екеуі де Сократ тұлғасына қатысты еңбектер жазды. Өзінің өзіндік ойшылы болмаған Ксенофонт […]

Read More

Ежелгі Греция Философиясы туралы

Ежелгі Грецияның философиясы б. з. д. VI ғ. бастап дами бастаған ілімдер жиынтығы болып табылады. Әдетте ежелгі грек философиясының басы Фалес Милетскийдің есімімен (б.з. д. 625-547 жж.), соңы – Рим императоры Юстинианның Афинадағы философиялық мектептердің жабылуы туралы декретімен (б. з. 529 ж.) байланыстырады. Философиялық идеялардың бұл Мыңжылдық даму таңғажайып ортақтықты, табиғаттың, адам мен құдайлардың бірыңғай […]

Read More

Антикалық философияның дамуы

Антикалық философияның дамуы — философиялық Таным пәні тарихи динамикасының маңызды кезеңі. Антикалық философия шеңберінде онтология және метафизика, гносеология және логика, антропология және психология, Тарих философиясы және эстетика, моральдық және саяси философия бөлінген.Антикалық философия (алдымен грек, содан кейін Рим) б. з. б. VI ғасырдан астам мыңжылдықты қамтиды. з. б. VI ғасырда ежелгі грек полистерінде (мемлекеттер-қалаларында) демократиялық […]

Read More