Дамыған елді бағалы қағаздар нарығынсыз елестету мүмкін емес. Өйткені бағалы қағаздар нарығы-бұл өнеркәсіп секторы, қызмет көрсету секторы немесе қаржы секторы болсын елдің барлық экономикасы көрініс тапқан институт. Егер елде экономикалық өсім байқалса, онда бағалы қағаздар нарығы өркендесе, керісінше – дағдарыс болуы мүмкін. Қазір әлемдік экономика соншалықты интеграцияланған, бағалы қағаздардың бір нарығының ауытқуы (әрине, Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Токио, Гонконг, Париж және т.б. сияқты бағалы қағаздардың ірі нарықтары туралы болып отыр) бағалы қағаздардың қалған барлық нарықтарында іс жүзінде көрініс табады.

Бағалы қағаздар нарығының маңызды институционалдық тетігі қор биржасы болып табылады. Бұл жұмыста фондық биржа, бағалы қағаздар нарығы зерттеледі, Ереван қор биржасының сипаттамасы егжей-тегжейлі беріледі, ол армян бағалы қағаздар нарығының қозғаушы күші болып табылады.

Көптеген экономистер бағалы қағаздар нарығының дамуы елдің дамуына алып келеді деп санайды. Бұл шынымен де. Мысал үшін, пікірлестігі жоқ Гонконг сияқты елді елестетіп көрейік. Енді бұл ел (Қытайға қосылғанға дейін) әлемдегі ең дамыған елдердің бірі болып табылады, өз банктерін есептеу және ең бастысы өзінің бағалы қағаздар нарығын есептеу. Армения үшін біздің армян бағалы қағаздар нарығы экономикалық өркендеу мен экономикалық табыстың кепілі болады деп үміттенеміз.

Бұл жұмыста армян бағалы қағаздар нарығы зерттеледі, шетелдік бағалы қағаздар нарықтарымен парралельдер жүргізіледі, зерттеу арқылы кейбір заңдылықтар мен үрдістерді табамыз, биржалар мен жалпы бағалы қағаздар нарығына қатысты кейбір іргелі сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Талдау процесінде Арменияға тиімді және қолайлы модельдерді табамыз. Бағалы қағаздар нарығында табысқа жету үшін біздің елде алға жылжу орынды жолдарын анықтаймыз.

I БӨЛІМ

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

1-тарау

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР РЫНОГЫН АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Бағалы қағаздар нарығын қарастырмас бұрын бағалы қағаздың ұғымын түсіну қажет.

Қазіргі уақытта әлемде бағалы қағаздың бірыңғай айқын, барлық танылған анықтамасы жоқ. Егер бағалы қағаздардың әртүрлі анықтамаларын жинақтауға тырысса, онда жалпы жеткілікті бейтарап және әртүрлі анықтамаларға қайшы келмейтін бағалы қағаздардың анықтамасын беруге болады:

Бағалы қағаздар-бұл қандай да бір мүлікке не ақша сомасына құқықты растайтын Тараптар арасындағы қатынастарды (көбінесе борыштық) білдіретін ерекше түрде ресімделген құжаттар.

Армения Республикасының Бағалы қағаздар айналымы туралы Заңының 1 – бабына сәйкес бағалы қағаз-бұл шығарушы және оны сатып алушы арасындағы мүліктік немесе заемдық қатынастарды куәландыратын құжат.

Бағалы қағаздарды үш топқа бөлуге болады:

1) меншік құқығын көрсететін (акциялар);

2) заемдық қаражат болып табылатын қандай да бір дәрежеде (облигациялар, вексельдер, қазынашылық міндеттемелер, сертификаттар және басқалар).);

3) туынды – олардың иелерінің қандай да бір бағалы қағаздарды (опциондар, варанттар және басқалар) сатып алуға немесе сатуға құқығын куәландыратын кез келген бағалы қағаздар.).

Бағалы қағаздардың бірқатар жіктелуі бар:

Иелері туралы деректер арнайы тізілімге енгізілген және құқықтардың ауысуы жеке басын міндетті сәйкестендіруді талап ететін атаулы бағалы қағаздар және ұсынушыға тіркелмейтін және жеке басын сәйкестендірмей басқа тұлғаға берілетін бағалы қағаздар;

Нақты өтеу мерзімі бар және нақты өтеу мерзімі жоқ мерзімсіз бағалы қағаздар;

Иесі тиісті түрде ресімделген сертификатты ұсыну негізінде белгіленетін Құжаттамалық бағалы қағаздар және иесі тізілімді жүргізу жүйесіндегі жазба негізінде немесе депо шотындағы жазба негізінде белгіленетін құжатсыз бағалы қағаздар;

Федералдық билік органдары шығарған, кәсіпорындар мен ұйымдар шығарған корпоративтік мемлекеттік бағалы қағаздар.

