Жерге орналастыру жобасын заттай ауыстыру жоспарда жобаланған учаскелердің, жолдардың және басқа да объектілердің шекараларын жергілікті жерде салу және бекіту болып табылады. Жобаны табиғи күйге көшіру үшін жұмыстың осы түрін өндіруге кететін уақыт пен жұмыс күшінің аз шығынын талап ететін және сонымен бірге жерге орналастыратын шаруашылықтың экономикалық және техникалық талаптарын қанағаттандыратын дәлдікті қамтамасыз ететін неғұрлым қарапайым әдістерді таңдайды.

Жобаны заттай техникалық көшіру іс-әрекетті, кері түсірілімді білдіреді: түсіру және Жерді және жер учаскелерінің контурының жоспарын жасау процесінде жоспарға салынады, ал жобаны нақты іске ауыстырған кезде учаскелердің шекараларын жоспардан жергілікті жерге көшіреді және жобаны нақты көшірудің дәлдігін түсірудің дәлдігіне теңестіруге болады.

Егер жобаны заттай ауыстыру аналитикалық тәсілмен есептеу жолымен алынатын геодезиялық деректер (бұрыштардың шамасы және сызықтардың ұзындықтары) бойынша жүргізілсе, онда нақты ауыстырылған учаскелердің дәлдігіне тек далалық өлшеулердің қателіктері әсер ететін болады.

Егер жобаны заттай ауыстыру жоспар бойынша графикалық түрде анықталған деректер бойынша (графикалық немесе механикалық тәсілмен жобалаудан кейін) жүргізілсе, онда далалық өлшеулердің қателіктерінен басқа, нақты ауыстырылған учаскелердің дәлдігіне жоспар бойынша сызықтардың және бұрыштардың ұзындығын графикалық анықтаудың қателіктері де әсер етеді.

Жобаны нақты көшірудің дұрыс таңдалған әдісі геодезиялық дәл емес құрастырылған жерге орналастыру жобасын түземеуге болады, алайда Жерге орналастыру жобасын дұрыс емес таңдалған әдіспен заттай көшірудің жобалау процесінде алынған дәлдігін жоққа шығаруға болады.

Сондықтан үш геодезиялық процесс-түсіру, жобалау, жобаны заттай ауыстыру-дәлдік бойынша жүргізілуі тиіс.

Жобаны заттай ауыстыру мынадай әдістермен жүргізіледі:

· өлшеуіш құралмен (лентамен, электромагниттік алыс өлшеуішпен));

* өлшеу аспабы бар бұрыштық – теодолит;

* графикалық-мензуламен.

Жобаны өлшеу аспабымен ауыстыру екі жағдайда артықшылық беру керек:

1) ашық жер, яғни жергілікті жерде жобалау желісін салуға ағаш екпелері, құрылыстар, рельеф кедергі келтірмейді;

2) натураға көшірілетін сызықтардың шеттерінің орналасуы жоспарда белгіленген нүктелер арасындағы өлшеумен анықталады және нақтылы түрде сенімді анықталады (белгілер, бағандар, қазықтар, жағдайдың анық көрсетілген контурларының бұрылу бұрыштарының шыңдары).

Егер жобалау жобалау процесінде өлшеулердің ұзындығын есептеген кезде аналитикалық немесе графикалық тәсілмен жүргізілсе, онда жобаны ауыстырған кезде тірек ретінде бұрын салынған теодолитті жүріс нүктелері немесе басқа да геодезиялық желілердің пункттері пайдаланылады.

Планиметрмен жобалау кезінде графикалық тәсілмен үйлесімде жобаны заттай көшіруге арналған тірек ретінде жыртылған жерлер контурының түзу сызықтары, түзу жолдар, шамамен 40° және 140° — тан аспайтын шамадағы жағдайдың нақты көрсетілген контурларының бұрылу бұрыштарының шыңдары пайдаланылуы мүмкін. Мұндай бұрыштармен аэрофотототүсірілім жоспарлары мензульдік және теодолиттік түсірілім жоспарлары мол.

Жобаны теодолитпен және өлшеу аспабымен заттай ауыстыру үш жағдайда жүргізіледі:

1) қажетті бағыттарда көруді жабатын ағаш екпелерінің ормандығына, бұдырлығына, бар-жоғына, құрылыс салынуына немесе батпақтығына байланысты жергілікті жердің жағдайы жобаны тек өлшеу әдісімен көшіруді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді.;

2) жобалық шекаралар сынған сызықтарды білдіреді және оларды салу кезінде бұрыштар салу қажеттілігі туындайды;

3) жағдай нүктелері жобаны табиғи күйге көшіру үшін сенімді тірек бола алмайды және теодолитті жүріс нүктелері мен сызықтарынан және басқа да геодезиялық желілердің пункттерінен сызықтардың бұрыштары мен өлшемдерін құру арқылы жобалау нүктелерінің жағдайын анықтау қажеттілігі туындайды.

Жобаны мензуламен нақты көшіруді құрғақ ауа райында және мензульдік түсірудің немесе аэрофотототүсірудің жоспары болған жағдайда, негізінен қатты негізде келесі жағдайларда жүргізген жөн:

1) жобалау механикалық тәсілмен жасалған.

Жобаны көшірудің әдістері мен тәсілдері түсіру және жобалау жұмыстарының тәсілдеріне сәйкес келуі тиіс. Талдау тәсілімен жасалған жобаны жағдай контурының нүктелеріне қатысты нақты жерге көшіруге болмайды. Бұл жағдайда жоба бұрын салынған теодолитті жүріс нүктелеріне немесе геодезиялық желі пункттеріне қатысты ауыстырылады. Бірақ дұрыс емес конфигурация учаскелері арасындағы шекараларды анықтау үшін теодолитті жүрісті салудың қажеті жоқ, онда сызықтың кесілуі мен қисықтығы салдарынан түзу бұрыштар мен параллель емес жақтары жоқ. Сонда жағдай контурының нақты көрсетілген нүктелерінен өлшеуіштердің учаскелердің шекараларын анықтау тәсілі толық қолданылады.

2. Жобаны заттай ауыстыру кезіндегі дайындық жұмыстары

Жобаны заттай ауыстыру бойынша іс-қимыл тәртібін таңдаған кезде оларды орындау үшін ұмтылады:

* ең қарапайымдылығымен ерекшеленді;

* тиісті техникалық дәлдік талаптарын қанағаттандырды;

* уақыт пен жұмыс күшін үнемдеу сақталған ·

Дайындық жұмыстары мыналардан тұрады::

* жерді қарау;

* жобаны заттай ауыстыру әдістерін белгілеу;

* геодезиялық негіздеменің пункттерін қоюландыру;

* өлшемдер мен бұрыштардың шамаларын анықтау (оларға жобалық жоспарда қол қою));

* жобаны көшірудің бөлу сызбасын құру.

Алынған таңғышты (егер ол мүмкін болса) дөңгелектеп бөледі:

* ірі масштабта – метрдің оныншы үлесіне дейін;

* тұтас метрге дейін – М 1:25 000 және аз.

Егер тірек контурлық нүктелер болса, онда 1:10 000 масштабтан бастап және одан да кіші бүтін метрге дейін дөңгелектенеді. Қағаздың деформациясына түзетулерден басқа, жобалық кесінділердің ұзындығына жобаны заттай ауыстыру алдында тағы екі түзету енгізіледі:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *