Өндіріс құралдарын сертификаттау

Өндіріс құралдарына немесе өндірістік мақсаттағы тауарларға ұйымдар мен мекемелерге оларды шаруашылық қызметте пайдалану мақсатында сатуға арналған тауарлар жатқызылады. Өнімнің осы класына, мысалы, технологиялық жабдықтар, отын-шикізат тауарлары, жеке қорғаныс құралдары және т. б. жатады. Электр жабдықтарын міндетті сертификаттау жүйесі тұрмыстық электр құралдарын, радиоэлектрондық аппаратураны, кинофототехниканы, өнеркәсіптік электрохимиялық жабдықты, медициналық техниканы, трансформаторларды, электр қозғалтқыштарды, ақпараттық техниканы және […]

Read More

Сертификатталатын қызметтер ұғымы және номенклатурасы

Сату көлемі бойынша тауарларды сату өсімінен 2-3 есе асып түсетін қызметтерді талап ету бойынша жылдам ұлғаятын ауқымда көрінетін үрдіс оларды сертификаттаудың қажеттілігін негіздейді. Әлемнің дамыған елдерінде соңғы онжылдықта байқалатын экономикалық және әлеуметтік феномендердің бірі қызметтердің үлкен өсуі болып табылады. Мысалы, АҚШ — та қызмет көрсету саласына 75% — дан астам жұмыс орны (ауыл шаруашылығында жұмыспен […]

Read More

Қызметтерді сертификаттау тәртібі

Қазақстан Республикасында қызмет көрсетулерді сертификаттауды жүргізу үшін жағдай жасалған, ол сервис кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етуі тиіс: Тиісті нормативтік-құқықтық актілер, әдістемелік база (Беларусь Республикасының ұлттық сертификаттау жүйесі); Біртекті қызметтер топтарын сертификаттау жөніндегі органдар мен қызметтер құрылады; қызметтер бойынша нормативтік-техникалық құжаттама қоры қалыптастырылады.Қызметтерді сертификаттау кезінде іс-қимылдар кешені жүзеге асырылады, оның нәтижесінде сертификаттау объектісі нормативтік құжаттардың […]

Read More

Сауда қызметтерін сертификаттау

Қазақстан Республикасында сауда қызметтерін сертификаттауды оларды тіркеу саласына сәйкес Қызметтерді сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар, ал олар болмаған жағдайда — Беларусь Республикасының заңнамалық актілерімен міндетті сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жүктелетін сертификаттау жөніндегі республикалық орган жүргізеді. Қызметтерді сертификаттауды сертификаттауға өтінім алған кезде Қызметтерді сертификаттау жөніндегі орган тағайындаған Комиссия жүзеге асырады.Комиссия құрамына Беларусь Республикасының Ұлттық Сертификаттау жүйесінің мемлекеттік […]

Read More

Сертификаттауды жүргізу кезінде өндіріс жағдайын бағалау

Өндірістің жай-күйін алдын ала бағалау үшін оны одан әрі сертификаттау мақсатында пайдаланылуы тиіс: * Кәсіпорын және өнімнің жекелеген түрлерін өндіру ерекшеліктері туралы жалпы мәліметтер; * Кәсіпорынның нормативтік-техникалық құжаттамасы; * Шығарылатын өнімнің сапасын сипаттайтын ақпарат пен құжаттар • Кәсіпорын және жекелеген өнім түрлерін өндіру ерекшеліктері туралы жалпы мәліметтер құрамында: * Негізгі және қосалқы цехтарды, учаскелерді, зертханаларды […]

Read More

Сапа менеджменті жүйесінің мониторингі

Ұйым мониторинг, талдау және жақсарту процестерін жоспарлауы және қолдануы тиіс.: а) өнімнің сәйкестігін көрсету; б) сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін қамтамасыз ету; в) сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін үнемі арттыру. Бұл қолданылатын әдістерді, оның ішінде статистикалық және оларды пайдалану саласын айқындауды қамтуы тиіс. Жоспарланған бірізділікте бақылау сериясын немесе өнімнің бақылау мәндерін (параметрлерін) өлшеуді, процестерді және сапа менеджменті […]

Read More

Сертификаттау құралдарының бірі ретінде

Сертификаттау қазіргі уақытта өнімдер мен қызметтердің сапасын қамтамасыз етудің кең қолданылатын түрлерінің бірі болып табылады. Бір мезгілде сертификаттау — өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) бәсекеге қабілеттілігінің ресми куәлігі. Стандарттау бағыттарының бірі бола отырып, сертификаттау нормативтік-техникалық деңгейдегі құжаттармен, яғни сертификатталатын өнімге қойылатын талаптарды нақты және бір мәнді қалыптастыратын, сондай-ақ сертификаттауды жүргізу тәртібіне тікелей қатысты құжаттармен регламенттеледі.Елдердің сауда-экономикалық байланыстардың […]

Read More

Сертификаттау субъектілері

Сертификаттауға қатысушылар өнім дайындаушылар мен қызметтерді орындаушылар (бірінші тарап), тапсырыс беруші — сатушылар (бірінші не екінші Тарап), сондай — ақ үшінші тарапты білдіретін ұйымдар-сертификаттау жөніндегі органдар, сынақ зертханалары (орталықтары), атқарушы биліктің арнайы уәкілетті мемлекеттік органдары болып табылады. Негізгі қатысушылар — өтінім берушілер, сертификаттау жөніндегі органдар және сынақ зертханалары. Олар осы рәсімнің барлық кезеңдерінде әрбір нақты […]

Read More