Бағалы қағаздар нарығына көшеміз. Нарық вообще? Нарықтың бірнеше классикалық анықтамалары бар. Мысалы, А. Маршал анықтағандай, кез келген нарық сұраныс, ұсыныс және олардың бағасын теңдестіруден құралады. К. Р. Макконелл және С. Л. Брю нарықты «сатып алушыларды (сұраныс ұсынушыларды) және жеке тауарлар мен қызметтерді сатушыларды (жеткізушілерді) біріктіретін институт немесе механизм»деп анықтады.

Бұдан басқа, нарық – бұл объективті экономикалық заңдардың (бірінші кезекте сұраныс пен ұсыныс заңы) әрекетіне негізделген экономикалық жүйенің жұмыс істеу тәсілі. Біз бағалы қағаздар нарығы туралы айтатын болсақ, бұл жағдайда нарықтағы тауар құнды қағаздар болып табылады. Қор нарығы мен бағалы қағаздар нарығы ұғымдарының сәйкес келетінін бірден меңгеру қажет. Әдебиетте осы екі термин де қолданылады және бұл бір нәрсе туралы нақты түсіну керек.

Кез келген экономикалық жүйеде оның бір сегменттерінде қаражаттың жетіспеуі, ал басқаларында артықшылық (уақытша бос ақша қаражаты) болған жағдайлар үнемі туындайды. Бір кәсіпорында, мысалы, құрал-жабдықтарды ауыстыру жүріп жатыр және шұғыл ақша қажет, ал басқаларында тауар партиясын сатқаннан кейін уақытша бос ақша қаражаты пайда болады. Немесе басқа мысал. Мемлекет (биліктің федералдық органдары) бюджет тапшылығы бар, оған қосымша қаражат шұғыл қажет, бірақ егер баспа станогын қоссаңыз, бұл инфляцияның көбеюіне әкеледі, яғни ақшалай эмиссияны жүргізуге болмайды. Ал осы уақытта халықтың үлкен тобы «шұлықта» ақша ұстап, оларды көбейтіп қана қоймай, бүгінде көптеген алаяқтардан қорқады.

Қалай болады бұл қарама-қайшылықты шешуі? Нарықтық экономикада ақша жинақтарын бағалы қағаздар нарығы арқылы қайта бөлу тетігі бар. Бағалы қағаздар рыногының негізгі мақсаты уақытша бос ақша қаражатын шоғырландырудан және оларды экономиканың перспективалы салаларына, мемлекеттік қажеттіліктерге және т. б. бағыттаудан тұрады.

Уақытша бос ақша қаражаты бар және оларды көбейтгісі келетін адамдар мен ұйымдар инвесторлар деп аталады. Бағалы қағаздың иесі алдында өз атынан міндеттеме алатын заңды тұлға не атқарушы билік немесе жергілікті өзін-өзі басқару органы Эмитенттер болып табылады. Эмитент қандай да бір қызмет түрі үшін не қандай да бір бағдарламаға ақша тартуға мүдделі. Бағалы қағаздар нарығы (қор нарығы) Эмитенттер мен инвесторлар арасында делдал ретінде, яғни ол эмитенттерге ақша қаражатын шоғырландыруға, ал инвесторларға бағалы қағаздарға ақша салу жолымен оларды көбейтуге көмектеседі.

Бағалы қағаздар нарығы қаржы нарығы жүйесіне элемент ретінде кіреді және өз кезегінде бастапқы және қайталама болып, ал екіншілік – биржалық және биржадан тыс болып бөлінеді (сурет. 1).
Банктік несие нарығы кредиттік және депозиттік операцияларға байланысты банктердің қызметімен анықталады. Банктер бағалы қағаздармен жұмыс істегенде, олар қор нарығы жүйесіне кіреді . Бастапқы нарық-бұл бастапқы және кейінгі эмиссиялар нарығы, яғни бағалы қағаздардың бастапқы орналасуы; қайталама нарықта бұрын бастапқы нарықта эмиссияланған бағалы қағаздар айналыста болады. Биржалық нарық қор биржасы арқылы өтетін бағалы қағаздармен операциялар нарығын қамтиды; биржадан тыс нарық операциялары қор биржасынан тыс жасалады.

Кейбір қорытынды жасай отырып, бағалы қағаздар нарығының толық анықтамасын беруге болады:

Бағалы қағаздар нарығы-бұл қаржы қаражатының экономиканың түрлі секторларына жылдам (жедел) құю мүмкіндігін қамтамасыз ететін және инвестицияларды жандандыруға ықпал ететін қаржы нарығының бір бөлігі.

Бағалы қағаздар нарығы нарықтық қатынастар жүйесінде өте маңызды (негізгі) орын алады; онсыз қалыпты нарықтық қатынастар мүмкін емес. Бағалы қағаздар нарығының негізгі функциялары:

1. Қаржы ағындарын реттейді және бағыттайды (егер нарықты тірі организм ретінде елестетсек, бағалы қағаздар нарығы қан айналымын реттейді; капитал мен инвестициялардың тұрақты қозғалуынсыз нарық қан айналымсыз организм ретінде өледі).

2. Инвестицияларды тарту тетігі болып табылады (жеке және заңды тұлғалар), ең алдымен корпоративтік бағалы қағаздарды сатып алу арқылы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *