Өндіріс құралдарын сертификаттау

Өндіріс құралдарына немесе өндірістік мақсаттағы тауарларға ұйымдар мен мекемелерге оларды шаруашылық қызметте пайдалану мақсатында сатуға арналған тауарлар жатқызылады. Өнімнің осы класына, мысалы, технологиялық жабдықтар, отын-шикізат тауарлары, жеке қорғаныс құралдары және т. б. жатады. Электр жабдықтарын міндетті сертификаттау жүйесі тұрмыстық электр құралдарын, радиоэлектрондық аппаратураны, кинофототехниканы, өнеркәсіптік электрохимиялық жабдықты, медициналық техниканы, трансформаторларды, электр қозғалтқыштарды, ақпараттық техниканы және […]

Read More

Сертификатталатын қызметтер ұғымы және номенклатурасы

Сату көлемі бойынша тауарларды сату өсімінен 2-3 есе асып түсетін қызметтерді талап ету бойынша жылдам ұлғаятын ауқымда көрінетін үрдіс оларды сертификаттаудың қажеттілігін негіздейді. Әлемнің дамыған елдерінде соңғы онжылдықта байқалатын экономикалық және әлеуметтік феномендердің бірі қызметтердің үлкен өсуі болып табылады. Мысалы, АҚШ — та қызмет көрсету саласына 75% — дан астам жұмыс орны (ауыл шаруашылығында жұмыспен […]

Read More

Қызметтерді сертификаттау тәртібі

Қазақстан Республикасында қызмет көрсетулерді сертификаттауды жүргізу үшін жағдай жасалған, ол сервис кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етуі тиіс: Тиісті нормативтік-құқықтық актілер, әдістемелік база (Беларусь Республикасының ұлттық сертификаттау жүйесі); Біртекті қызметтер топтарын сертификаттау жөніндегі органдар мен қызметтер құрылады; қызметтер бойынша нормативтік-техникалық құжаттама қоры қалыптастырылады.Қызметтерді сертификаттау кезінде іс-қимылдар кешені жүзеге асырылады, оның нәтижесінде сертификаттау объектісі нормативтік құжаттардың […]

Read More

Сауда қызметтерін сертификаттау

Қазақстан Республикасында сауда қызметтерін сертификаттауды оларды тіркеу саласына сәйкес Қызметтерді сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдар, ал олар болмаған жағдайда — Беларусь Республикасының заңнамалық актілерімен міндетті сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жүктелетін сертификаттау жөніндегі республикалық орган жүргізеді. Қызметтерді сертификаттауды сертификаттауға өтінім алған кезде Қызметтерді сертификаттау жөніндегі орган тағайындаған Комиссия жүзеге асырады.Комиссия құрамына Беларусь Республикасының Ұлттық Сертификаттау жүйесінің мемлекеттік […]

Read More

Сертификаттауды жүргізу кезінде өндіріс жағдайын бағалау

Өндірістің жай-күйін алдын ала бағалау үшін оны одан әрі сертификаттау мақсатында пайдаланылуы тиіс: * Кәсіпорын және өнімнің жекелеген түрлерін өндіру ерекшеліктері туралы жалпы мәліметтер; * Кәсіпорынның нормативтік-техникалық құжаттамасы; * Шығарылатын өнімнің сапасын сипаттайтын ақпарат пен құжаттар • Кәсіпорын және жекелеген өнім түрлерін өндіру ерекшеліктері туралы жалпы мәліметтер құрамында: * Негізгі және қосалқы цехтарды, учаскелерді, зертханаларды […]

Read More

Сапа менеджменті жүйесі

Қазіргі заманғы сапаны басқару теориясы мен тәжірибесінде келесі бес негізгі кезең бөлінеді: 1. Шешім қабылдау » не өндіру?»және техникалық шарттарды дайындау. 2. Өндірістің дайындығын тексеру және ұйымдық жауапкершілікті бөлу. 3. Өнімді дайындау немесе қызмет көрсету процесі. 4. Өндіріс және бақылау процесіне енгізу мақсатында ақауларды жою және кері байланысты ақпаратпен қамтамасыз ету болашақта анықталған ақаулардан аулақ […]

Read More

Сапа менеджментінің функциялары мен әдістері

Сапа деңгейлері өзара байланысты және сала (кәсіпорындар тобы); кәсіпорын; цех; өнім түрі; өнім партиясы; бұйым (торап) ұсынады. Басқару мақсаты: пайданы ұлғайту, нарықта басымдыққа қол жеткізу. Нарықтық экономикада басқару принциптері қолданылады. Сапа менеджменті жүйесі келесі функцияларды қамтиды: 1. Стратегиялық, тактикалық және жедел басқару функциялары; 2. Шешім қабылдау, басқарушы әсер ету, талдау және есепке алу, ақпараттық-бақылау функциялары; […]

Read More

Сапа менеджменті жүйесінің мониторингі

Ұйым мониторинг, талдау және жақсарту процестерін жоспарлауы және қолдануы тиіс.: а) өнімнің сәйкестігін көрсету; б) сапа менеджменті жүйесінің сәйкестігін қамтамасыз ету; в) сапа менеджменті жүйесінің нәтижелілігін үнемі арттыру. Бұл қолданылатын әдістерді, оның ішінде статистикалық және оларды пайдалану саласын айқындауды қамтуы тиіс. Жоспарланған бірізділікте бақылау сериясын немесе өнімнің бақылау мәндерін (параметрлерін) өлшеуді, процестерді және сапа менеджменті […]

Read More