20 ғасырдың 90-жылдары нарықтық қатынастарға көшу қор биржаларына бағалы қағаздар нарығының маңызды құрамдас бөлігі ретінде жоғары қызығушылық туғызды. Ресейде бұл кезең қоғамның қор нарығы мәселелеріне, қор биржаларына деген ілтипатының артқанын және олардың экономикалық үдерістердегі рөлі мен маңыздылығын терең ұғыну туралы куәландыратын көптеген оқу әдебиетінің жарыққа шығуымен ерекшеленеді.

Бірлескен әңгіме барысында «Резерв — Инвест» ресейлік инвестициялық компаниясының тең иеленушісі В. Порошин және активтерді басқару жөніндегі МДМ — Банк құрылымын басқарушы С. Рабинович қор нарығы — бұл экономика мен қоғам мен мемлекеттің тіршілік әрекетінің барлық саласының нервтік аяқталуы деген қорытындыға келді. Бұл жүйке аяқтары ағзаның өзіне қарағанда әлдеқайда ерте, ағзада болып жатқан процестердің тереңдігіне жауап береді, сондықтан қор нарығы экономикада болып жатқан нәрселердің жетекші индикаторы болып табылады.

Биржалар халық шаруашылығы үшін жеке тұлғалардан кәсіпорындарға дейінгі жолдағы қарыз капиталының ауыстырып тиеу базасы ретінде үлкен маңызға ие болғандықтан, олармен капиталды тиімді қайта бөлу туралы көзқараспен тығыз байланысты болғандықтан, биржаларға қоғамның, саясаткерлердің және бақылау органдарының назарын аудару құқығы бойынша тиеді.

Ресей заңнамасының жетілмегендігі, корпоративтік басқару мәдениетінің жоқтығы, пысықтауды талап ететін ақпаратты ашу жүйесінің кемшіліктері техникалық база Ресейдің қор нарығының негізгі ерекшеліктері болып табылады.

Бұл жұмыстың мақсаты-қазіргі ресейлік қор биржаларының проблемаларын анықтау, олардың пайда болу себептерін анықтау.

Бұл жұмыста қор биржаларының мемлекеттік реттеу және өзін-өзі реттеу, биржадан тыс және биржалық бағалы қағаздар нарықтарының өзара іс-қимылы, ақпараттық жабу (ашық еместігі), қор биржаларындағы алаяқтық сияқты проблемалары қаралатын болады.

1. Қор биржасы қазіргі нарықтық экономиканың шаруашылық субъектісі ретінде

1.1 қор биржасы экономикалық санат ретінде

Қолданылып жүрген Ресей заңнамасына сәйкес қор биржасы оларды сатып алу-сатуды ұйымдастыратын бағалы қағаздар нарығының қатысушыларына жатады. Заң бойынша қор биржасы депозитарлық және клирингтік (депозитарий бағалы қағаздар сертификаттарын сақтау және/немесе бағалы қағаздарға меншік құқығын есепке алу бойынша қызметтер көрсетеді, ал клирингтік ұйымдар бағалы қағаздар нарығына қатысушыларға есеп айырысу қызметін жүзеге асырады) қоспағанда, бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздар саудасын ұйымдастыру жөніндегі қызметті бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің басқа түрлерімен қоса атқара алмайды.

Классикалық қор биржасының белгілері:

1) бұл белгіленген сауда орны бар, яғни сауда алаңы бар Орталықтандырылған нарық;

2) осы нарықта белгілі бір талаптарға жауап беретін ең жақсы тауарларды (бағалы қағаздарды) іріктеу рәсімі бар (эмитенттің қаржылық тұрақтылығы және ірі мөлшерлері біртекті және стандартты тауар ретінде бағалы қағаздың массалығы, сұраныстың массивтілігі, бағалардың және т. б. айқын белгіленген ауытқушылығы.);

3) биржа мүшелері ретінде үздік нарық операторларын іріктеу процедурасының болуы;

4) бағалы қағаздар саудасының уақытша регламентінің және стандартты сауда рәсімдерінің болуы;

5) мәмілелерді тіркеуді және олар бойынша есеп айырысуды орталықтандыру;

6) ресми (биржалық) баға белгілеуді белгілеу;

7) биржа мүшелерін қадағалау (олардың қаржылық тұрақтылығы, бизнесті қауіпсіз жүргізу, қор нарығы этикасының сақталуы тұрғысынан).

Қор биржасы-бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарының ұйымдастырылған, тұрақты жұмыс істейтін нарығы.

Ол кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру үшін және жалпы қазіргі нарықтық экономиканың жұмыс істеуі үшін өте маңызды тетік болып табылады.

Қор биржасы коммерциялық емес әріптестік нысанында құрылады. Оның қызметінің негізгі мақсаты бағалы қағаздармен кең ауқымды және тиімді сауда жасау үшін қолайлы жағдайлар жасау. Қор биржасы тек биржа мүшелері арасында сауда-саттықты ұйымдастырады. Бағалы қағаздар нарығының басқа қатысушылары биржада тек қана биржа мүшелерінің делдалдығы арқылы операциялар жасай алады.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы»Федералдық заңның 2-тарауында көрсетілген қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кез келген кәсіби қатысушылары қор биржасының мүшелері бола алады. Қор биржасының мүшелігіне кіру, қор биржасының мүшелерінен шығу және шығару тәртібін қор биржасы оның ішкі құжаттарының негізінде дербес айқындайды. Қор биржасы оның мүшелерінің санына сандық шектеулер белгілеуге құқылы. Қор биржасы мүшелерінің тең емес жағдайы, уақытша мүшелікке, сондай-ақ орындарды жалға беруге және оларды осы қор биржасының мүшесі болып табылмайтын тұлғаларға кепілге беруге жол берілмейді. Қор биржасы өткізілетін сауда-саттықтың жариялылығы мен жариялылығын оның мүшелеріне сауда-саттық өткізу орны мен уақыты туралы, Биржада айналысқа жіберілген бағалы қағаздардың тізімі мен баға белгіленімі туралы, сауда-саттық сессияларының нәтижелері туралы хабарлау жолымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ Федералдық заңның 9-бабында көрсетілген басқа да ақпаратты беруге міндетті.

Қор биржасы Биржада айналысқа жіберілген бағалы қағаздарды тізімге енгізу рәсімін, листинг және делистинг рәсімін дербес белгілейді. Қор биржасының биржалық мәмілелер жасағаны үшін оның мүшелері алатын сыйақы мөлшерін белгілеуге құқығы жоқ.

Қор биржасының операторлары банктер, инвестициялық және қаржы компаниялары және қорлар, брокерлік кеңселер болып табылады.

Қор биржасының мәніне ең жақсы ену үшін оның негізгі функциялары мен міндеттерін талдаймыз. Бағалы қағаздар рыногын ұйымдастырушы бола отырып, қор биржасы бастапқыда тиімді сауда жүргізу үшін қажетті жағдайлар жасаумен айналысты, бірақ нарықтың дамуына қарай сауда ұйымы ғана емес, оған қызмет көрсету сияқты үлкен мәнге ие болды. Қор биржасының міндеттері:

1. Тұрақты жұмыс істейтін нарықты құру, яғни қор биржасы бағалы қағаздарды олардың бірінші иелеріне сату сияқты, оларды қайта сату да өтетін орынды орталықтандырады;

2. Анықтау равновесной биржалық бағасы. Осы міндетті орындау биржа сатушылардың да, сатып алушылардың да көп санын жинайтынына байланысты мүмкін болады, бұл нақты бағалы қағаздардың қолайлы құнын (бағасын) анықтауға мүмкіндік береді;

3. Уақытша бос ақша қаражатын жинақтау және меншік құқығын беруге жәрдемдесу;

4. Биржалық сауда-саттықтың жариялылығын, ашықтығын қамтамасыз ету. Биржа биржалық ақпаратты орталықтандырылған тарату үшін жауап береді;

5. Биржалық залда жасалған мәмілелерді орындау кепілдігін қамтамасыз ету. Осы міндетті орындауға биржа оған баға берілетін бағалы қағаздардың сенімділігіне кепілдік беруімен қол жеткізіледі;

6. Биржалық саудаға қатысушылардың этикалық стандарттарын, мінез-құлық кодексін әзірлеу. Биржа өзі әзірлеген стандарттар мен мінез-құлық кодексін бақылауға, қызметті тоқтата тұруға немесе қажет болған жағдайда лицензиядан айыруға дейінгі айыппұл санкцияларын қолдануға тиіс.;

1.2 қор биржасының жұмыс істеу тетігі

Биржалық мәмілелер өте көп. Биржалық операция деп белгіленген уақытта биржалық үй-жайда саудаға қатысушылар арасында жасалған, биржаға жіберілген қағаздармен сатып алу-сату мәмілесі түсініледі.

Қор құндылықтары мәмілеге қатыса алмас бұрын, олар арнайы тексеруден өтуі тиіс. Бағалы қағаздарды биржадағы саудаға жіберу рәсімі листинг деп аталады. Ол биржада айналыстағы қағаздардың сенімділігін қамтамасыз етеді. Листинг тексеруден өткеннен кейін Қор құндылықтарына рұқсат беруді арнайы комиссия жүзеге асырады.

Қор биржасының алдына қойылған міндеттерді орындауы үшін оның мүшелері тарапынан оған деген сенімді қамтамасыз ететін тиімді ұйымдық құрылымы болуы тиіс, яғни оның демократиялық сайланған басқару органдары болуы тиіс. Олар қоғамдық және стационарлық құрылымдарға бөлінеді.

Қоғамдық құрылымы
Қоғамдық құрылым келесі схема түрінде ұсынылуы мүмкін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *