Кооперация (лат. cooperatio — ынтымақтастық) — 1) адамдардың белгілі бір саны бір немесе әр түрлі, бірақ бір-бірімен байланысты еңбек процестеріне бірлесіп қатысатын еңбекті ұйымдастыру нысаны; 2) мақсаты өндіріс, сауда және қаржы саласындағы кооперация мүшелеріне жәрдемдесу болып табылатын кооперативтер мен олардың бірлестіктері жүйесі [7, б. 146].

«Кооперация» ұғымын сөздің кең мағынасында — қандай да бір жұмыс пен кооперацияны орындау үшін екі немесе бірнеше адамның техникалық ынтымақтастығы ретінде және шағын мағынада-кооперативтік қозғалыстың мәнін құрайтын ерекше ұйым құру процесі ретінде қарастыруға болады. Кооперация кооперативтер жүйесі деп аталады. Мысалы, ауыл шаруашылығы кооперациясы деп өздерінің экономикалық және өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер құрған әртүрлі ауыл шаруашылығы кооперативтері мен олардың одақтары (қауымдастықтары) жүйесін білдіреді.

Кооперацияның бірінші ұғымында қоғамдық еңбек бөлінісіне диалектикалық қарама-қайшы келеді. Қоғамдық еңбек бөлінісін тереңдете отырып, кооперация үлкен ауқымға ие болады. Кооперацияны әр түрлі қоғамдық-экономикалық формациялар бөлінісінде еңбекті ұйымдастыру нысаны ретінде қарастыра отырып, өз мақсаттары мен міндеттерімен ерекшеленетін кооперацияның бірнеше түрін бөліп көрсетуге болады. Бұл-табиғи апатпен күресу үшін құрылған алғашқы қауымдық кооперация; мамандандырылған қоғамдық өндіріс жұмысының тиімділігін арттыру үшін жүзеге асырылатын социалистік қоғам кооперациясы; ақырында, капитализм кезінде пайда болған және әр түрлі нарықтық институттарға экономикалық қарсы тұру мақсаты бар кооперация.

Кез келген пайдалы бірлескен қызмет ретінде қарастырылатын Кооперация бүкіл экономиканы еңбек бөлумен қамтитын әмбебап нысан болып табылады, демек, ынтымақтастық қажеттілігі болып табылады. Алайда, бұл жұмыста зерттеудің негізгі субъектісі кооперативтер болып табылады, ал кооперацияны еңбекті ұйымдастыру нысаны ретінде қарау кооператив ұғымын сапалы анықтаудан айырады.

Кооперация өзіне тән белгілері бар шаруашылық қызметтің өзіндік түрі ретінде ХІХ ғасырда Еуропа елдерінде дүниеге келген. Ол басқа кооперативтік құрылымдардан пайда болу мақсаты мен тәсілдерімен, ұйымдастыру әдістерімен және қызмет жағдайларымен ерекшеленді. Оның пайда болуы экономикалық процестерді дамытудың объективті қажеттілігінен, яғни тауар-ақша қатынастарының дамуынан туындады. Оның белгілері мынадай: кооперативке мүшеліктің еріктілігі, басшы органдардың сайлануы және олардың жұмысының өтеусіз болуы, басқарудың демократиялылығы (бір мүше — бір дауыс), пайданы кооператив жұмысына қатысу үлесіне сәйкес бөлу, қызмет ауданын оқшаулау және т. б.

Қазіргі уақытта барлық талаптарға жауап беретін ең болмағанда бір кооперативтік ұйымды табу қиын. Демек, олардың ешқайсысы кооперацияға тән екенін көрсете алмайды. Барлық анықтау кооперативі элементтері екі топқа бөлінуі мүмкін:

1. Ұйымдық (шаруашылық) сипаттағы элементтер (пайданы бөлу тәсілі, басқару нысаны және т. б.);

2. Әлеуметтік-нысаналы сипаттағы элементтер (ауыл шаруашылығы өндірушісін экономикалық пайдаланудан босату және т.б.). [3, б. 112].

Кооперация бұл, шын мәнінде, экономикалық мүдделерді, еңбекті, қаражатты, көздер мен капиталды біріктірудің және өзара іс-қимылдың кез келген нысаны. Осыдан кооперативтер жалпы экономикалық пайда үшін өз күш-жігерін шикізат алудан бастап кіріс пен пайданы алу мен бөлу қажеттілігіне байланысты дайын азық-түлікті жеткізуге дейін барлық технологиялық тізбекті жабыстыратын ірі тауарлық корпоративтік ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына және олардың бірлестіктеріне дейін біріктірген екі адамнан артық жұмыс істейтін фермерлік және жеке қосалқы шаруашылықтан бастап Ұйымның барлық нысандарын тануға болады. Олар экономикалық жағынан дербес, өндіріс құралдарының меншік иелері, өндірілген өнімнің, алынған табыстың толық басқарушылары болғаны маңызды.

1 — кесте-кооперацияның мазмұнды элементтері

Элементтер

кооперация

Кооперация элементтерінің мазмұны
Кооперация еңбек нысаны ретінде бұл еңбектің қоғамдық бөлінуімен байланысты еңбек қызметін біріктіру процесі. Бұл жағдайда кооперация барлық қоғамдық құрылғылардың негізінде жатқан жалпы нысанды білдіреді. Бұл ретте адам қызметінің әртүрлі ұйымдастырылған түрлеріне ерекше мән беріледі. Сондықтан ұйымдардың қазіргі түрлерінде кооперацияның жалпы қағидаттарын тану қазіргі заманғы экономикалық, әлеуметтік, басқарушылық және зерттеулердің өзге де түрлерінің маңызды бағыты болып табылады.
Кооперация ретінде шаруашылық кәсіпорны Мұнда кооперация ерекше формасын анықтайды, өндірісті ұйымдастыру білдіретін шаруашылық кәсіпорны, ол ұйымдастырады, сол немесе өзге жаққа өз мүшелерінің қызметін, регламентируя қалған қызмет аясына. Бұл өзін басқаруға тең құқылы қатысатын адамдардың ерікті одағы және оның мақсаты жұмсалған капиталға барынша көп пайда алу емес, шаруашылықты жалпы жүргізудің арқасында кооператив мүшелерінің тұтыну қажеттіліктеріне жұмсалатын шығындарын азайту және өз еңбек кірістерін ұлғайту. Кооперацияның бұл түрі жалпы заңдылық болып табылмайды. Ол мемлекеттің және қоғамдық өндірістің белгілі бір даму кезеңінде пайда болады. Кооперацияның осындай нысанының пайда болуының жалпы себебі ретінде капиталистік қоғамның және нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуын айту қажет.
Кооперация бұл жағдайда қоғамдық қозғалыс ретінде кооперация жетілмеген капиталистік қоғамды әлеуметтік әділеттілік қоғамына реформалаудың алдына мақсат қоятын белгілі бір идеология ретінде әрекет етеді. Оның нақты мазмұнымен кооперация идеяларын, принциптерін, құндылықтарын,кооперативтік білімді насихаттау, адамдарды нақты біріктіру, өзара көмек көрсету, олардың ортақ жауапкершілігін орнату, халық арасында білімді тарату, мәдени-ағартушылық қызмет болды.
Кооперация принциптерінің негізіне шаруашылық қызметті ұжымдық жүргізу, бірлескен еңбек, өндіріс құралдарына ұжымдық меншік идеялары, оның мүшелерінің кооперативтің қоғамдық және шаруашылық өміріне басқаруға тең құқылы қатысуы идеялары қаланды.

Кәсіпорындардың кооперациясы қамтамасыз етудің сенімділігін арттыру, талап етілетін материалдық ресурстар мен қызметтерге сұранысты неғұрлым толық қанағаттандыру, олардың қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында экономикалық және заңды дербес кәсіпорындардың ынтымақтастық нысаны болып табылады. Кооперативтік теория мен практиканың әр түрлі зерттеушілерінің түсіндірмелерін жинақтай отырып, «кооперация үш құрамдас бөліктердің, оның элементтерінің синтезі» деген қорытынды жасауға болады: кооперация-еңбек нысаны; кооперация — шаруашылық кәсіпорын;кооперация-қоғамдық қозғалыс (таб.1) [5, б. 212].

Кооперацияға қатысушылардың барлығы тең құқықтағы істерді басқарады. Кооперативтің жалпы жиналысы қызметтің негізгі мақсатын, оны негізгі Жарғыда көрсете отырып айқындайды. Кооператив мүшелері ерікті негізде өзінің пай жарнасымен ақшалай немесе заттай нысанда бастапқы капитал жасайды. Кооперацияның экономикалық табиғаты бойынша басқарудың командалық-әкімшілік әдістері тән, оған қызметтің экономикалық әдістері тән, осыған байланысты нарыққа көшу оның барлық нысандарында кооперацияға деген қызығушылықты күшейтеді.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ауыл шаруашылығы кооперативтері жер мен өндірістің басқа да құралдарын біріктіруге негізделген өндірістік және тұтыну болып бөлінеді, тек қана кооперативтік негізде тиімді орындалатын жеке экономикалық функциялар біріктіріледі. Екінші тип кезінде біріктіруші ауыл шаруашылығы өндірушілерінің заңдық және экономикалық дербестігі сақталады.

Халық шаруашылығы тұрғысынан бұл екі процесс маңызды, бірақ олардың қоғам үшін әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы әр түрлі және оның қатысушылары мүдделерінің қарама-қарсы болуымен анықталады.

Кооперация және интеграция негізінде өндірісті шоғырландыру процесімен қатар, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің, оны қайта өңдеушілердің және сауданың мүдделерін келісу осы процестердің әлеуметтік бағыты мен тиімділігін анықтайтын басты болып қала береді. Ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін кооперативтік құрылымдар неғұрлым қолайлы, өйткені олар өндірісті өз бетінше жоспарлауға және кірістерге иелік етуге мүмкіндік бере отырып, олардың мүдделерін барынша толық көрсетеді.

Бұған қарағанда, оперативтік емес типтегі интеграцияланған құрылымда қатысушылардың келісілген іс-қимылдарға барлық талпынысы кезінде оған әрдайым қол жеткізілмейді, өйткені қайта өңдеушілердің мүдделері басым бола бастайды. Жеке капитал интеграцияланған құрылымдарды ұйымдастырудың бастамашысы болған кезде көптеген мысалдар бар. Және бұл бір жағынан оң, себебі өндірістің жандануына, Жұмыспен қамтудың артуына, табыстың өсуіне және т.б. ықпал етеді. Капитал неғұрлым пайдалы салаларға ауысатыны белгілі, бұл әрдайым жалпыхалықтық мүдделерге сәйкес келмейді. Сондықтан қоғамдық мүдделерді кооперация мен интеграцияға қатысушылардың мүдделерімен байланыстыруда мемлекеттің реттеуші рөлі көрініс табуы тиіс. Бұл, атап айтқанда, әкімшілік құрылымдардың акциялардың бақылау пакетін сатып алуы арқылы (іс жүзінде жиі не жасалып жатыр) жасауға болады. Мұнда сондай-ақ жеңілдікті салық салу, кредит беру және мемлекеттік қолдаудың басқа да тетіктерін пайдалану қажет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *