Сертификаттау сапасын қамтамасыз етудің жалпы өлшемдері

Сертификаттауға дұрыстық және әділдік тән болуы тиіс. Сертификаттау объектісінің нормативтік құжаттардың талаптарына сэйкестік бағасы сертификаттау органдары мен сынақ зертханаларының техникалық кұзыреттілігіне сәйкес анықталады. Сертификаттау нәтижелерінің әділдігі сертификаттау органы мен сынақ зертханасының өнімді немесе қызметті өндіруші мен тұтынушыдан тәуелсіз болу дәрежесіне байланысты анықталады. Сертификаттауды жүргізу сапасын осы екі өлшем қамтамасыз етеді. Осы өлшемдерге жету әдісі «сапа […]

Read More

Сертификаттау процестерінің құрылымы

Сертификаттау белгіленген жүйе мен таңдалган схема бойынша жүзеге асырылады. Сертификаттау процесі келесі 5 негізгі сатыдан тұрады. Сертификаттауға өтініш беру. Өтініш беруші өзін қызықтыратын объектінің сәйкестігін бағалауды жүргізуге қабілетті сертификаттау органын таңдайды. Таңдау сертификаттау органының аккредиттелген саласына сәйкес жүзеге асырылады. Егер осы жұмысты бірнеше сертификаттау органы жүргізетін болса, онда өтініш беруші оның біреуіне өтініш бере алады. […]

Read More

Сапа жүйесін енгізу мен оның даму проблемалары

Сапа жүйесін енгізген кезде объективтік те, сондай-ақ субъективтік те проблемалар туындуы мүмкін. Енді осы проблемалардың ең кең таралғанын қарастырайық: Кәсіпорын басшылығы ағымдағы жұмыспен, жоспарлар мен келісімшарттарды орындаумен айналысады. Сапа жүйесін қалыптастыру жөніндегі жұмыспен кейде талаптары ескерілмейтін жекелеген қызметкерлер айналысады, ал басқалар осы жұмыспен айналысуға уақыт тапшы, жоспарды орындау қажет деген сылтау айтады. Мәселе осылай шешілген […]

Read More

Сапа жүйелері мен олардың менеджментінің дамуы

Сапа кешенді ұғым болып табылады, оған әр түрлі анықтама беріледі. EOQ (Еуропалық сапа жөніндегі ұйымның) анықтамасы бойынша — бұл өнімнің тұтынушының талаптарына сәйкестігінің дәрежесі. «Сапа жүйелері — Негіздері мен терминологиясы» ИСО 9000:2000 стандартының анықтамасы бойынша, сапа — тұтыну шының талаптары орындалатын меншік сипаттамалардың жиынтығының дәрежесі». Сапалы өнім шығару кез келген өндірістің негізгі маңызды мақсаты болып […]

Read More

Өнім сынауды метрологиялық қамтамасыз ету

Сынау (Мемстандарт 16504-81) — сыналатын объектінің қасиеттерінің сан және сапа сипаттамаларын оған ықпал ету нәтижесін ол жұмыс істеген кезде, объект модельдегенде және оған ықпал еткен кезде эксперименталдық анықтау. Сынақты өлшеу, талдау, диагностикалау, органометрикалық әдістерді пайдалану арқылы, сынау кезіндегі белгілі бір жағдайларды (жұмыс істемеу, бұзылу және т.б.) тіркеу арқылы жүргізуге болады. Объектінің қасиеттерінің сынау кезіндегі сипаттамаларын мына […]

Read More

Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы метрологиялық сараптау

Метрологиялық сараптама — стандарттау мен метрология тұрғысынан алып қарағанда конструкторлық және технологиялық құжаттаманың сапасын қамтамасыз ету үшін қажет. Жасалатын өнімнің сапасы конструкторлық құжаттаманың сапасына да байланысты. Конструктор осы мәселені шешу үшін нәтижеге барынша аз шығын жұмсауды қарастырады. Қазіргі уақытта өнім жасау конструкторлық құжаттаманы әзірлеу сатыларының оңтайлы реті пысықталған, міндетті сатылар мемлекеттік стандарттарда тәртіптелген. Осы сатыларда […]

Read More

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету

Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету (ӨМҚ) — бұл стандарттардың талаптарына сәйкес өлшемнің бірлігі мен талап етілетін дәлдігіне жету үшін қажетті ғылыми және техникалық құралдар кешені. ӨМҚ өз міндеттерін стандарттаумен тығыз байланыста неғұрлым тиімді шешеді. Осы мақсатта «Мемлекетгік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі» (МӨС) стандарттары әзірленіп, «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» заң қабылданды. ӨМҚ өнімді бақылау мен […]

Read More

Электр аспаптары

Сызықтық көлемдерді өлшеу процесі сызықтық көлемді сызықтық мөлшердің электр сигналына айналу арқылы жүзеге асырылады. Осы сигнал аспаптың мақсатты тағайындалуына сәйкес қайтадан сызықтық мөлшерге айналады (тілдің шкаласы бойынша жылжуы) не болмаса автоматтық бақылаушы, тіркеуші немесе реттеуші құрылғылардағы жекелеген элементтердің қозғалысының есептеуіш құрылғының сигналына не механикалық мөлшерге айналады. Өлшенетін сызықтық мөлшер сезімтал элементтері бақыланатын өлшеу объектісін зерттейтін электр […]

Read More