Мәселені нақты зерттеуге кірісе отырып, біз түсіндіруді талап ететін бірқатар проблемаларға тап боламыз. Ең алдымен, эстетика ғылым ретінде не екенін анықтау керек. Айта кету керек, бұл сұраққа нақты жауап жоқ. Бұл тұрғыда соңғы онжылдықтар бойы қызу пікірталастар жүргізілді,бірақ мәселе әлі күнге дейін жеткіліксіз түсініксіз болып отыр. Эстетика пәнін анықтау эстетикалық түсінікпен қамтылған аймақтың ендігіне байланысты оңай емес.

Эстетика-бұл Табиғатта, қоғамда, материалдық және рухани өндірісте, эстетикалық сананың дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын және сұлулық заңдары бойынша шығармашылықтың жалпы принциптерін, соның ішінде болмысты бейнелеудің ерекше түрі ретінде өнер қоғамындағы даму және қызмет ету заңдарын зерттейтін ғылым.

Эстетика философияның бір бөлігі болып табылады, өйткені онда белгілі бір жақтар, байланыстар, заңдылықтар, болмыстың қасиеті, өнер, адам тәжірибесі, адамдардың өмір сүру салты және т.б. ғана емес, сонымен қатар оларға деген қарым-қатынас, оларды бағалау да тіркеледі. Егер сөз музыкалық эстетика, өндіріс эстетикасы және т. б. туралы болса, онда жалпыэстетикалық заңдар мен эстетикалық ғылымның категорияларын эстетикалық құбылыстардың белгілі бір класына қолдануға болады.

Эстетика тарихын кезеңдеу проблемасы үлкен маңызға ие. Егер біз жалпы тарихи дамуға байланысты эстетикалық ойдың дамуын қарастырсақ, онда әлеуметтік-экономикалық формациялардың ауысуын кезеңдандырудың негізіне табиғи түрде қоятын болады. Шын мәнінде, Платон мен Аристотельдің негізгі идеяларын біз осы ұлы философтар құлдық қоғамының адамдары болған фактіні есепке ала отырып түсінеміз. Антикалық ойшылдардың көптеген қарама-қайшы тұжырымдары құлдық құрылыстың қарама-қайшылықтарын көрсетеді. Сол сияқты Аква Фомасының эстетикалық тұжырымдамасын Батыс феодалдық орта ғасырлардағы қоғамдық өмірдің контекстінде ғана түсінуге болады. Бұл эстетикалық ой дамуының кез келген басқа кезеңіне қатысты әділ. Алайда эстетикалық ой өз дамуындағы салыстырмалы дербестікті, ішкі логиканы, өнердің, жалпы мәдениеттің дамуымен байланысты анықтайды.

Ежелгі дәуірден бастап эстетикалық тәжірибе адамға тән, өйткені оның табиғатының мәні болып табылады және Біз бүгін өнер немесе көркем салаларға жатқызатын феномендерді жасаудың алғашқы қадамдарында, өз өмірімізді, утилитарлы пайдалану заттары мен т. б. сәндеуге ұмтылуда.

Одан әрі эстетикалық тәжірибе мен эстетикалық сана адамның рухани-эмоционалдық дамуымен бірге дами отырып, өнерде, табынушылық тәжірибелерде, қарапайым өмірде барынша толық жүзеге асырылды. Ежелгі Үндістанда, Ежелгі Қытайда, Ежелгі Грецияда өнер бойынша арнайы трактаттар және философиялық мәтіндер пайда бола бастады, онда эстетикалық мәселелер теориялық ұғыну деңгейіне дейін көтерілді. Ғарыштың пайда болу концепциялары (басқа грекше. kosmos-әшекей, Сұлулық, тәртіпке келтіру), сұлулықты ұғыну және сипаттау, гармония, тәртіп, ырғақ, еліктеу (ежелгі гректердегі мимесис) іс жүзінде эстетикалық сананың рефлексиясының бірінші кезеңі, эстетиканың пайда болуына алғашқы қадамдар болды.

Еуропалық-Жерорта теңізі ареалындағы эстетиканың негізгі терминологиясы мен негізгі ұғымдары біз қарастыратын Ежелгі Грецияда қалыптасты. Кейіннен бұл ұғымдар белгілі бір формада эстетика пәні пайда болғанға дейін дамыды. Оларға мынадай терминдер мен ұғымдар жатады: сұлулық, әдемі, жоғары, трагедия, комедия, катарсис, гармония, тәртіп, өнер, ритм, поэтика, красноречие, музыка, калокагатия, канон, мимесис, символ, бейне, белгі, жарық, түс және т. б. Бірақ олардың барлығы ежелгі заманда оларды қазіргі заманғы эстетика қолданатын мағынаға ие болған жоқ,алайда мәдени-тарихи процесс ХХ ғасырға олардың көп бөлігін эстетиканың мағыналық өрісіне қосты.

Ежелгі Грециядағы эстетикалық оқу-жаттығулар

Ежелгі гректер Шығыспен жанданған байланыста болды. Шығыс халықтарының ғылыми және көркемдік-эстетикалық тәжірибесін кеңінен қолданғаны таңқаларлық ештеңе жоқ. Ежелгі грек философиясы, эстетика, өнер әлемдік өркениеттің дамуындағы жаңа кезең болып табылады. Ежелгі Грецияда эстетикалық ой мифологиядан бөлініп, ғылым мен философиямен бірге дамыды.

Қазіргі уақытқа қарағанда, өнер разрядына тән қолөнер (ұсталық іс, қыш өндірісі, кеме жасау, тоқымашылық және т.б.) және көптеген ғылымдар (арифметика, астрология, диалектика) және жаңа еуропалық эстетика өнерге жатқызылғандығы, яғни «әсем өнер» (поэзия, драматургия, орындалатын музыка, кескіндеме, сәулет), өнер эстетикалық тәжірибенің шоғырланған көрінісі ретінде түсті.

Ежелгі Грецияда еркін адам-азаматтың полистің сұлулығы мен ұлылығына сенген өнер қалыптасты. Грек өнерінің шығармалары кейінгі ұрпаққа терең реализм, үйлесімді кемелдік, адамның қадір-қасиетіне деген батырлық пен құрмет рухымен таң қалдырды. Ұлы грек трагедиялық ақыны Софокл өзінің «Антигонында»: «табиғатта көп күш, бірақ күшті адам жоқ»деп айта алмады.

Ежелгі Грецияның тарихын 5 кезеңге бөлуге болады, олар бір мезгілде және мәдени дәуірлер болып табылады:

– Эгей немесе крито-Микен (б. д. III–II мың.),

— гомеровский (б. з. д. XI–IX ғғ.)),

— архаикалық (б. з. д. VIII–VI ғғ.)),

— классикалық (б. з. д. V–IV ғғ.),

– эллиникалық (б. з. д. IV ғ. екінші жартысы – І ғғ. ортасы).

Бұл уақытқа Гомердің «Илиада» және «Одиссея», Гесиодтың эпикалық поэмалары жатады. Лирика, драма, тарихи әңгімелер, шешендік өнер тамаша гүлдейді. Мәңгілік құндылықтар сәулетте, мүсінде жасалады. Кульминационного-тармағының жетеді философиялық ой. Марксизм-ленинизм негізін салушылар классикалық кезеңдегі ежелгі гректердің мәдени жеңістерін жоғары бағалады. Грек өнерінің туындыларына қатысты Маркс «бізге әлі де көркемдік рахаттықты жеткізуде және белгілі қатынаста нормамен және қол жеткізбейтін үлгі ретінде қызмет етуді жалғастыруда»деп айтқан болатын.

Ежелгі грек философиялық ойды талдай отырып, Энгельс былай деп жазды: «мұнда диалектикалық ойлау алғаш қауымдық қарапайымдылықта… гректерде–олар бөлшектеуге дейін, табиғатты талдауға дейін жеткен жоқ, – табиғат жалпы алғанда, тұтас ретінде қарастырылады. Табиғат құбылыстарының жалпы байланысы егжей-тегжейлі дәлелденбейді: ол гректер үшін тікелей ойлаудың нәтижесі болып табылады. Бұл бізді тағы да қайта-қайта философияға, басқа да көптеген салаларда сияқты, әмбебап дарындылық пен қызметі адамзаттың даму тарихында оған қандай да бір халық талап ете алмайтын орынды қамтамасыз еткен шағын халықтың жетістіктеріне қайта-қайта оралуға мәжбүр ететін себептердің бірі. Басқа себеп-грек философиясының алуан түрлерінде, пайда болу процесінде, дүниетанымның барлық кеш түрлері бар».

Марксизмнің негізін қалаушылар ежелгі грек өнері мен философиясы туралы айтқан, антикалық эстетикаға да қатысы бар. Ол сондай-ақ гениальды диалектикалық догадалар жігерлі. Философиядағы сияқты, мұнда» ұрықтандыруда » кейінгі эстетикалық тұжырымдамалардың барлық дерлік түрлері пайда болды. Көптеген эстетикалық ережені антикалық сақтап, өз мәнін осы күнге дейін. Антикалық ойшылдар эстетиканың басты мәселелерін тұжырымдады: эстетикалық сананың шындыққа қатынасы, өнер табиғаты, шығармашылық процестің мәні, қоғам өміріндегі өнер орны туралы мәселе. Олар эстетикалық тәрбие теориясын әзірледі. Эстетикалық категорияларды талдаудағы көне ойшылдардың еңбегі зор: әдемі, Өлшем, гармония, қайғылы, комикалы, ирония және т.б. эстетикалық ұғымдар олардың теорияларындағы терең және жан-жақты интерпретацияға ие болды. Қазіргі уақытта бұл проблемаларға назар аудара отырып, біз антикалық эстетиктердің идеяларын елемей алмаймыз.

Антикалық эстетикалық тұжырымдамалардың сезімталдығы эстетикалық практикамен тығыз байланысты. Олар өз уақытының көркем тәжірибесін түсіну қажеттілігінен өсті және оған бағытталған. Классикалық кезеңнің эстетикасында Азаматтылық, халық, шындық идеяларымен енген өнер теориялық негізделеді.

Гомерде маңызды эстетикалық терминдер бар: «әдемі», «сұлулық», «гармония» және т.б. әдемі, Гомер үшін үйлесімді объективті, шындықтың өзіне тән, абсолюттік, материалдық, сезіммен тікелей қабылдауға болатын нәрсе бар. Мысалы, Афина Одиссеяның сыртқы түрін өзгертеді. Гомер бұл туралы жазады: Афина Одиссеяға «Сұлулық төгілді». Одиссей өз кемесін жасаған кезде ақын «гармония»тақтасын бекіткенін айтады. Гомерде өнер мен қолөнер арасында айырмашылық жоқ. Проф. А. Ф. Лосев «Гомер көркем шығармашылық туралы айтқан кезде, ол әрдайым оны қолөнер ретінде, физикалық өндірістік еңбек ретінде түсінеді».*

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *