Қазіргі уақытта әлеуметтік жұмыс мемлекет пен қоғам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Әлеуметтік қызметкерлер қоғамның саяси, экономикалық және әлеуметтік құрылымдарына және қоғамдық қатынастарға енгізілді, Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы қызметтің этикалық нормативтері формальды болуы қажеттілігі туындады. Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік жұмыс институты ақыр соңында мемлекет пен қоғам үшін аса маңызды міндет — қоғамды тұрақтандыру мен сақтау, бар қоғамдық қатынастарды қолдау мен үйлестіру және оның одан әрі жан-жақты дамуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету, істің мәні бойынша мемлекеттің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды факторларының бірі болып табылады.

Заңды сұрақ, әрине қажет, басқа заңнамалық ресімдеу және бекіту, мәртебесін және функцияларын әлеуметтік жұмыс, заңдастыру этикалық нормалар әлеуметтік жұмыста болсын, қабылдау моральдық кодексінің әлеуметтік қызметкердің этикалық нормалары мен ережелерін немесе қандай да бір осыған ұқсас қағидалар жинағын? Әлеуметтік жұмыс өзінің бастапқы кезеңдерінде әдепті және өзінің мәні бойынша жоғары гуманизм мен қоғамдық адамгершіліктің көрінісі болып табылады. Онда қоғам мақұлдайтын рухани құндылықтар мен моральдық принциптерді елемейтін шектеулер, ұйғарымдар мен нормалар жоқ. Кәсіби қызметтің ең гуманистік және адамгершілік салаларының бірінде ерекше адамгершілік нормаларды анықтау және белгілеу туралы айтылу керек пе?

Бұл мәселені шешуге екі жақты келуге болады.

Классикалық тәсіл кәсіби қызметтегі этика мәселелерін, қызметтің мазмұнына қатысты сыртқы нәрсе ретінде қарастырады және этикалық бағалауға қызмет нәтижелерін, яғни оның өнімі мен оның қоғам үшін құндылығын, қызметтің өзіне қарағанда, керісінше көрсетеді. Бұл жағдайда біз кәсіби қызметтің ерекше саласының этикасын емес, жалпыадамзаттық нормалар мен стандарттарды және ең бастысы — қазіргі қоғамды базалық ретінде қабылдайтын және жариялайтын құндылықтарды басшылыққа аламыз.

Бір жағынан, әлеуметтік жұмыс өзінің тарихи генезисі бойынша әлеуметтік қызметтің ерекше түрі, мәні, ағу жағдайлары мен салдары, адами қарым-қатынастың ерекше түрі болып табылады. Әлеуметтік жұмыс жеке адамға, топқа немесе социумға бағытталғанына қарамастан, бүкіл қоғамның мүддесінде жүргізіледі. Бұл тұрғыда, демек, әлеуметтік жұмыс жалпы моральдық нормалар тұрғысынан бағалануы мүмкін. Екінші жағынан-қоғамның өзінің аз қорғалған мүшелеріне қатысты моральдық және адамгершілік көрінісі бола отырып, белгілі бір мән-жайлармен және адам өмірінің тараптарымен іске ие бола отырып және тікелей адамға бағытталған әлеуметтік жұмыс өзінің құрылымдары мен өкілдерінің қызметін реттейтін өзінің, неғұрлым қатаң этикалық принциптері мен ережелеріне ие болуы тиіс.

Жұмыстың мақсаты-Әлеуметтік жұмыстағы моральдық нормалар мен қағидаттардың орнын және олардың мемлекет пен қоғам өміріндегі рөлін анықтау.

Міндеттер :

1) қоғамдағы этикалық қатынастардың қалыптасу тарихын қадағалау;

2) моральдық нормалар мен әдеп қағидаттарының негізгі ұғымдарын ашу;

3) Әлеуметтік жұмыстың моральдық нормалары мен принциптері кәсіби Әлеуметтік жұмыстың тиімділігіне қол жеткізудің кепілі болып табылатынын көрсету.

4) кәсіби Әлеуметтік жұмыстағы негіз қалаушы болып табылатын әлеуметтік қызметкердің тұлғалық қасиеттері мен этикалық кодексін қарастыру.

Зерттеу объектісі-Әлеуметтік жұмыстағы моральдық нормалар мен қағидаттар.

Зерттеу пәні-мұқтаждарға тиімді әлеуметтік көмекке қол жеткізу үшін әлеуметтік жұмыстың моральдық нормалары мен принциптерін қолдану.

Тақырыптың өзектілігі:

Әлеуметтік жұмыс жеке адамға, топқа немесе социумға бағытталғанына қарамастан, бүкіл қоғамның мүддесінде жүргізіледі. Бұл тұрғыда әлеуметтік жұмыс жалпы моральдық нормалар тұрғысынан бағалануы мүмкін. Алайда, қоғамның өзінің ең аз қорғалған мүшелеріне қатысты моральдық және адамгершілік көрінісі бола отырып, белгілі бір мән-жайлармен және адам өмірінің тараптарымен іске ие бола отырып және тікелей адамға бағытталған әлеуметтік жұмыс өзінің құрылымдары мен өкілдерінің қызметін регламенттейтін өзінің, неғұрлым қатаң этикалық нормалары мен қағидаттарына ие болуға тиіс.

1-тарау. МОРАЛЬДЫҚ НОРМАЛАР МЕН ҚАҒИДАТТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

1.1. Этикалық дәстүрлердің қалыптасу тарихынан.

Қоғамдық дамудың кез келген кезеңінде моральдің негізгі функциялары адамдардың жеке мінез-құлқын реттеу және бағалау, оны осы қоғам базалық ретінде қабылдаған және қоғамдық мүдделерді көрсететін нормалар мен қағидаттарға сәйкес келтіру болып табылады. Моральдық нормаларда тек тиісті мінез-құлықтың ұйғарымдары ғана емес, олар нормативтік мақұлдау мінез-құлық үшін қажетті жеке адамның адамгершілік аспектілерін де тіркейді, өйткені мораль тұрғысынан әрекет пен іс-әрекеттер ғана емес, сонымен қатар қызмет уәждері, мақсаттары, құралдары және тіпті ниеттері де қаралуы және бағалануы мүмкін. Адам бастапқыда homo erectus бола тұра, қоғамда осындай өмір сүрді, өйткені индивид басқа адамдармен белгілі бір қарым-қатынасқа түспей, өз қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды. Алғашқы қауымдық орда, кейін тайпа — археологиялық, этнологиялық және палеонтологиялық зерттеулер материалдарынан бізге белгілі адам ұжымының, қоғамдастығының алғашқы нысандары. Осы алыстағы ата-бабаларымыздың өмірі туралы уақыт аяған, бізге жеткен аз ғана куәліктер бойынша ғана айтуға болады.

Алғашқы қауымдық қоғамның құндылықтары эмпирикалық түрде анықталды, инстинктивті сезілді және homo erectus ерекше биологиялық түр ретінде өмір сүрудің ұжымдық қажеттіліктеріне толық сәйкестікте айқын биологиялық бояу алды. Осы кезеңде адамның миы «құндылықтар», «игілік», «жақсылық» сияқты күрделі философиялық ұғымдарды ұғынуға мүмкіндігі жоқ, бірақ қарапайым жартылай шыдамды сезімдер мен инстинкттер деңгейінде адам өзі үшін және Қоғамдастық үшін пайдалы және зиянды деп саралай алды. Бұл тарихи кезеңнің моральдық қатынастары туралы тек бір ғана айтуға болады — олар ұжымдық болды, бірге физикалық өмір сүруге бағдаралды, өйткені адамның ата — бабасының жалғыз аман қалуы мүмкін емес және тек бір ғана заң-бірлесіп өмір сүруді қамтамасыз ету мақсатында күш билігі болды. Мораль (дәлірек айтқанда, прамораль, инстинктивтік мораль, өйткені сөйлеу өте шартты түрде, адамгершілік мінез-құлықтың жақсылық пен жамандық және социумның сақталуына, оның тұрақтануына бағытталған тұрғысынан нормативтік реттелуі туралы болуы мүмкін) айқын ұжымдық сипатқа ие болды және әлсіз күштілерге сөзсіз бағынуды білдіреді және бұл күшті (әдетте, жетекші болған) шексіз құқықтарға ие болды, еңсерілмейтін бедел мен абсолюттік билікке ие болды., ол өзінің жағдайын бірінші кезекте өз мақсаттарында пайдалануға және Ордада туындайтын барлық мәселелерді күштік әдістермен шешуге мүмкіндік берді.

Осы кезеңде адам үшін «игілік», «жақсылық» және «зұлымдық» ұғымдарының өздері жануардың сезімінен ешнәрсе ерекшеленбеді: жылу, мол, қауіпсіз — жақсылық, игілік; қауіп, аштық, суық — зұлымдық, өйткені адам осы кезеңде шығарған дыбыстар және ең бастысы, олар белгілейтін және білдіретін ұғымдар жануарларға қарағанда беймәлім және Бай болды. Алғашқы қауымдық ұжым-өмір сүру үшін қатал күресте бүкіл әлемге қарсы тұратын әлеуметтік организм, тұйық қоғамдастық. Алғашқы қауымдық адам ұжымшы болып табылады, бірақ өзінің жоғары адамгершілік жағынан емес, өмір сүру үшін күресу қажеттігіне байланысты. Осылайша, көмек пен өзара көмек моралі адам мен адам қоғамының табиғатына тамырымен кетеді деген қорытынды жасауға болады: алғашқы қауымдық Ордада оның әрбір мүшесінің мінез-құлқы табиғи ортада өмір сүру талаптарына сәйкес келеді және бірінші кезекте ұжымдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған-өмір сүруді, қауіпсіздікті, рудың жалғасуын қамтамасыз ету.

Тарихшылардың пікірінше, алғашқы қауымдық қоғамдағы қарым — қатынастардың салыстырмалы «гуманизация» мен моральдануы адамзат тарихындағы ең үлкен оқиға-отты игергеннен кейін пайда болды. Осы отты пайдалану және одан кейін оны өз мұқтажы үшін өз еркімен өндіру, сақтау және пайдалану көптеген ғалымдардың пікірінше, адамзат тарихындағы басты кезең болды. Ашылу адамдарға адамгершілік болуға және адам өмірін бағалауға нақты мүмкіндік берді. Адам өмірі, осы кезеңде адамның өзі ең жоғары құндылық болып табылатыны, объективті түрде толық түсінілмейтіні туралы жанама түрде мынадай факт айтады: осы кезеңде табынулары бар ұлы және құнды рухтарға (ата-бабаларымыз немесе табиғи заттар мен құбылыстар), аса жауапты, маңызды және маңызды жағдайларда әкелетін адам құрбаны болып саналды, ал күнделікті өмірде құрбандыққа астық, Азық-түлік, жануарлар, түрлі бұйымдар әкелумен шектелуге болатын.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *