Жеке тұлға мен қоғамның эстетикалық даму деңгейімен, адамның сұлулыққа үн қату және сұлулық заңдары бойынша жасау қабілеттілігімен өмір сүрудің барлық салаларындағы адамзаттың прогресін, шығармашылық энергияның ең нәтижелі көріністерін және әлемдік мәдениеттің әр түрлі жетістіктерінде көрнекі түрде ұсынылған адамдардың бастамаларын заңды түрде байланыстырады.

Эстетикалық және көркем мәдениет-тұлғаның рухани келбетінің маңызды құрамдас бөлігі. Олардың адамда болуы мен даму дәрежесіне оның интеллигенттілігі, талпыныстар мен қызметтің шығармашылық бағыты, әлемге және басқа адамдарға қарым-қатынастың ерекше жандануы байланысты. Эстетикалық сезімге, уайымдауға дамыған қабілетсіз адамзат өздерін » екінші табиғат «, яғни мәдениетті жан-жақты және әдемі әлемде жүзеге асыра алмады. Алайда, олардың қалыптасуы мақсатқа бағытталған әсердің, яғни эстетикалық тәрбиенің нәтижесі болып табылады.

Сұрақ № 1. Тұлғаның эстетикалық және көркем мәдениеті

Тұлғаның эстетикалық және көркемдік дамуының қоғамдық прогрестің маңызды тетігі ретіндегі маңызы адамнан жоғары шығармашылық белсенділікті, оның барлық рухани күш-қуатын талап ететін өтпелі дәуірде өседі. Біздің еліміз дәл осындай кезеңді бастан өткеруде. Реформаларды жүзеге асыру кезіндегі беріктік қоры қоғам мен өмір сүретін ұрпақтардың эстетикалық әлеуетімен айқындалады. Дәл осы жағдай тұлғаның эстетикалық және көркем мәдениетін қалыптастыру, бұл үшін қолайлы жағдай жасау проблемасын өте өзекті етеді.

Эстетикалық ортаны екінші жоспарға, танылатын міндеттердің шетіне ығыстырудың белгіленген үрдістеріне тиімді қарсы тұру маңызды. Бұл өте қауіпті салдарға — қоғам өмірінің мәдени қорлауына және оның жеке тұлғаларын рухани киімге айналдыруға әкеп соқтырады. Қазіргі реформаторлар өз назарын аударуға бейім таза материалдық тәртіпті сатып алу, әрине, мұндай баға емес.

Сонымен қатар, жүзеге асырылатын қайта құруларда эстетикалық факторды Елеулі іске асырмай, олардың әлеуметтік, адами тиімділігі аз болады деп айтуға болады.

Тұлғаның эстетикалық тәрбиесі кішкентай адамның алғашқы қадамынан, оның алғашқы сөздерінен, қылықтарынан басталады. Қоршаған орта ретінде оның ізін барлық кейінгі өмірге қалдырмайды. Ата-аналармен, туыстарымен, құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас жасау, айналасындағылардың мінез — құлқы, олардың көңіл-күйі, сөздер, көзқарастар, ым-қимыл, мимика-осының барлығы сіңеді, кейінге қалдырылады, санада тіркеледі.

Эстетикалық тәрбие тұлғаның жас ерекшелігінің барлық кезеңдерінде жүзеге асырылады. Бұрын ол мақсатқа бағытталған эстетикалық әсер ету саласына түскен сайын, оның нәтижелілігіне үміт артуға негіз болады.

Жеке тұлғаның толыққанды қалыптасуына толық ықпал ету үшін эстетикалық тәрбие қандай болуы керек және ол қандай критерийлерге байланысты? Және эстетикалық және көркем мәдениет қоғамдық өмір мен жеке сананың құбылысы деген не?

Эстетикалық мәдениет жалпы мәдениеттің көрінісі, нақтылануы болып табылады. Мәдениет, ең алдымен, адамдардың өмір сүруінің мазмұны мен процесі, олардың белсенді және мақсатты нәтижесі ретінде түсініледі, бірақ әрқашан орынды және сәтті, нәтижелі әлеуметтік белсенділіктің нәтижесі.

Мәдениет планетарлық өркениеттің жетекші белгілерінің бірі болып табылады, адамдардың өмірін жердегі басқа тірі өмірлерден және мүмкін болатын жерден тыс өркениеттерден ажыратады.

Мәдениет адамдар шығармашылығының, қоғамдастықтар мен жекелеген халықтардың даму деңгейі мен сапасының арақатынасының негізін қалаушы, тарихи ұзақ уақыт бойы қолданылып жүрген көрсеткіші, ірі әлеуметтік субъектілердің, әрбір жеке тұлғаның тарихи жолы мен перспективаларын бағалау критерийі болып табылады. Мәдениет-бұл «екінші табиғат».

Оны адамдар құрған, табиғи (бірінші) табиғатқа қарағанда қоғамның (жалпы планетарлық, сондай-ақ нақты халықтардың, мемлекеттердің) жұмыс істеуінің принципті өзге де заңдары мен факторларын көрсетеді. Екінші табиғат мәдениет ретінде материалдық-физикалық ғана емес, рухани (мінсіз) элементтерді де қамтиды. Бұл жағдай табиғи табиғаттан ерекшеленеді. Мәдениетте адамдардың рухани-субъективті қабілеті мен қасиеттері көрінеді.

Қоғам субъектілерінің эстетикалық мәдениеті (жеке тұлғаны қоса алғанда) рухани мәдениеттің элементі болып табылады.

Қоғамның рухани мәдениеті:

— жеке және қоғамдық сананы қалпына келтіру;

— халықтық көркем мәдениет;

— өнер көркемдік шығармашылықтың кәсіби түрі ретінде;

— эстетикалық мәдениет;

— ғылыми өмір мәдениеті;

— білім беру мәдениеті;

— мәдениетін тәрбиелеу;

— ар-ождан бостандығы мәдениеті;

-рухани-адамгершілік өмір мәдениеті;

— ақпараттық мәдениет.

Қоғамның эстетикалық мәдениеті ең алдымен тұлғаның эстетикалық мәдениетінде нақтыланады және дербестендіріледі. Ол эстетикалық сана мен дүниетанымның, эстетикалық талғамның жиынтығы мен даму өлшемі, тұлғаның мінез-құлқында, қарым-қатынасында және қызметінде олардың толық және дәйектілігі болып табылады.

Басқаша айтқанда, тұлғаның эстетикалық мәдениеті эстетикалық білімнің, сенімнің, сезімнің, дағдылардың және қызмет пен мінез-құлық нормаларының бірлігін білдіреді. Жеке тұлғаның рухани құрылымындағы осы құрауыштардың өзіндік сапалық-сандық қорытпасы оның қоғамның эстетикалық мәдениетін меңгеру шарасын білдіреді, сонымен қатар шығармашылық өздігінен берілудің мүмкін болатын шараларын да анықтайды.

Тұлғаның эстетикалық мәдениетінің құрылымы:

а) эстетикалық сананың дамуы (тамаша және көрінбейтін, биік және Ойлы, қайғылы және күлкілі);

б) эстетикалық дүниетанымның дамуы (эстетикалық идеалдар, нормалар мен принциптер, эстетикалық бағдарлар мен мүдделер, сенімдер мен сенімдер);

в) эстетикалық талғамның жетілу дәрежесі;

г) эстетикалық идеалға сәйкес эстетикалық құндылықтарды өмірге дәйекті түрде іске асыру.

Мазмұны бойынша тұлғаның эстетикалық мәдениеті көп жағдайда Қоғамның немесе топтың эстетикалық мәдениетімен сәйкес келеді. Бірақ ол олардан ұғыну мен білдірудің субъективтілігімен, белгілі бір эстетикалық құндылықтардың үстемдігімен, бағыттылығымен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін.

Көркем мәдениет-бұл халықтық көркем мәдениет пен кәсіби өнер құралдары арқылы табиғаттың, қоғамның және адамдардың тіршілігінің бейнелі-шығармашылық жаңғыртылуынан тұратын қоғам мәдениетінің түрі.

Ол мамандандырылған көркем шығармашылық — өнердің жұмыс істеуін; халықтық-көркем мәдениетті; жаппай мәдениетті — көп адамдар үшін кәсіби және коммерцияландырылған көркем шығармашылық және сұраныс-ұсыныс негізінде оның өнімін тұтынуды; элитарлық көркем мәдениетті; өңірлердің, кәсіби бірлестіктердің, жастардың және т.б. көркем субмәдениеттерін; экономикалық, саяси, құқықтық және басқа да қызмет түрлерінің көркемдік-эстетикалық жақтарын қамтиды.

Адамдардың санасында көрініс бере отырып, көркем мәдениет эстетикалық сана мен оның мәдени нысандарын қалыптастырады. Тұлғаның эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы мен дамуы-демографиялық, әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық және т. б. факторлардың әсерінен кезең-кезеңмен өтетін процесс. Оған жалпы қарым-қатынас ортасымен және индивидтердің қызмет шарттарымен, олардың эстетикалық параметрлерімен анықталатын табиғи, сондай-ақ саналы (мақсатты) сипаттағы тетіктер жұмылдырылған.

Жеке тұлғаға мақсатты әсер еткен жағдайда, эстетикалық тәрбиені ұйымдастырудың барлық басқа жағдайлары мен факторларын және мазмұнды толықтыруды сақтай отырып, негізінде, жеке тұлғаның эстетикалық мәдениетін құрайтын элементтердің барлығын жоғары дәрежеде жақындату жүзеге асырылады.

Жеке тұлғаның эстетикалық мәдениеті тұрмыс саласында, қоғамдық-саяси, бос уақыт және тіршілік әрекетінің басқа да нысандарында кем дегенде көрінеді. Ол адамдардың қоғамдық және жеке өмірінің маңызды сәті болып табылады.

Оның ішкі тетігі тұлғаның эстетикалық санасының қызмет етуі болып табылады, оның бағыты қабылдау, уайымдау, бағалау, дәм, идеал, көзқарас, пайымдау механизмі арқылы ортаның түрлі нысандарына эстетикалық қатынастар жүйесінде көрінеді.

Эстетикалық мәдениет деңгейімен эстетикалық және көркем құндылықтардың алуан түрлі жүйесінде жеке тұлғаның барабар бағдарының мүмкіндіктері, оларға қатысты эстетикалық позициясына сәйкес келетін уәждемесі, өз кезегінде мынадай сипаттамаларға тәуелді болады::

— бейнелік ойлаудың дамуы,

— эстетикалық және көркемдік құбылыстарды олардың құрылымдық даналығында, феноменалдық (сыртқы) және мазмұндық сипаттамалардың бірлігінде (ішкі параметрлер, эмоциялық ықыластық және т. б.) талдау дағдысының қалыптасуы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *